Logo VGEO

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen

 
 
 
       
 
 
Home
Introductie
Statuten/reglementen
Organisatie
Leden
Actueel/nieuws
Pensioenen-nieuws
60-plussers
Agenda
Wat doet u daar
Nostalgische foto's
Elsevier Connect
Links
Archief
Lid worden
Zoek in website

 

 
 

 

Algemene Leden Vergadering
19 april 2017 in  Nijkerk

Zie ook de foto's

Ab Pouwels en Jaap Buren

Ledenvergadering

Ondanks het koude weer en de drukte op de wegen kwamen 72 leden de Algemene Leden Vergadering bezoeken. Het was fijn om elkaar weer te zien in een prettige ambiance.

In zijn openingswoord stond de voorzitter, Henk van der Rijst, stil bij de overledenen. In de afgelopen periode waren dat 21 leden, waaronder de notuliste van het VGEO-bestuur Rina Terstall. Verder stelde hij vast dat de overgang naar het Pensioenfonds PGB soepel is verlopen. Maar ook merkte hij op dat de regering de gepensioneerden bepaald niet terwille is geweest door hogere buffereisen aan pensioenfondsen te stellen, hogere belastingen in te voeren en ook niet om met een nieuw systeem voor pensioenen te komen. De dekkingsgraad is ook niet duidelijk beter geworden door de lage rekenrente. OOk deed hij een oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen als notulist van het bestuur.

Het notulen van de vorige ALV en de jaarverslagen van de secretaris en de PR-commissie werden snel behandeld. Het financiŽle jaarverslag had meer tijd nodig. Doordat de subsidie van de werkgever over twee jaar minder wordt en de kosten voor drukken en verzenden van stukken (uitnodiging voor de ALV, uitstapjes enz.) niet meer door de werkgever vergoed worden, zal het verschil tussen inkomsten en uitgaven flink nadelig stijgen. Er zal bezuinigd moeten worden. Voorlopig wordt geen verhoging van de contributie overwogen. Wel zal de eigen bijdrage voor uitstapjes verhoogd worden tot 12,50 euro  voor leden en 17,50 euro voor introducees. Verzenden van stukken naar de leden zal zo veel mogelijk via email gebeuren.

Presentatie Josine van der Poel en Josephine Lambregts-Rusche

Josine van der Poel en Josephine  Lambregts-RuscheNa de vergadering gaven Josine van der Poel en Josephine Lambregts-Rusche (beiden van Alzheimer Nederland) een lezing over dementie, “Veel meer dan vergeten”. Aan de orde kwamen de signalen van dementie, wat je moet doen als je die waarneemt, en het verschil met vergeetachtigheid; verschillende vormen van dementie; het belang van tijdige diagnose; hoe om te gaan met mensen met dementie als mantelzorger en als omstander; en wat Alzheimer Nederland kan betekenen voor mensen met dementie en hun naasten.


Presentatie Jochem Dijckmeester

De lunchNa de lunch gaf Jochem Dijckmeester een presentatie over het pensioenfonds PGB. Hij is nieuw bestuurslid met de portefeuille strategische communicatie. Aan de orde kwamen het beleid en de groei van het fonds; het rendement en de dekkingsgraad; de regels voor al of niet indexeren of juist korten; het beleggingsbeleid wat betreftJochem Dijckmeester verdeling van aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen, en wat betreft maatschappelijk verantwoord beleggen; de plannen voor een nieuw pensioenstelsel en de visie van PGB wat dat betreft. Hij sloot (op verzoek) af met een komisch filmpje van Arjen Lubach over de kosten van de AOW en de verhouding werkenden en gepensioneerden

Gerard Roza en Jeroen Hogendorp

 

 
 
       
 
 
Contact: webmaster