Logo VGEO

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen

 
 
 
       
 
 
Home
Introductie
Statuten/reglementen
Organisatie
Leden
Actueel/nieuws
Pensioenen-nieuws
60-plussers
Agenda
Wat doet u daar
Nostalgische foto's
Elsevier Connect
Links
Archief
Lid worden
Zoek in website

 

 
 

Links

De volgende websites kunnen voor de leden interessant zijn. Deze overzichtspagina is voor het laatst aangevuld op 16-2-2018.

Opmerking: aanklikken van een link opent een nieuw venster in de browser, zodat altijd eenvoudig naar deze pagina kan worden teruggekeerd door het nieuwgeopende venster te sluiten.

 • Pensioenfonds PGB Het fonds verzorgt vanaf 1 januari 2016 het pensioen voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden, ook van Elsevier.
 • Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB (VVG PGB)
 • SPEO (Stichting Pensioenfonds Elsevier Ondernemingen). Het fonds is per 1 januari 2016 overgedragen aan Pensioefonds PGB.
 • Lijst van verenigingen van gepensioneerden (bij NVOG aangesloten)
 • Elsevier (vroeger: Elsevier Science; wetenschappelijke uitgaven)
 • Elsevier (het weekblad)
 • Reed Elsevier (concern-informatie)
 • Elsevier Business Information
 • Lexis-Nexis (databases met nieuws en juridische informatie)
 • Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden De NVOG, waarbij ook uw VGEO is aangesloten, is een overkoepelende belangenvereniging , die met de landelijke ouderenbonden samenwerkt in het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties. Telefoon: (040) 211 02 27 (maandag tot en met donderdag, 9.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur).De website bevat veel informatie over pensioenzaken en actuele artikelen uit het blad NVOG-Nieuws. U kunt uiteraard ook zonodig Uw VGEO contacten.
 • Pensioenfederatie is de vertegenwoordiger van ongeveer 250 pensioenfondsen.
 • KNVG: Als koepel van verenigingen van gepensioneerden wil de KNVG de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden.
 • Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF). Deze stichting heeft tot doel het behartigen van de belangen van de aangesloten ondernemingspensioenfondsen. Ook SPEO is bij het OPF aangesloten.
 • Coordinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)_(indien U geïnteresseerd bent in informatie over medezeggenschap van gepensioneerden of pensioenen in het algemeen of u wilt weten waar u met uw Pas 65 terecht kunt)
 • Ombudsman Pensioenen Op de website van de Ombudsman Pensioenen staat alle informatie over hoe een klacht kan worden ingediend. Ook geeft de website voorbeelden van klachten. De website is geschikt gemaakt voor smartphone en tablet.
 • Alleszelf.nl - Nieuw platform voor ouderen, mantelzorgers en hulpverleners
  Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd.
  Alleszelf.nl wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.
 • Pensioenpad: Een uitgebreide website met veel verwijzingen naar andere websites met informatie over pensioenen en andere zaken, die een gepensioneerde aangaan.
 • Pensioen-pagina: Nieuws, tips en heel veel sites van pensioenadviseurs en verzekeraars zijn hier te vinden.
 • Pensioenvergelijken.net: een informatieve, zij het anonieme (!), goed opgezette website met duidelijke uitleg over pensioenen, dekkingsgraden, pensioenfondsen, e.d. die sinds september 2016 online staat. Contact leggen kan echter alleen met een formulier of mailen naar info@pensioenvergelijken.net.
 • De Nederlandsche Bank houdt toezicht op alle verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Bij de Toezichtslijn kunt u terecht met vragen over financiële producten zoals pensioenen: 0800-020 1068. Hier vindt u een overzicht met alle verzekeraars en pensioenfondsen. Ook vindt u een lijst met veelgestelde vragen (FAQ). Het is maar, dat u het weet.
 • Pensioenkijker.nl  Allerlei zaken met betrekking tot pensioenen, gericht op de (toekomstige) gepensioneerden.
 • VB: Bijna alle bedrijfstakpensioenfondsen zijn aangesloten bij de Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen. Telefoon: (070) 362 8008. Op de website staan hun adressen.
 • ANBO - Bond voor Vijftig-Plussers Is een belangen- en emancipatieorganisatie voor vijftig-plussers in Nederland en telt bijna 600 lokale afdelingen. Voor het lidmaatschap geldt een contributie per jaar, voor bepaalde diensten moet betaald worden.
 • Senior Plaza: Leuke website waar allerlei dingen te vinden zijn die voor ouderen bestemd zijn.
 • Seniorgids: Hiervan kan men gratis lid worden, om geïnformeerd te blijven over de aangeboden informatie en diensten. Seniorgids richt zich met name op kursussen voor computer- en internetgebruik.
 • Seniorweb: Zoals hun website het zegt: SeniorWeb wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht de mogelijkheden van de computer en internet zelf laten ervaren. Uitgangspunt is dat dit voor én door ouderen gebeurt.
 • Smartphones voor senioren: steeds meer senioren gaan over tot de aanschaf van een smartphone, om eenvoudig in contact te blijven met familie en vrienden. Op deze websitekunnen bezoekers meer informatie vinden over wat een smartphone is en hoe deze kan worden gebruikt.
 • Zorgverzekering informatie centrum.: Op deze pagina wordt er specifiek aandacht besteed aan ouderen en waar zij op moeten letten bij het afsluiten van een zorgverzekering.

 

 
 
       
 
 
Contact: webmaster