vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Introductie tot de VGEO

Doel VGEO

Doel is: Het behartigen in de meest uitgebreide zin, van de gemeenschappelijke belangen van 'niet-actieven' in het algemeen en van haar leden, of groepen van leden in het bijzonder.

Wie zijn er lid?

Lid zijn: iedereen die een ouderdoms- of partnerpensioen ontvangt voortvloeiende uit dienstverband van een van de Elsevier ondernemingen.

Wat doet de VGEO voor haar leden?

In het algemeen:

Kortom: voor belanghebbenden genoeg reden om ook lid te worden: zie Lid worden.

Relatie met het Pensioenfonds

Gepensioneerden ontvangen een pensioen van het Pensioenfonds PGB.

VGEO heeft geen directe vertegenwoordiging in het bestuur en Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds PGB.

Correspondentie

Het correspondentie-adres van VGEO is:

Paul Klein (secretaris VGEO), Thierensweg 15, 1411 EW Naarden,
tel. 035-5389607 (+voice-mail), e-mail: secretaris@vgeo.nl