vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Het doel van deze website is het informeren van (toekomstige) gepensioneerden van Elsevier-ondernemingen in Nederland over het reilen en zeilen van de vereniging en het geven van achtergrondinformatie.
Meldt u zich als Elsevier-gepensioneerde aan als lid of donateur van de VGEO:
Ja, ik word lid / donateur

Zoek m.b.v. Google naar een woord binnen deze website

Actualiteiten (linkerkolom) en Vaste rubrieken (rechterkolom)

Het coronavirus leidt tot uitstel van activiteiten voor de leden van de VGEO

(25-3-2020) De VGEO had voor haar leden een algemene ledenvergadering belegd op 22 april in een horecagelegenheid in Nijkerk. Die bijeenkomst kan geen doorgang vinden in april en wordt uitgesteld naar het najaar. De leden zijn vandaag hierover apart geïnformeerd.

De onzichtbare topman van RELX

(30-1-2020) Het Financieele Dagblad, fd., heeft op 14 januari (op pagina 10) getracht een beeld te schetsen van de topman van RELX, Erik Engstrom, die binnenkort voor de tiende keer de jaarcijfers van RELX zal presenteren. Wie abonnee is of een fd.nl-account heeft, kan dit artikel van Jeroen Piersma lezen op www.fd.nl. De medewerkers van Elsevier Science ontmoetten Erik voor het eerst (en laatst?) op een eindejaarsfeest in december 2004. De combinatie van geen interviews geven en stijgende aandelenkoersen is een kenmerk van zowel de huidige CEO als zijn voorganger uit de 20ste eeuw, Pierre Vinken.

Hardliners binnen ECB doen weer van zich spreken

(3-9-2019) Tijdens de zoektocht naar een opvolger van Mario Draghi als president van de Europese Centrale Bank hielden de twee hardliners binnen de ECB zich nogal koest. Zowel Jens Weidman van de Duitse Bundesbank als onze Klaas Knot van DNB was in beeld als kandidaat. Knot wat meer dan Weidmann, die altijd als een echte havik gold: geen enkele coulance voor landen die zich niet aan de begrotingsregels houden, zoals Italië.
Maar voordat de keuze op Christine Lagarde viel, was vooral Weidmann in de publiciteit ineens wat minder fel, om speciaal de zuidelijke landen niet voor het hoofd te stoten. Het mocht niet baten, Mme Lagarde gaat het stokje per 1 november overnemen. (Woensdag 4 september wordt over haar aanstelling gestemd, maar dat zal een formaliteit zijn – zie Actueel/nieuws van 2-7-2019.)
Nu hoeven Knot en Weidman zich niet meer in te houden. Hoewel Draghi alleen maar gehint heeft op mogelijke nieuwe maatregelen om de economie te stimuleren en er nog niets is besloten, zei eerst Weidman eind augustus dat de economische situatie nog geen grote ingreep van de centrale bank rechtvaardigt. Daar kwam Knot twee dagen later overheen met de uitspraak dat het nog te vroeg was om opnieuw een opkoopprogramma te starten.
Dat deze bankpresidenten zich zo uitlaten zou kunnen betekenen dat zij al in de smiezen hebben dat Draghi wat van plan is, ook al is Mario reeds op weg naar de uitgang. Of ze willen druk zetten op Lagarde, voor zij goed en wel begonnen is. Zou daar in Frankfurt wat broeien?

Verhoging van de dekkingsgraadondergrens: verdere verslechtering voor alle pensioenuitkeringen

(18-7-2019) De per 17 juli door pensioenfondsen bekendgemaakte kwartaalcijfers zorgen voor ophef: de gepensioneerden van ABP (overheid en onderwijs), PFZW (zorg en welzijn), PME (metalektro) en PMT (metaal en techniek) riskeren een verlaging van hun pensioenuitkeringen per 2020. De dekkingsgraden bij deze pensioenfondsen naderen de kritische ondergrens en zouden er op 1 januari onder kunnen staan. Die ondergrens zal namelijk door het advies van de commissie Dijsselbloem (zie het bericht hieronder) stijgen, en zo ineens een grotere rol spelen bij het bepalen van de gezondheid van een pensioenfonds. Indien de dekkingsgraad in januari onder die nieuwe, hogere ondergrens ligt, dan zal er op de pensioenuitkeringen gekort moeten worden.
De situatie bij PGB (het pensioenfonds voor Elsevier-gepensioneerden) is lang niet zo zorgwekkend als bij de genoemde grote pensioenfondsen, ook al daalt de dekkingsgraad van ons fonds eveneens gestaag.
Vakbond FNV pleit wegens het slechte nieuws voor het schrappen van alle kortingen zolang het pensioenakkoord nog moet worden uitgewerkt. Andere partijen, zoals het kabinet, zijn nog niet zover: het overleg start na de zomer niet onder een goed gesternte.


Nieuws van de Koepel Gepensioneerden


 • (1-3-2020) Per 1-1-2020 zijn NVOG en KNVG gefuseerd tot een nieuwe Vereniging Koepel Gepensioneerden, die overigens nog wel op zoek is naar een voorzitter. Gedurende die eerste maanden van 2020 zullen de voorzitters van NVOG en KNVG het voorzitterschap van de nieuwe koepel waarnemen. Op 25-1-2020 heeft deze koepel zijn eerste Nieuwsbrief en op 10-2-2020 zijn tweede gepubliceerd. Deze en volgende nieuwsbrieven kunt u terugvinden op www.koepelgepensioneerden.nl/nieuws.

  Gepensioneerdenkoepels positief-kritisch over principe pensioenakkoord: op 10 juni is onder deze kwalificatie een gezamenlijk persbericht uitgegaan van NVOG en KNVG over het bereikte principe-akkoord voor de pensioenen en AOW.


Vervolg Actualiteiten

Verlaging van de rekenrente: verslechtering voor alle pensioenuitkeringen

(13-6-2019) Tegelijk met de aanvaarding van het principe-akkoord (zie Actueel/nieuws bij 15-6-2019) gaat in 2021 helaas wel de rekenrente verder omlaag. Deze rente wordt eens per vijf jaar vastgesteld en geldt dan voor de lange termijn waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. Lees de berichtgeving hierover op nrc.nl.
In het advies van de commissie Parameters (onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leest u alle details (pdf-document 80 pagina's). Het advies is overgenomen en in de praktijk leidt dat ertoe dat in het huidige stelsel de dekkingsgraden van pensioenfondsen vanaf 2021 met gemiddeld 2,5 procentpunt zullen dalen (lees pag. 48 van genoemd advies).


Ander nieuws uit medio 2019 staat elders op deze site, zoals over Lagarde en over Draghi van de ECB en over het principe-akkoord over pensioenen van juni, deze en meer in de pagina Actueel/Nieuws.

Nieuwsberichten speciaal voor Elsevier-gepensioneerden

Opvallende daling omzetgroei Elsevier


 • (2-8-2019) Onze voormalige werkgever maakte eind juli de cijfers over het tweede kwartaal bekend. Normaal gesproken zijn de cijfers slaapverwekkend constant: al enkele jaren neemt de omzet met 4 procent toe. Ditmaal was die groei ‛slechts’ 3 procent. Deze verrassing zorgde bij bekendwording voor een plotse daling van de koers van RELX met 5 procent. Dat trok later weer wat bij. Bij onderdeel Elsevier bleek te omzetgroei 1 procent te bedragen. Dat is de helft van de groei die de wetenschappelijke tak al zeven jaar achtereen laat zien. Analisten legden meteen een verband met berichten over de moeilijke relatie van Elsevier met verschillende universiteiten en organisaties over de abonnementsprijzen en over het publicatiemodel – open access tegenover abonnementen. Topman Erik Engstrom deed zijn best om de zaak te bagatelliseren. Over heel 2019 verwacht hij nog steeds 4 procent groei, en hij wees erop dat altijd afgerond wordt naar hele getallen. Het was eigenlijk een “heel gezonde 3 procent”. Ook bij het aantal abonnementen ziet Engstrom geen problemen. De koers van RELX stond overigens op recordhoogte, dus iets ervan af is geen ramp.

Alexander van Boetzelaer en Herman Bruggink op 24 juni in dagbladpers


 • Toevallig besteden twee dagbladen vandaag aandacht aan RELX / Reed Elsevier. Op pag. 9 in het FD een interview met Alexander van Boetzelaer, hoofd strategie bij Elsevier, over de slag om de ‛big data’ en data-analyse in de wetenschap en de medische wereld. Het bericht draagt als titel: “Europa kan de volgende slag in datastrijd winnen”.
  Peter de waard schrijft in zijn rubriek Het eeuwige leven op pag. 16 van de Volkskrant een In Memoriam over de opvolger van Pierre Vinken: Herman Bruggink, die op 8 mei is overleden. De titel luidt: “De innemende opvolger van het genie Vinken”.

Nostalgische foto's (update 25-9-2018)

 • nostalgische foto
 • Voortdurend wordt het foto-archief van het kantoorleven bij Reed Elsevier aangevuld en soms in een hogere resolutie opnieuw geplaatst. Talloze collega's hebben in de loop der jaren aan Jan de Waal en aan wijlen Rina Terstall hun fotocollecties (destijds nog geen digitale opnamen) ter beschikking gesteld; Jan en Rina hebben de opnamen uitgezocht, gescand en hier gepubliceerd. Dat is niet onopgemerkt gebleven, want het VGEO-fotoarchief geeft een brede indruk van het kantoorleven in de tweede helft van de 20ste eeuw. Het is dan ook niet voor niets dat de Koninklijke Bibliotheek deze website als digitaal cultureel erfgoed heeft verklaard.
  De huidige webmaster heeft het initiatief van Jan en Rina voortgezet en in elk van de jaren 2016, 2017 en 2018 nog weer honderden opnamen toegevoegd; diverse activiteiten van Universus sinds de late jaren negentig (Eindejaarsfeesten, beach volleybal) en afdelingsuitjes zijn nu terug te zien. In totaal staan ca. 8000 foto's online! Daarnaast staan alle beschikbare foto's van de VGEO-uitjes en van de ledenvergaderingen op de site; kijk hier voor het resultaat tot dusver!.


VGEO-jubileumgeschenk toegezonden


 • (22-10-2019) Zoals op de achterpagina van het septembernummer van de Elsevier Senioren Nieuwsbrief aangekondigd, kunt u vanaf vandaag het VGEO-jubileumgeschenk verwachten, dat met Postnl aan alle VGEO-leden wordt toegezonden. Inmiddels hebben tientallen VGEO-leden en -donateurs ons laten weten dat zij blij zijn met deze verrassing.

Herman Bruggink overleden


 • (27-6-2019) In mei is Herman Bruggink overleden, voormalig medebestuurder van Reed Elsevier samen met Nigel Stapleton. Na zijn aantreden in 1991 was een van zijn wapenfeiten de aankoop van databank Lexis-Nexis (de L in het huidige RELX). Bruggink poogde in 1997 een fusie met Wolters Kluwer te realiseren. Die poging mislukte een jaar later door wederzijds wantrouwen over de beoogde deelnameverhoudingen in het fusiebedrijf, en door mededingingsbezwaren uit Brussel. In 1999 verliet Bruggink Reed Elsevier weer en kwam Crispin Davis aan het hoofd te staan. Bruggink heeft daarna nog als president van Nyenrode gewerkt. Hij is slechts 72 jaar oud geworden.

Uitstapje naar 's-Hertogenbosch

 • Binnendieze2008
 • (10-9-2019) Op woensdag 28 augustus was het weer zo ver: een uitstapje met onze leden op een mooie zomerdag. Inclusief partners en introducé's waren wij met 106 deelnemers afgereisd naar de Brabantse hoofdstad voor een bezoek aan de historische binnenstad en/of een rondleiding in het Zwanenbroedershuis tijdens het ene dagdeel. De boottocht over de Binnendieze was favoriet bij de meeste deelnemers tijdens het andere dagdeel. Vier fotoverslagen staan nu online: van Paul Klein, van Derek Coleman, van Ed Vermij en Jeroen Hogendorp.

VGEO Nieuwsbrief moet besparen op verzendkosten

 • logo Elsevier Senioren Nieuwsbrief
 • (7-6-2019) Onze eigen Elsevier Senioren Nieuwsbrief wordt vier keer per jaar naar alle VGEO-leden gemailed/toegezonden; eind juni 2019 kan de eerstvolgende uitgave worden tegemoet gezien. Al onze nieuwsbrieven zijn ook online te lezen; zie het overzicht van eerdere nummers (zowel in emailkwaliteit als in drukkwaliteit).

  De penningmeester wil alle leden die hun e-mail adres nog niet hebben doorgegeven op het hart drukken dit alsnog te doen. In een bericht van de penningmeester wordt dit toegelicht.

 • logo Koninklijke Bibliotheek
 • De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag beschouwt deze website (online sinds januari 2002) als digitaal erfgoed; daarom wordt deze site sinds mei 2016 gearchiveerd door de KB, wat inhoudt dat regelmatig opeenvolgende versies voor de lange termijn zullen worden bewaard. Zo kunnen toekomstige generaties deze site blijven raadplegen zonder gevaar voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.