vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Het doel van deze website is het informeren van (toekomstige) gepensioneerden van Elsevier-ondernemingen in Nederland over het reilen en zeilen van de vereniging en het geven van achtergrondinformatie.
Meldt u zich als Elsevier-gepensioneerde aan als lid of donateur van de VGEO:
Ja, ik word lid / donateur

Zoek m.b.v. Google naar een woord binnen deze website

Nieuwsberichten speciaal voor Elsevier-gepensioneerden en overige Actualiteiten

Derk Haank mede-eigenaar van Athenaeum Boekhandel geworden

  • Athenaeum Boekhandel circa 1972

    In 1966 door Johan Polak en Rob van Gennep geopende boekwinkel aan het Spui te Amsterdam (aanklikbare foto, in 1972 genomen door Paul Klein).

  • (14-4-2021) Derk Haank, voormalig directeur van Elsevier Science, en Paulien Loerts, directeur van Singel Uitgeverijen te Amsterdam, hebben samen de meerderheid van de aandelen overgenomen van Athenaeum Boekhandel (de vijf winkels, niet de uitgeverij want die was zeven jaar geleden al opgegaan in Singel Uitgeverijen). Caroline Reeders was onlangs vertrokken als directeur van de boekhandel en ook Rob van Gennep wilde afstand doen van zijn belang in de boekwinkel. Zo ontstond een nieuwe situatie, waar Haank en Loerts, mede-eigenaren van Singel Uitgeverijen, hun kansen roken. Het betreft hier een aankoop door twee gefortuneerde zakenlieden in persoon; de boekhandel is dus niet een onderdeel van de uitgeverij geworden. De Volkskrant en NRC berichten hierover op 13 (website) en 14 (papier) april 2021. Athenaeum Nieuwscentrum was het linkerdeel van het pand (hoek Spui/Spuistraat), dat enkele jaren geleden is samengevoegd met de boekwinkel (hoek Spui/Nieuwezijds Voorburgwal) – je kan nu binnendoor van het ene naar het andere deel van de winkel. Het filiaal hoek Roetersstraat/Sarphatistraat is onlangs opgeheven; er bestaan nu nog vier andere filialen: Het Martyrium (Van Baerlestraat 170-172), Van Rossum (Beethovenstraat 30-32), in het Rijksmuseum (Museumstraat 1) en Athenaeum Haarlem (Gedempte Oude Gracht 70). Filialen in de Van Woustraat en in de Banstraat en ook in Maastricht zijn van al weer lang geleden. Lees over de historie van deze roemruchte boekwinkel Tracy Metz' artikel in NRC van 27-5-1991.

    Zie ook in de rubriek Actueel/nieuws elders in deze site over een eerdere overname door Derk Haank.

PGB hoeft de pensioenen in 2021 niet te verlagen

(update, 17-2-2021) PGB, het fonds waar de afgelopen vijf jaar ook oud-Elsevier-werknemers hun pensioen van ontvangen, heeft op 5 januari bekend gemaakt dat het de pensioenen niet hoeft te verlagen. De dekkingsgraad lag op 31-12-2020 zelfs op 103,3%, wat in deze tijd een hele prestatie is. De beleidsdekkingsgraad, die de basis vormt voor de beslissing dat niet hoeft te worden gekort, lag eind december 2020 op 96,3%. Helaas is de financiële situatie echter niet goed genoeg om de pensioenen te kunnen verhogen. Meer details leest u op de website van de PGB.

de Volkskrant voorziet soepele overgang naar nieuw pensioen

(8-12-2020) De voorpagina van de Volkskrant opent op 8 december met het geruststellende bericht dat de pensioenen vrijwel zeker niet verlaagd worden. Vaste redacteur Gijs Herderscheê, doorgaans goed geïnformeerd in pensioenzaken, weet te melden dat het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe pensioenwet soepele overgangsregels bevat voor pensioenfondsen die willen overstappen naar het nieuwe pensioen; zo'n overstap zal uiterlijk in 2026 plaatsvinden. Kabinet en sociale partners voelen er weinig voor de dreigende pernsioenverlagingen voor hun rekening te nemen en hopen dan ook, aldus de Volkskrant, dat dit al in 2022 kan. Dan zouden de huidige, strengere regels niet meer gehanteerd hoeven worden. Meer details op de website van de Volkskrant.

ExPress november 2020 toegezonden aan leden van VVG-PGB

(19-11-2020) De gepensioneerden die van pensioenfonds PGB hun pensioen krijgen uitgekeerd, ontvangen drie keer per jaar het magazine ExPress. Het novembernummer is zojuist toegezonden aan de leden van VvG-PGB; u vindt dit derde nummer van de vijfde jaargang terug op de website van de Vereniging van Gepensioneerden PGB. Via het pijltje op de afbeelding van het omslag kunt u doorklikken naar de inhoud.

  • logo Koninklijke Bibliotheek
  • De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag beschouwt deze website (online sinds januari 2002) als digitaal erfgoed; daarom wordt deze site sinds mei 2016 gearchiveerd door de KB, wat inhoudt dat regelmatig opeenvolgende versies voor de lange termijn zullen worden bewaard. Zo kunnen toekomstige generaties deze site blijven raadplegen zonder gevaar voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.