vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Het doel van deze website is het informeren van (toekomstige) gepensioneerden van Elsevier-ondernemingen in Nederland over het reilen en zeilen van de vereniging en het geven van achtergrondinformatie.
Meldt u zich als Elsevier-gepensioneerde aan als lid van de VGEO:
Ja, ik word lid

Zoek m.b.v. Google naar een woord binnen deze website

Actualiteiten (linkerkolom) en Vaste rubrieken (rechterkolom)

Mario Draghi waarschuwt voor renteverlaging

(19-6-2019) Op het jaarlijkse ECB-forum te Sintra heeft de ECB-president op 18 juni bekend gemaakt dat verdere renteverlaging een van de instrumenten blijft als de economische verwachtingen niet verbeteren. Het opkopen van staatsobligaties is een ander instrument. De komende weken zal de ECB bepalen welke instrumenten ingezet zullen worden. Eerder was al bekend gemaakt dat de rente nog een vol jaar lang laag zou blijven; een verdere renteverlaging wordt dan zeer nadelig voor onze pensioenfondsen, die dan hogere buffers moeten aanhouden, met als gevolg een verslechtering van de dekkingsgraad. Het is de VGEO nog niet bekend of de voor vijf jaar door de commissie-Dijsselbloem vastgestelde rekenrente toch nog verder naar beneden bijgesteld kan worden indien de ECB later deze zomer inderdaad de rente zal verlagen.

FNV en CNV stemmen in met principe-akkoord over pensioenen en AOW

(15-6-2019) Tussen partijen in de SER is op 4 juni een principe-akkoord over de pensioenen gepresenteerd. In de daaropvolgende week is daarover een raadgevend referendum onder de ruim 1 miljoen FNV-leden en de kwart miljoen CNV-leden gehouden. Iets meer dan een derde van de FNV-leden heeft zijn stem uitgebracht en daarvan ging driekwart akkoord; die uitslag was voldoende positief voor de FNV-ledenraad om op 15 juni er zijn fiat aan te geven. Lees FNV's eigen nieuwsbericht hierover.
Bijna vier vijfde van de CNV-stemmen steunden het principe-akkoord (opkomst een op zes CNV-leden), waardoor ook het CNV-bestuur er zijn fiat aan kon verlenen. Lees CNV's eigen nieuwsbericht hierover.

Op 18 juni heeft ook het overgrote deel van de meer dan 50 bij de VCP (Vakcentrale voor Professionals, ongeveer even groot als het CNV) aangesloten organisaties het principe-akkoord gesteund.

De Vereniging van Gepensioneerden van PGB, het pensioenfonds van Elsevier-gepensioneerden, heeft op 5 juni deze toelichting gepubliceerd.

Verlaging van de rekenrente: verslechtering voor alle pensioenuitkeringen

(13-6-2019) Tegelijk met de aanvaarding van het principe-akkoord (zie hierboven) gaat in 2021 helaas wel de rekenrente verder omlaag. Deze rente wordt eens per vijf jaar vastgesteld en geldt dan voor de lange termijn waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. Lees de berichtgeving hierover op nrc.nl.
In het advies van de commissie Parameters (onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leest u alle details (pdf-document 80 pagina's). Het advies is overgenomen en in de praktijk leidt dat ertoe dat in het huidige stelsel de dekkingsgraden van pensioenfondsen vanaf 2021 met gemiddeld 2,5 procentpunt zullen dalen (lees pag. 48 van genoemd advies).


Nieuws van de Koepel Gepensioneerden


 • (10-6-2019) Per 1-1-2020 (dus niet op 1-7-2019, zoals eerst de bedoeling was) zullen NVOG en KNVG fuseren tot “Koepel Gepensioneerden”. Op 7-6-2019 heeft de Vereniging van Gepensioneerden van pensioenfonds PGB deze toelichting op dit fusiebesluit gepubliceerd.

  Gepensioneerdenkoepels positief-kritisch over principe pensioenakkoord: op 10 juni is onder deze kwalificatie een gezamenlijk persbericht uitgegaan van NVOG en KNVG over het bereikte principe-akkoord voor de pensioenen en AOW.

Nieuws van de NVOG

Nieuwsbrief van de KNVG

Nieuwsberichten speciaal voor Elsevier-gepensioneerden

Nostalgische foto's (update 25-9-2018)

 • nostalgische foto
 • Voortdurend wordt het foto-archief van het kantoorleven bij Reed Elsevier aangevuld en soms in een hogere resolutie opnieuw geplaatst. Talloze collega's hebben in de loop der jaren aan Jan de Waal en aan wijlen Rina Terstall hun fotocollecties (destijds nog geen digitale opnamen) ter beschikking gesteld; Jan en Rina hebben de opnamen uitgezocht, gescand en hier gepubliceerd. Dat is niet onopgemerkt gebleven, want het VGEO-fotoarchief geeft een brede indruk van het kantoorleven in de tweede helft van de 20ste eeuw. Het is dan ook niet voor niets dat de Koninklijke Bibliotheek deze website als digitaal cultureel erfgoed heeft verklaard.
  De huidige webmaster heeft het initiatief van Jan en Rina voortgezet en in elk van de jaren 2016, 2017 en 2018 nog weer honderden opnamen toegevoegd; diverse activiteiten van Universus sinds de late jaren negentig (Eindejaarsfeesten, beach volleybal) en afdelingsuitjes zijn nu terug te zien. In totaal staan ca. 8000 foto's online! Daarnaast staan alle beschikbare foto's van de VGEO-uitjes en van de ledenvergaderingen op de site; kijk hier voor het resultaat tot dusver!.


Uitstapje naar 's-Hertogenbosch

 • Binnendieze2008
 • (14-6-2019) Op woensdag 28 augustus is het weer zo ver: een uitstapje met de leden. Ditmaal komt Den Bosch aan de beurt, met een bezoek aan de historische binnenstad en/of een rondleiding in het Zwanenbroedershuis. Ook kunt u meevaren in kleine bootjes over de Binnendieze. Maar er is nog veel meer … Begin juli worden de details aan onze leden bekend gemaakt. We hopen op net zo'n mooi Dagje Uit als vorig jaar. Bijgaande aanklikbare foto is van Paul Klein.

VGEO Nieuwsbrief moet besparen op verzendkosten

 • logo Elsevier Senioren Nieuwsbrief
 • (7-6-2019) Onze eigen Elsevier Senioren Nieuwsbrief wordt vier keer per jaar naar alle VGEO-leden gemailed/toegezonden; eind juni 2019 kan de eerstvolgende uitgave worden tegemoet gezien. Al onze nieuwsbrieven zijn ook online te lezen; zie het overzicht van eerdere nummers (zowel in emailkwaliteit als in drukkwaliteit).

  De penningmeester wil alle leden die hun e-mail adres nog niet hebben doorgegeven op het hart drukken dit alsnog te doen. In een bericht van de penningmeester wordt dit toegelicht.

 • logo Koninklijke Bibliotheek
 • De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag beschouwt deze website (online sinds januari 2002) als digitaal erfgoed; daarom wordt deze site sinds mei 2016 gearchiveerd door de KB, wat inhoudt dat regelmatig opeenvolgende versies voor de lange termijn zullen worden bewaard. Zo kunnen toekomstige generaties deze site blijven raadplegen zonder gevaar voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.