vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 

Het doel van deze website is het informeren van (toekomstige) gepensioneerden van Elsevier-ondernemingen in Nederland over het reilen en zeilen van de vereniging en het geven van achtergrondinformatie.
Meldt u zich als Elsevier-gepensioneerde aan als lid of donateur van de VGEO: zie de Introductiepagina.

Nieuwsberichten speciaal voor Elsevier-gepensioneerden en overige actualiteiten

Athenaeum en Scheltema gaan samen verder

 • Scheltema april 2024

  De boekwinkel van Scheltema, na vier verhuizingen nu op Rokin 9 te Amsterdam nabij het Beurspoortje (aanklikbare foto).

 • (31-3-2024) Derk Haank en Paulien Loerts, samen eigenaar van Athenaeum Boekhandel BV, hebben met terugwerkende kracht tot 1-1-2024 de aandelen in boekhandel Scheltema overgenomen van Novamedia. Novamedia verdient veel geld met de Postcode Loterij en de Vriendenloterij, en zo kon Scheltema de voorbije tien jaar naar tevredenheid worden gefinancierd. In het onderste artikel op deze webpagina was al eerder bericht over de activiteiten van Derk Haank (bij VGEO-leden welbekend) en Paulien Loerts.

  Boekhandel Scheltema is begonnen in 1853 en had vanaf 1975 een winkel op Spui 10 (nu House of Rituals en Rouhi) en vanaf 1985 op Koningsplein 20 (nu: Arket) in Amsterdam, kreeg de naam Scheltema Holkema (en Vermeulen), en vanaf 2006 de merknaam Selexyz, kreeg in 2013 de nieuwe naam Polare en werd kort daarna in 2014 overgenomen door Novamedia, die de winkel onder de oorspronkelijke naam Scheltema in 2015 verhuisde naar Rokin 9. De huidige winkel heeft afgelopen jaar zijn tweedehandsafdeling opgedoekt.

  De boekwinkel van Athenaeum op Spui 14 (voorheen galerie Karbargeboer) werd najaar 1966 geopend; het naastligggende pand Spui 16 (voorheen vulpennenwinkel van juffrouw Klok) werd in 1969 omgebouwd tot Nieuwscentrum en tijdschriftenwinkel. De uitgeverij, begonnen in 1962, heette aanvankelijk Polak & Van Gennep, naar Johan Polak (1928–1992) en Rob van Gennep (1937–1994). In 1968 werd de naam Athenaeum toegevoegd.
  Meer details op de website van Athenaeum en voor de geschiedenis van Scheltema leest u alles op winkelstories.

Indexatie pensioenfonds PGB: verhoging met 5,2% voor 2024

(26-11-2023) Een maand eerder dan een jaar geleden heeft pensioenfonds PGB aan zijn gepensioneerden bekend gemaakt dat per 1-1-2024 de pensioenen zullen stijgen, en wel met 5,2% dit keer. Het bestuur van PGB heeft dit besloten op 16 november. Deze verhoging is weliswaar minder dan in 2023, maar de meeste andere pensioenfondsen zullen voor hun gepensioneerden een nog gematigder verhoging aankondigen.
De inflatie blijft deze jaren (met alle gevolgen van de oorlog in Oekraïne) tamelijk onvoorspelbaar; de energietarieven vormen namelijk een belangrijk deel van de kosten van het levensonderhoud en juist die tarieven hebben over de afgelopen twee jaar een sterke fluctuatie laten zien.
PGB is met een iets andere rekenmethode tot deze indexering voor 2024 gekomen door te kijken naar de gemiddelde inflatie over het hele afgelopen jaar. De jaarinflatie geeft een betrouwbaarder beeld dan de jongste maandinflaties (die elke maand de inflatie vergelijken met de inflatie van dezelfde maand van het jaar ervoor); met name de maandinflaties van september en oktober zouden een te scheef beeld hebben gegeven. De beleidsdekkingsgraad varieerde van 117% tot 118% gedurende de maanden van 2023. Na aftrek van de nu bekend gemaakte indexatie resteert er nog een dekkingsgraad van iets meer dan 113%.

Wet Toekomst pensioenen ook door Eerste Kamer aangenomen

 • Eerste Kamer

  De (tijdelijke) zaal van de Eerste Kamer op het moment dat de stemming over de pensioenwet plaatsvond (22.32 uur, 30 mei 2023).

 • (30-5-2023) Het wetsvoorstel 36.067 over de Toekomst pensioenen is met 46 stemmen voor en 27 stemmen tegen aanvaard door de Eerste Kamer, en wel op de laatste dag van de zittingstermijn van deze Kamer. Enkele uren tevoren hadden de Statenleden een nieuwe Eerste Kamer gekozen, met BBB als grootste fractie. Indien die nieuwe Eerste Kamer dit wetsvoorstel had moeten behandelen, zou deze wet ook in de nieuwe samenstelling zijn aanvaard, zij het met vermoedelijk zes stemmen minder dan nu het geval was.
  Voorafgaand aan de hoofdelijke stemming, 's avonds op 30 mei, hebben woordvoerders van de SP, 50Plus, PVV, groep Otten, PvdD en groep Nanninga hun stemverklaring tegen deze wet uitgesproken, en de woordvoerders van GroenLinks en D66 hun stemverklaring vóór. Behalve deze twee laatstgenoemde partijen hebben ook PvdA, SGP en de overige drie coalitiepartijen (CDA, VVD en ChristenUnie) vóór gestemd.

Indexatie pensioenfonds PGB: verhoging met 7% voor 2023 (volgend op een verhoging met 3% over 2022)

(23-12-2022) Op 22 december heeft het pensioenfonds PGB bekend gemaakt dat voor 2023 tot een pensioenverhoging is besloten voor alle deelnemers (actieven, slapers en gepensioneerden) en deze verhoging komt uit op 7%. De dekkingsgraad van 120% gaf aanleiding tot deze verhoging, waarbij opgemerkt moet worden dat met deze verhoging deze dekkingsgraad per 1-1-2023 daalt en wel tot 113%.
In juli 2022 was al een email rondgestuurd naar alle pensioenontvangers van pensioenfonds PGB waarin het bestuur meldde dat was besloten alle pensioenen te verhogen met 2,77%. Die verhoging kwam boven op de eerdere van 0,23%, waarmee de totale verhoging uitkwam op 3% in 2022.

Ook op 22 december heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid (coalitiepartijen plus PvdA en GoenLinks) ingestemd met de nieuwe pensioenwet (zie het bericht hieronder van 31-3-2022). Vervolgens zal de Eerste Kamer deze wet in het voorjaar behandelen en hopelijk voor 30 mei 2023 erover stemmen. Na deze datum komt er immers een nieuwe Eerste Kamer met voorlopig onbekende samenstelling.

Oefenruimte (The) Nits naast voormalig Elsevier-gebouw Molenwerf door brand verloren gegaan

 • Gebouw Molenwerf

  Gebouw Molenwerf met links de nu afgebrande oefenruimte in de voormalige gymzaal (aanklikbare foto, in 1982 of 1983 genomen door Paul Klein).

 • (17-5-2022) Het ANP en vele andere bronnen melden het verloren gaan van de voormalige gymlokaal van de oude lagere school in Amsterdam-Sloterdijk, waar vanaf begin jaren tachtig (The) Nits een oefenruimte hadden. Ongeveer gelijktijdig met de ingebruikname van ons nieuwe kantoorpand Molenwerf 1 (augustus 1981) is van de naastgelegen openbare Sloterdijkschool (later: de gereformeerde dr. M.B. van 't Veerschool) alleen de gymzaal bewaard gebleven en dat gebouwtje is al die decennia lang, tot gisterochtend om 11 uur aan toe, bij (The) Nits in gebruik geweest als oefenruimte, opnamestudio en opslag van muziekapparatuur.
  Lees de trieste details op de website van written in music. Het nu afgebrande gebouwtje was eigendom van Stadsdeel West, was niet opgenomen in de bestemmingsplannen voor Bos en Lommer-Noord en eerder voor Overbrakerpolder en was bedoeld om t.z.t. gesloopt te worden, aldus ingebrachte ‛zienswijzen’ uit 2013.

‛Wetsvoorstel Wijziging Wet toekomst pensioenen’ ingediend bij de de Tweede Kamer

(31-3-2022) De nieuwe minister voor pensioenen, Carola Schouten (zie bericht van 30-12-2021 hieronder), heeft gisteren het langverwachte wetsvoorstel over de pensioenhervorming bij het parlement ingediend. Drie jaar geleden sloten kabinet en vakbeweging al een akkoord op hoofdlijnen, dat later werd bijgesteld. Het nu ingediende wetsvoorstel (met nummer 36067) is het resultaat van de inbreng van allerlei relevante groeperingen, die advies hebben uitgebracht op dat hoofdlijnenakkoord. In een begeleidende brief van 11 pagina's heeft de minister het wetsvoorstel (73 pagina's) aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor wie het naadje van de kous wil weten, is er ook nog de Memorie van Toelichting (371 pagina's).
Gijs Herderscheê (de Volkskrant) en Christiaan Pelgrim (nrc) hebben voor hun lezers een eerste analyse opgesteld.
Het (optimistische) streven is dat deze wet per 1-1-2023 in werking zal treden, dus ook de Eerste Kamer zou dan later in dit kalenderjaar nog akkoord moeten gaan met het nu gepubliceerde (of door de Tweede Kamer bijgestelde) wetsvoorstel. Vanaf 2023 is er dan gelegenheid om volgens deze wet de overgang naar het nieuwe pensioen te maken.

VGEO-erelid Ab Pouwels op 90-jarige leeftijd overleden

 • Ab Pouwels in november 1991 tijdens een OR-cursus

  Ab Pouwels medio november 1991 tijdens een cursus van de ondernemingsraad te Bentveld, foto genomen door Paul Klein.

 • (26-2-2022, update 22-4-2022) In zijn woonplaats Weesp, waar hij nog in zijn eigen huis woonde en de laatste jaren thuis mantelzorg ontving, is Albert Carel Pouwels op 24 februari toch onverwacht van ons heengegaan. Ab was tot op het laatst betrokken bij de VGEO, want we hebben hem 4 maanden geleden nog gezien op de ledenvergadering in Nijkerk.
  Ab heeft veel betekend voor de Elsevier-medewerkers, ten eerste omdat hij hun belangen gedurende bijna twintig jaar heeft behartigd in de Ondernemingsraad van Elsevier Science en in de Centrale Ondernemingsraad van Elsevier. Ten tweede in het bestuur van SPEO, destijds het eigen pensioenfonds van Elsevier, waarin hij zich sterk maakte voor de belangen van de gepensioneerden.
  Ab begon in 1959 aan de Nieuwezijds Voorburgwal 68–70 (doorlopend naar de Spuistraat) als bureauredacteur bij de Noordhollandsche Uitgeversmaatschappij, heeft vervolgens zijn didactische kwaliteiten gebruikt om anderen in die functie op te leiden. Gedurende de tweede helft van zijn werkzame leven heeft Ab financiële analyses ten behoeve van de verkoopafdelingen opgesteld.
  Kort na het bereiken van de AOW-leeftijd werd Ab lid van het bestuur van de VGEO en dat bleef hij tot op zijn 82ste levensjaar. Het moge duidelijk zijn dat een ere-lidmaatschap hem ten volle toekwam.
  Jeroen Hogendorp heeft een In Memoriam gepubliceerd in Elsevier Senioren Nieuwsbrief (nr. 95), die begin april is verschenen. Op de Algemene Ledenvergadering van 20 april heeft Marcel Toebak herinneringen opgehaald. Beide teksten kunt u teruglezen op een aparte pagina, gewijd aan het overlijden van ons erelid Ab Pouwels.

Elsevier-gepensioneerden zijn de gelukkigen dankzij pensioenindexatie door PGB in 2022

 • dekkingsgraad
 • (28-1-2022) Oud-Elsevier-werknemers ontvingen vandaag een positief bericht over hun pensioen: Pensioenfonds PGB laat weten dat hun pensioenen in 2022 verhoogd worden en wel met 0,23%. Het fonds heeft het goed gedaan, want in een jaar tijd is de actuele dekkingsgraad met 15% gestegen en dat is heel positief! Zo kon het gebeuren dat op 31-12-2021 de beleidsdekkingsgraad (=het gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste 12 maanden) kon stijgen tot 111,5%, hetgeen voldoende reden was voor deze lichte verhoging (voor de meeste gepensioneerden minder dan € 5 per maand). Hier geldt de regel dat indexeren pas mogelijk is bij dekkingsgraden hoger dan 110%. Zie voor de details pagina 4 van het decembernummer van de Nieuwsbrief en de website van PGB. Na het SPEO-tijdperk had er geen indexatie meer plaatsgevonden; dit is de eerste keer sinds lange tijd dat we een verhoging mogen meemaken.
  De meeste pensioenfondsen in Nederland, waaronder het ABP, hebben de vereiste 110% niet bereikt op die cruciale datum van 31 december 2021. Het ABP indexeert dus niet en beargumenteert voorts dat een extra buffer moet worden aangehouden als waarborg voor een financieel soepele overgang naar ons toekomstige pensioenstelsel.
  De AOW-uitkering stijgt voor wie getrouwd is of samenwoont met het tienvoudige van de PGB-stijging, nl. met 2¼ %, tot € 851,62 per maand. Sinds 2016 (=ons eerste PGB-jaar) is de AOW-uitkering met bijna 15% gestegen.

Carola Schouten nieuwe minister voor Pensioenen in kabinet-Rutte IV

(donderdag 30-12-2021) De invulling van een groot aantal ministersposten in de nieuwe regering is nu bekend. De bordesfoto op de trappen van paleis Noordeinde is aangekondigd voor maandag 10 januari 2022. Daarop figureert dan vice-premier Carola Schouten (ChristenUnie) als een van de twee ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in die functie verantwoordelijk voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, aldus een persbericht van de ChristenUnie deze donderdagavond. Journalist Raoul du Pré heeft tegelijkertijd de namen van de nieuwe ministersploeg gepubliceerd in zijn Volkskrant-artikel Rutte IV krijgt nu snel gestalte (pag. 4 in de gedrukte krant van vrijdagochtend). Opvallend is de benoeming van Robbert Dijkgraaf (D66) als een van de twee ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (verantwoordelijk voor: Hoger Onderwijs en Wetenschap).

Eerbetoon aan Gerda Wolzak in NRC Wetenschapsbijlage

 • Wim Wimmers en Gerda Wolzak op 1-6-1982

  Hier zijn twee fysica-acquisiteurs van Elsevier Science met elkaar in gesprek: Wim Wimmers (net 2 maanden met pensioen) en Gerda Wolzak (net 2 maanden in dienst). Deze foto is op 1-6-1982 genomen door Paul Klein.

 • (27-11-2021) Nu kernenergie weer bespreekbaar is als mogelijke oplossing voor het energievraagstuk, vestigt Margriet van der Heijden in de wetenschapsbijlage van NRC Weekend de aandacht op het kernfysisch onderzoek in de naoorlogse jaren in de Watergraafsmeer. In die vroege jaren zestig was het ongewoon dat een vrouw in haar functie op het laboratorium bijdroeg aan zulk fundamenteel onderzoek. In verband hiermee plaatst Margriet van der Heijden onder de titel Spannende radiochemie langs de ringdijk Gerda's onderzoeksresultaten in Nederland en haar initiatieven in Italië nog eens onder het voetlicht.
  De VGEO verwijst naar dit NRC-artikel (pag. W9 van 27 november 2021) omdat Gerda na haar Italiaanse tijd nog 12 jaar als acquisiteur bij de North-Holland Publishing Company heeft gewerkt; onze eigen Nieuwsbrief nr. 46 (pag. 11) had hier in november 2009 al melding van gemaakt. Daarin leest u meer over Gerda's Spaghetti-team, waar in het NRC-artikel ook aan wordt herinnerd. Gerda Wolzak was tot haar overlijden in april 2019 lid van de VGEO.

Vermoedelijke brandstichting wegens lhbti-regenboogvlaggen in voormalig Elsevier-gebouw Overmolen

 • gezicht op gebouw Overmolen in wijk Bos en Lommer

  Uitzicht op wijk Bos en Lommer met gebouw Overmolen, dat nu een DUWO-studentenhuis is (aanklikbare foto, op 10 maart 1993 genomen door Paul Klein).

 • (20-8-2021, updates 27-8-2021 en 31-10-2021) In 15 jaar Elsevier-tijd (t/m 2004) zijn er jaarlijks ontruimingsoefeningen voor brandalarm gehouden, maar brand is er nooit geweest en vermoedelijk evenmin toen o.a. de firma Hoechst vanaf 1966 er gehuisvest was. Het kantoorgebouw had als adres Sara Burgerhartstraat 25, 1055 KV, maar werd later administratief verhuisd naar Krelis Louwenstraat 5, 1055 KA.
  In alle vroegte echter werden op 20 augustus alle elf etages ontruimd, omdat op de achtste etage een uitslaande brand was gesticht; genoemde etage is voorlopig als onbewoonbaar verklaard. Al in juli 2021 waren regenboogvlaggen aan de ramen of regenboogposters op de (inpandige) deuren het doelwit geweest van brandstichting in dit pand. Lees meer hierover en beluister ook het politiecommentaar op de website van AT5. Er zijn in de week na de brand veel andere berichten hierover verschenen met nadere bijzonderheden (gewonden naar het ziekenhuis, plundering tijdens de ontruiming), zoals van RTL, maar over opsporing van de daders wordt nergens gerapporteerd. De getroffen bewoners verdenken mede-huurders of onderhuurders van dat studentenhuis van het aanstichten van de branden; mogelijk wist iemand uit de wijk Bos en Lommer zich met een sleutel toegang te verschaffen tot de etages.
  Update 31-10-2021: NRC Handelsblad heeft 4 maanden later de stand van zaken opgemaakt met een reportage over deze brand in de studentenflat, hetgeen een tamelijk ontluisterend beeld oplevert van de woonsituatie in dit studentenhuis (i.e., ons vroegere kantoor Overmolen). Lees Regenboogvlag kan hier nog niet rustig wapperen (gepubliceerd op 11-10-2021, pags. 6+7).

Privé-gegevens van gepensioneerde KLM'ers gehackt

(10-8-2021) Doordat een pensioenfondsmedewerker op een phishing-link heeft geklikt, zijn de gegevens van meer dan dertig duizend gepensioneerde KLM-medewerkers in handen van criminelen gekomen. Lees meer hierover in een artikel van de NOS.

Jan houdt huis: elke dinsdag op TV Gelderland

(12-6-2021) Elke week zendt Omroep Gelderland een programma uit over ouderen die op een bijzondere plek in die provincie hun favoriete woning hebben gevonden. Het tv-programma wordt gepresenteerd door Jan de Hoop en is niet alleen te zien via de kabel (de provinciale omroepen worden in het hele land doorgegeven, bv. bij Ziggo op kanaal 705), maar ook online (bv. KPN Interactieve TV op kanaal 506).
In dit programma kijkt Jan de Hoop (66) binnen bij bijzondere huizen, plekken waarvan de eigenaren zeggen: “Hier wil ik oud worden!” Ook gaat Jan op zoek naar oplossingen voor het woningtekort.
Deze serie van zes afleveringen begon op dinsdag 8 juni 2021 om 17.20 uur en wordt daarna elk uur herhaald steeds om 20 over het hele uur. Deze eerste aflevering is nog terug te kijken op www.omroepgelderland.nl

Invoering nieuwe pensioenwet met een jaar vertraagd

(10-5-2021) Demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees (D66), heeft bekend gemaakt dat de nieuwe pensioenwet niet op 1-1-2022 kan ingaan, maar een jaar later. Pensioenfondsen krijgen met deze vertraging ook meer tijd (tot 2027) om over te schakelen naar het nieuwe stelsel. De materie is complex; het gaat om veel geld en er staan grote belangen op het spel. Overleg met de organisaties in het veld over de nadere uitwerking van het pensioenakkoord kost dan ook meer tijd dan gedacht. De minister verwacht het wetsvoorstel begin 2022 aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden. Zie een persbericht van de NOS.

Derk Haank mede-eigenaar van Athenaeum Boekhandel geworden

 • Athenaeum Boekhandel circa 1972

  In 1966 door Johan Polak en Rob van Gennep geopende boekwinkel aan het Spui te Amsterdam (aanklikbare foto, in 1972 genomen door Paul Klein).

 • Athenaeum Boekhandel op 7-6-2021

  Boekwinkel aan het Spui met terras bij het Lieverdje (aanklikbare foto, op 7-6-2021 genomen door Paul Klein).

 • (14-4-2021, update 7-6-2021) Derk Haank, voormalig directeur van Elsevier Science, en Paulien Loerts, directeur van Singel Uitgeverijen te Amsterdam, hebben samen de meerderheid van de aandelen overgenomen van Athenaeum Boekhandel (de vijf winkels, niet de uitgeverij want die was zeven jaar geleden al opgegaan in Singel Uitgeverijen). Caroline Reeders was onlangs vertrokken als directeur van de boekhandel en ook Rob van Gennep wilde afstand doen van zijn belang in de boekwinkel. Zo ontstond een nieuwe situatie, waar Haank en Loerts, mede-eigenaren van Singel Uitgeverijen, hun kansen roken. Het betreft hier een aankoop door twee gefortuneerde zakenlieden in persoon; de boekhandel is dus niet een onderdeel van de uitgeverij geworden. De Volkskrant en NRC berichtten hierover op 13 (website) en 14 (papier) april 2021. Athenaeum Nieuwscentrum was het linkerdeel van het pand (hoek Spui/Spuistraat), dat enkele jaren geleden is samengevoegd met de boekwinkel (hoek Spui/Nieuwezijds Voorburgwal) – je kan nu binnendoor van het ene naar het andere deel van de winkel. Het filiaal hoek Roetersstraat/Sarphatistraat is onlangs opgeheven; er bestaan nu nog vier andere filialen: Het Martyrium (Van Baerlestraat 170-172), Van Rossum (Beethovenstraat 30-32), in het Rijksmuseum (Museumstraat 1) en Athenaeum Haarlem (Gedempte Oude Gracht 70). Filialen in de Van Woustraat en in de Banstraat en ook in Maastricht zijn van al weer lang geleden. Lees over de historie van deze roemruchte boekwinkel Tracy Metz' artikel in NRC van 27-5-1991.

  Zie ook Athenaeum en Scheltema gaan samen verder, op 31-3-2024 toegevoegd bovenaan op deze webpagina.
  Zie verder in de rubriek Archief elders in deze site over een eerdere overname door Derk Haank.

 • logo Koninklijke Bibliotheek
 • De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag beschouwt deze website (online sinds januari 2002) als digitaal erfgoed; daarom wordt deze site sinds 19-5-2016 gearchiveerd door de KB, wat inhoudt dat regelmatig opeenvolgende versies voor de lange termijn zullen worden bewaard. Zo kunnen toekomstige generaties deze site blijven raadplegen zonder gevaar voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. De gearchiveerde versies van deze site zijn in te zien in de leeszaal van de KB; daar is een geldige jaarpas voor nodig.