vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Het doel van deze website is het informeren van (toekomstige) gepensioneerden van Elsevier-ondernemingen in Nederland over het reilen en zeilen van de vereniging en het geven van achtergrondinformatie.
Meldt u zich als Elsevier-gepensioneerde aan als lid of donateur van de VGEO:
Ja, ik word lid / donateur

Zoek m.b.v. Google naar een woord binnen deze website

Nieuwsberichten speciaal voor Elsevier-gepensioneerden en overige Actualiteiten

PGB hoeft de pensioenen in 2021 niet te verlagen

(update, 17-2-2021) PGB, het fonds waar de afgelopen vijf jaar ook oud-Elsevier-werknemers hun pensioen van ontvangen, heeft op 5 januari bekend gemaakt dat het de pensioenen niet hoeft te verlagen. De dekkingsgraad lag op 31-12-2020 zelfs op 103,3%, wat in deze tijd een hele prestatie is. De beleidsdekkingsgraad, die de basis vormt voor de beslissing dat niet hoeft te worden gekort, lag eind december 2020 op 96,3%. Helaas is de financiële situatie echter niet goed genoeg om de pensioenen te kunnen verhogen. Meer details leest u op de website van de PGB.

de Volkskrant voorziet soepele overgang naar nieuw pensioen

(8-12-2020) De voorpagina van de Volkskrant opent op 8 december met het geruststellende bericht dat de pensioenen vrijwel zeker niet verlaagd worden. Vaste redacteur Gijs Herderscheê, doorgaans goed geïnformeerd in pensioenzaken, weet te melden dat het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe pensioenwet soepele overgangsregels bevat voor pensioenfondsen die willen overstappen naar het nieuwe pensioen; zo'n overstap zal uiterlijk in 2026 plaatsvinden. Kabinet en sociale partners voelen er weinig voor de dreigende pernsioenverlagingen voor hun rekening te nemen en hopen dan ook, aldus de Volkskrant, dat dit al in 2022 kan. Dan zouden de huidige, strengere regels niet meer gehanteerd hoeven worden. Meer details op de website van de Volkskrant.

ExPress november 2020 toegezonden aan leden van VVG-PGB

(19-11-2020) De gepensioneerden die van pensioenfonds PGB hun pensioen krijgen uitgekeerd, ontvangen drie keer per jaar het magazine ExPress. Het novembernummer is zojuist toegezonden aan de leden van VvG-PGB; u vindt dit derde nummer van de vijfde jaargang terug op de website van de Vereniging van Gepensioneerden PGB. Via het pijltje op de afbeelding van het omslag kunt u doorklikken naar de inhoud.

  • logo Koninklijke Bibliotheek
  • De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag beschouwt deze website (online sinds januari 2002) als digitaal erfgoed; daarom wordt deze site sinds mei 2016 gearchiveerd door de KB, wat inhoudt dat regelmatig opeenvolgende versies voor de lange termijn zullen worden bewaard. Zo kunnen toekomstige generaties deze site blijven raadplegen zonder gevaar voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.