vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Actueel / nieuws

 • Hildegund Spaargaren
 • In Memoriam Hildegund Spaargaren-Ehlich

  Daags na de Algemene Ledenvergadering van 18-4-2018 bereikte ons het bericht dat Hildegund Spaargaren-Ehlich diezelfde woensdagochtend is overleden.
  Hildegund was VGEO-bestuurslid van april 2001 tot april 2016.
  Lees hier twee herinneringen aan Hildegund.


 • Nederland telt 2.700 werkende 80-plussers

  (25-4-2018) Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) telde Nederland vorig jaar 2.700 werkende 80-plussers. Tweeduizend van hen werkten in deeltijd; de meesten minder dan twaalf uur per week. Van de 770.000 80-plussers in Nederland werkt 0,35%; mannen boven de 80 jaar drie keer zo vaak als vrouwen. Ook bij 65- tot 75-jarigen zijn er meer mannen dan vrouwen werkzaam; dat zou kunnen komen door de traditionele taakverdeling. De meeste werkende 80-plussers zijn actief in de handel en de financiële dienstverlening, dus fysiek minder belastend werk. Maar in de landbouw werken relatief ook meer ouderen; zo'n duizend boeren in Nederland zijn tachtig jaar of ouder. Vermoedelijk komt dit doordat het voor hen lastig is iemand te vinden die hun bedrijf overneemt. Van de 75-plussers werkten er 25.000 vorig jaar, dat is 2%. Dat percentage was in 2003 nog 1,2%. De stijging heeft ermee te maken dat ouderen steeds vitaler zijn en dus langer willen blijven werken. De meesten van hen zijn zelfstandige zonder personeel. Ze vinden het leuk om actief te blijven, aldus het CBS. De toename komt dan ook niet door economische achteruitgang; economisch gezien gaat het met de 65-plussers relatief goed in Nederland.


 • Pensionering slecht voor ambtenarengeheugen

  (25-4-2018) Het is algemeen bekend dat we ons brein actief moeten blijven gebruiken, ook na pensionering, om achteruitgang en wellicht ook dementie tegen te gaan. Hersengymnastiek dus, naast de veelvuldig geadviseerde lichamelijke beweging. Neuropsycholoog en geheugenorakel prof. dr. Erik Scherder wijst ons hier via de media tot in den treure op. Onderzoek op dit gebied lijkt dan ook op de uitvinding van het wiel. Niettemin wijst een Engels onderzoek uit dat het korte-termijngeheugen na pensionering 38% sneller achteruit gaat dan in het werkende leven. Zo zouden daardoor mensen die met pensioen gaan ineens over een beperktere woordenschat beschikken; zij hebben grotere moeite om op woorden te komen. Britse medische wetenschappers stelden dat vast na onderzoek van 3400 ambtenaren aan het einde van hun loopbaan. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het vakblad European Journal of Epidemiology. Vraagje voor een nieuw onderzoek: zijn ambtenaren als beroepsgroep representatief genoeg voor gepensioneerden in het algemeen?


 • Lintje voor Derk Haank

  (25-4-2018) Oud-directeur en oud-lid van de Raad van Bestuur van Elsevier Derk Haank (64) werd onlangs op een verrassende locatie koninklijk onderscheiden. Onderweg naar Barcelona werd het lintje hem op Schiphol opgespeld door de interim-burgemeester van Haarlemmermeer Onno Hoes. Haank was op doorreis van Thailand naar Barcelona, waar hij afscheid nam als bestuurder van Springer Nature. Het lintje was niet alleen daaraan te danken, maar vooral aan zijn verdiensten voor voetbalvereniging De Graafschap, waarvan hij al vele jaren fan is en vier jaar voorzitter was. In een recent interview door het Financieele Dagblad werd hem voorgelegd dat hij niet iemand is die standaard honderd uur per week werkt. Hij antwoordde hierop: “Nee. Ik neig eerder naar een zekere luiheid als je het negatief benadert. Ik benader het liever positief: ik kan goed niets doen. En dat vind ik in deze opgejaagde wereld onderhand een grote verdienste. Ik heb het niet graag druk.” Een boude uitspraak voor iemand die (tot voor kort, red.) een concern leidt met 13.000 werknemers, vond de interviewer. Haank: “Ik denk dat die eigenschap een van de basisattributen is waardoor ik het zo lang heb volgehouden. Ik ben heel fanatiek hoor, ik wil scoren en winnen, maar niet ten koste van mijn privéleven en mijn voetbal.”


 • DNB: Vastgoedbeleggingen kunnen beter

  (25-4-2018) Onderzoek door De Nederlandsche Bank wijst uit dat pensioenfondsen de beheersing van vastgoedbeleggingen kunnen verbeteren. Ongeveer 60% van de pensioenfondsen belegt direct of indirect in niet-beursgenoteerd vastgoed, zoals woningen, winkels en kantoren. Gemiddeld is dit 5,2% van hun beleggingen. Beleggen in (niet-beursgenoteerd) vastgoed kent specifieke risico's, zoals gebrekkige liquiditeit, tegenvallende opbrengsten door betalingsproblemen bij huurders, leegstand, of onbetrouwbare of onjuiste waardering van objecten.

 • logo Landleven
 • Abonnementskorting op ‘Landleven’

  (26-1-2018) ‘Landleven’, een voormalige uitgave van Reed Business, werd eind vorig jaar overgenomen door Het Media Bedrijf BV te Baarn. Gepensioneerde ex-werknemers van Reed Business die het blad tot dan gratis ontvingen, zijn daarvan niet op de hoogte gesteld. Tot hun onaangename verrassing ontvingen zij het blad eenvoudigweg niet meer en tastten verder in het duister. Navraag door VGEO leerde dat er bij de nieuwe uitgever achterstand was ontstaan bij het verwerken van informatie. Na enige aandrang ontvingen wij het volgende bericht: de werknemers van Reed Business ontvangen niet langer een gratis abonnement. Wel kunnen zij gebruik maken van een abonnementskorting op Landleven: 10 nummers voor € 29,50. Daarna krijgen zij structureel 25% korting op de abonneeprijs. Zie verder: www.zininlandleven.nl

 • logo Ombudsman
 • Ombudsman Pensioenen - persbericht

  (10-10-2016) Iedereen met een klacht over zijn pensioen of een geschil met zijn pensioenfonds kan zijn probleem voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Deze behandelt kosteloos en onafhankelijk klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. Zie het persbericht.

 • logo Alles Zelf
 • Nieuw platform voor ouderen, mantelzorgers en hulpverleners

  (14-12-2015) Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd. Alleszelf.nl wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.
 • logo VGEO
 • Ledenlijst VGEO wordt toegankelijk gemaakt

  Het VGEO-bestuur heeft besloten de ledenlijst openbaar te maken voor leden die daar kennis van willen nemen. Het heeft zijn schroom rond het beschermen van ledenprivacy hiermee overwonnen, mede na goedkeuring door de algemene ledenvergadering. Lees meer

 • foto stethoscoop
 • Ons zorgstelsel

  (11-10-2014) In opdracht van het wetenschappelijk bureau van 50plus, wordt in een rapport een beeld geschetst van het Nederlandse zorgstelsel. Het rapport beoogt hiermee meer inzicht te verschaffen in de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg,
  signaleert knelpunten en doet aanbevelingen. Hierbij wordt uitvoerig aandacht besteed aan de zorg voor ouderen.
  Zie het rapport (een pdf-document).


 • logo KVEO
 • Informatie t.b.v. leden en hun nabestaanden.

  (23-10-2014) Bij overlijden moeten er veel zaken geregeld worden en moet er zicht zijn op zaken zoals polissen, bankrekeningen, abonnementen enz. Door de KVEO is een document opgesteld dat als een soort checklijst kan dienen. Hier kunt u het Word-document downloaden.

 • logo veiligheidsbrochure
 • Veilig wonen en leven

  (22-11-2012) De politie van Amsterdam-Amstellanden heeft een brochure opgesteld over veilig wonen en werken. Zij geeft hierin een groot aantal tips, over hoe de kans op een inbraak te verkleinen en de veiligheid op straat te vergroten. Lees meer in dit pdf-document.