vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Actueel / nieuws


 • Vakbonden zetten pensioenonderhandelingen op scherp

  (1-11-2018) De drie belangrijkste vakbonden hebben eind oktober de onderhandelingen over een nieuw pensioen op scherp gezet. Ze stellen als keiharde voorwaarde een hogere rekenrente. Dat is de rente die pensioenfondsen gebruiken om hun toekomstige verplichtingen te berekenen. Hoe lager de rente, hoe hoger de verplichtingen (voor een duidelijke uitleg, zie NRC van 31 oktober).
  Zonder een hogere rekenrente geen pensioenakkoord, stellen FNV, CNV en VCP in een open brief op 29 oktober. Ze hebben met opzet hun standpunt op dat moment naar buiten gebracht, omdat minister Koolmees van Sociale Zaken in navolging van De Nederlandsche Bank maar bleef herhalen dat aanpassing van de rekenrente niet bespreekbaar is. Hij noemt dat ‛kunstmatig’ en geen echte oplossing.
  De vakbonden willen dat meer gekeken wordt naar de feitelijke rendementen die de pensioenfondsen behalen. Ze verwijzen daarbij naar de Europese rekenrente die voor verzekeraars en pensioenfondsen wordt gehanteerd. Die is een stuk hoger dan de Nederlandse, vooral op de lange termijn (20 jaar en meer) die zo belangrijk is voor pensioenen.
  Tuur Elzinga van de FNV legt uit dat de eis juist ook goed is voor jongeren. Die hebben namelijk nog vele jaren opbouw voor de boeg en komen met de lage rente op een achterstand die niet meer in te halen is. Deze motivatie is een handige zet, want de vakbonden wordt steeds verweten alleen voor de belangen van oudere werknemers op te komen. Elzinga geeft in een interview met de NRC ook een mooie vergelijking met een zwembad. “Van alle kanten wordt ons gevraagd om een akkoord te sluiten, ze zeggen: spring nou. Maar het water staat met deze rente zo laag, dat we niet staan te juichen om daar in te springen.”

  Ook de grootste pensioenfondsen, met name ABP en Zorg en Welzijn, hebben recent gepleit voor een andere rekenrente. De huidige situatie valt niet meer uit te leggen, zeggen zij. De pensioenvermogens zijn flink gegroeid en de economie draait uitstekend, maar toch zit indexeren van de pensioenen er niet in.


 • Wouter Koolmees

  Verschillende oppositiepartijen, zoals de SP, zijn het met de vakbonden eens dat het kabinet de regels voor pensioenfondsen moet versoepelen. In de Tweede Kamer liet Minister Koolmees daarop meteen weten dat hij dat niet van plan is. Volgens hem bieden de regels juist zekerheid, ook voor toekomstige generaties: “We gaan ervan uit dat we pas uitkeren op het moment dat het ook echt verdiend is. Als je het risico gaat lopen dat je eerder geld uitkeert in de verwachting dat het wel goed komt, ontstaat het risico dat er straks onvoldoende geld is voor werkenden of voor jongeren.” De minister erkent dat er grote problemen zijn om tot een akkoord te komen. Toch blijft hij optimistisch: “Ik vind dat we met zijn allen een verantwoordelijkheid hebben. Dat geldt voor het kabinet, de werkgevers en de werknemers.” De onderhandelingen, waar Koolmees sinds half oktober aan meedoet, vindt hij wel vermoeiend. “En de tijd gaat dringen: dat ziet u aan mijn wallen.” Bij zijn aantreden heeft Koolmees gezegd dat hervorming van de pensioenen een van de speerpunten van zijn ministerschap is. Voor hem staat er dus veel op het spel.

  Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66)
 • Derk Haank op 28-6-2002

  Foto: Derk Haank bij het slaan van de eerste paal voor de Millennium Toren aan de Radarweg op 28 juni 2002.

 • Derk Haank heeft Boerderij in het vizier

  (1-11-2018) Derk Haank, voormalig directeur van Elsevier Science, heeft zijn oog laten vallen op een oude geliefde, namelijk vakblad Boerderij. Het Financieel Dagblad bericht op 31 oktober dat hij met twee andere mensen uit de uitgeefwereld met een overnamepoging bezig is. In de jaren negentig was Haank de baas van Misset in Doetinchem, met weekblad Boerderij als belangrijkste agrarische titel, zoals beschreven door Harry Nijhuis in onze Nieuwsbrief van juli (pagina 4). Inmiddels is het een cluster van bladen en betaalde websites, dat valt onder Reed Business Information wereldwijd.
  Bijzonder is dat een van de twee medestanders, Cor Jan Willig, mede-eigenaar is van New Skool Media, dat al eerder Elsevier Weekblad van Relx heeft gekocht.
  Haank is vorig jaar gestopt als topman bij Springer Nature maar kan het ondernemen blijkbaar niet laten. “Het klopt dat we belangstelling hebben”, zegt hij tegen het FD. “Maar er is nog niets getekend.” Het drietal heeft deze zomer voor dit doel een bv opgericht, Doorakkeren genaamd. “Het lijkt ons leuk als het gaat lukken”.


 • Administratieve hulp bij overlijden van een geliefde

  (1-10-2018) Al enkele jaren staat er op onze website een document waarin handreikingen worden gegeven aan de nabestaanden. Iemand kan zomaar, van de ene dag op de andere, geconfronteerd wordt met het nemen van dringende noodzakelijke maatregelen op financieel en/of administratief terrein. Dit document wordt veel opgeroepen en daarom is er nu deze vernieuwde versie op deze website geplaatst.

 • Ton Boogers
 • VGEO-oprichter Ton Boogers overleden

  Wij ontvingen het droevige bericht dat Ton Boogers, erelid en medeoprichter van onze belangenvereniging VGEO, donderdag 13 september in Nieuwegein is overleden. Ton bereikte de leeftijd van 94 jaar. Hij bleef zeer betrokken bij het wel en wee van zijn geesteskind VGEO en woonde tot op hoge leeftijd de jaarvergaderingen bij. Als VGEO-voorzitter en aanvankelijk ook hoofdredacteur van de Elsevier Senioren Nieuwsbrief droeg Ton in grote mate bij aan de verwezenlijking en het voortbestaan van de VGEO. Het bestuur koesterde de stille hoop dat hij het 25-jarig bestaan van zijn vereniging volgend jaar zou mogen meebeleven. Helaas kan dit niet zo zijn.
  Ton Boogers is op woensdag 19 september begraven. In de Nieuwsbrief van december komen we uitgebreid terug op zijn verdiensten. Op deze pagina bewijzen huidige en voormalige bestuursleden Ton de eer die hem toekomt.

  Het Bestuur
  Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

 • Hildegund Spaargaren
 • In Memoriam Hildegund Spaargaren-Ehlich

  Daags na de Algemene Ledenvergadering van 18-4-2018 bereikte ons het bericht dat Hildegund Spaargaren-Ehlich diezelfde woensdagochtend is overleden.
  Hildegund was VGEO-bestuurslid van april 2001 tot april 2016.
  Lees hier twee herinneringen aan Hildegund.


 • Nederland telt 2.700 werkende 80-plussers

  (25-4-2018) Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) telde Nederland vorig jaar 2.700 werkende 80-plussers. Tweeduizend van hen werkten in deeltijd; de meesten minder dan twaalf uur per week. Van de 770.000 80-plussers in Nederland werkt 0,35%; mannen boven de 80 jaar drie keer zo vaak als vrouwen. Ook bij 65- tot 75-jarigen zijn er meer mannen dan vrouwen werkzaam; dat zou kunnen komen door de traditionele taakverdeling. De meeste werkende 80-plussers zijn actief in de handel en de financiële dienstverlening, dus fysiek minder belastend werk. Maar in de landbouw werken relatief ook meer ouderen; zo'n duizend boeren in Nederland zijn tachtig jaar of ouder. Vermoedelijk komt dit doordat het voor hen lastig is iemand te vinden die hun bedrijf overneemt. Van de 75-plussers werkten er 25.000 vorig jaar, dat is 2%. Dat percentage was in 2003 nog 1,2%. De stijging heeft ermee te maken dat ouderen steeds vitaler zijn en dus langer willen blijven werken. De meesten van hen zijn zelfstandige zonder personeel. Ze vinden het leuk om actief te blijven, aldus het CBS. De toename komt dan ook niet door economische achteruitgang; economisch gezien gaat het met de 65-plussers relatief goed in Nederland.


 • Pensionering slecht voor ambtenarengeheugen

  (25-4-2018) Het is algemeen bekend dat we ons brein actief moeten blijven gebruiken, ook na pensionering, om achteruitgang en wellicht ook dementie tegen te gaan. Hersengymnastiek dus, naast de veelvuldig geadviseerde lichamelijke beweging. Neuropsycholoog en geheugenorakel prof. dr. Erik Scherder wijst ons hier via de media tot in den treure op. Onderzoek op dit gebied lijkt dan ook op de uitvinding van het wiel. Niettemin wijst een Engels onderzoek uit dat het korte-termijngeheugen na pensionering 38% sneller achteruit gaat dan in het werkende leven. Zo zouden daardoor mensen die met pensioen gaan ineens over een beperktere woordenschat beschikken; zij hebben grotere moeite om op woorden te komen. Britse medische wetenschappers stelden dat vast na onderzoek van 3400 ambtenaren aan het einde van hun loopbaan. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het vakblad European Journal of Epidemiology. Vraagje voor een nieuw onderzoek: zijn ambtenaren als beroepsgroep representatief genoeg voor gepensioneerden in het algemeen?


 • Lintje voor Derk Haank

  (25-4-2018) Oud-directeur en oud-lid van de Raad van Bestuur van Elsevier Derk Haank (64) werd onlangs op een verrassende locatie koninklijk onderscheiden. Onderweg naar Barcelona werd het lintje hem op Schiphol opgespeld door de interim-burgemeester van Haarlemmermeer Onno Hoes. Haank was op doorreis van Thailand naar Barcelona, waar hij afscheid nam als bestuurder van Springer Nature. Het lintje was niet alleen daaraan te danken, maar vooral aan zijn verdiensten voor voetbalvereniging De Graafschap, waarvan hij al vele jaren fan is en vier jaar voorzitter was. In een recent interview door het Financieele Dagblad werd hem voorgelegd dat hij niet iemand is die standaard honderd uur per week werkt. Hij antwoordde hierop: “Nee. Ik neig eerder naar een zekere luiheid als je het negatief benadert. Ik benader het liever positief: ik kan goed niets doen. En dat vind ik in deze opgejaagde wereld onderhand een grote verdienste. Ik heb het niet graag druk.” Een boude uitspraak voor iemand die (tot voor kort, red.) een concern leidt met 13.000 werknemers, vond de interviewer. Haank: “Ik denk dat die eigenschap een van de basisattributen is waardoor ik het zo lang heb volgehouden. Ik ben heel fanatiek hoor, ik wil scoren en winnen, maar niet ten koste van mijn privéleven en mijn voetbal.”


 • DNB: Vastgoedbeleggingen kunnen beter

  (25-4-2018) Onderzoek door De Nederlandsche Bank wijst uit dat pensioenfondsen de beheersing van vastgoedbeleggingen kunnen verbeteren. Ongeveer 60% van de pensioenfondsen belegt direct of indirect in niet-beursgenoteerd vastgoed, zoals woningen, winkels en kantoren. Gemiddeld is dit 5,2% van hun beleggingen. Beleggen in (niet-beursgenoteerd) vastgoed kent specifieke risico's, zoals gebrekkige liquiditeit, tegenvallende opbrengsten door betalingsproblemen bij huurders, leegstand, of onbetrouwbare of onjuiste waardering van objecten.

 • logo Landleven
 • Abonnementskorting op ‘Landleven’

  (26-1-2018) ‘Landleven’, een voormalige uitgave van Reed Business, werd eind vorig jaar overgenomen door Het Media Bedrijf BV te Baarn. Gepensioneerde ex-werknemers van Reed Business die het blad tot dan gratis ontvingen, zijn daarvan niet op de hoogte gesteld. Tot hun onaangename verrassing ontvingen zij het blad eenvoudigweg niet meer en tastten verder in het duister. Navraag door VGEO leerde dat er bij de nieuwe uitgever achterstand was ontstaan bij het verwerken van informatie. Na enige aandrang ontvingen wij het volgende bericht: de werknemers van Reed Business ontvangen niet langer een gratis abonnement. Wel kunnen zij gebruik maken van een abonnementskorting op Landleven: 10 nummers voor € 29,50. Daarna krijgen zij structureel 25% korting op de abonneeprijs. Zie verder: www.zininlandleven.nl

 • logo Ombudsman
 • Ombudsman Pensioenen - persbericht

  (10-10-2016) Iedereen met een klacht over zijn pensioen of een geschil met zijn pensioenfonds kan zijn probleem voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Deze behandelt kosteloos en onafhankelijk klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. Zie het persbericht.

 • logo Alles Zelf
 • Nieuw platform voor ouderen, mantelzorgers en hulpverleners

  (14-12-2015) Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd. Alleszelf.nl wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.
 • logo VGEO
 • Ledenlijst VGEO wordt toegankelijk gemaakt

  Het VGEO-bestuur heeft besloten de ledenlijst openbaar te maken voor leden die daar kennis van willen nemen. Het heeft zijn schroom rond het beschermen van ledenprivacy hiermee overwonnen, mede na goedkeuring door de algemene ledenvergadering. Lees meer

 • foto stethoscoop
 • Ons zorgstelsel

  (11-10-2014) In opdracht van het wetenschappelijk bureau van 50plus, wordt in een rapport een beeld geschetst van het Nederlandse zorgstelsel. Het rapport beoogt hiermee meer inzicht te verschaffen in de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg,
  signaleert knelpunten en doet aanbevelingen. Hierbij wordt uitvoerig aandacht besteed aan de zorg voor ouderen.
  Zie het rapport (een pdf-document).


 • logo KVEO
 • Informatie t.b.v. leden en hun nabestaanden.

  (23-10-2014) Bij overlijden moeten er veel zaken geregeld worden en moet er zicht zijn op zaken zoals polissen, bankrekeningen, abonnementen enz. Door de KVEO is een document opgesteld dat als een soort checklijst kan dienen. Hier kunt u het Word-document downloaden.

 • logo veiligheidsbrochure
 • Veilig wonen en leven

  (22-11-2012) De politie van Amsterdam-Amstellanden heeft een brochure opgesteld over veilig wonen en werken. Zij geeft hierin een groot aantal tips, over hoe de kans op een inbraak te verkleinen en de veiligheid op straat te vergroten. Lees meer in dit pdf-document.