vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

 • foto
 • Algemene Ledenvergadering VGEO 24 april 2013

  Zie ook de foto's.

 • foto prof. dr. Erik Scherder
 • Ook dit jaar weken we niet af van de gewoonte om de Algemene Leden Vergadering in Nijkerk, in 't Koetshuis te houden. 90 personen bezochten deze bijeenkomst. Maar voordat de vergadering begon was er eerst een lezing met als onderwerp ‛Bewegen en geheugen’, door prof. dr. Erik Scherder. Naast amusant was het heel leerzaam. We werden er met diverse voorbeelden op gewezen dat minder bewegen leidt tot verslechteren van de functies van de frontaalkwab. Dit deel van de hersenen controleert de rest van de hersenen. Het is daarom nodig dat men elke dag toch wel 20 minuten stevig moet wandelen of op een andere manier beweegt. En de laatste tientallen jaren wordt er veel te weinig bewogen. Dit heeft tot gevolg dat het leren op school minder goed gaat en dat bij ouderen dementie meer voorkomt. Kortom: een waarschuwing aan ons adres.


 • foto
 • foto
 • De vergadering begon met een welkom aan de ereleden Ton Boogers en Ab Pouwels en werden de leden, die in de afgelopen periode zijn overleden, herdacht. Hierna werd ingegaan op de problemen rond het pensioenfonds en het feit dat er per april op de pensioenuitkeringen is gekort. De verschillende acties van de VGEO richting SPEO, directie van Reed Elsevier Nederland en de Raad van Commissarissen hebben geen resultaat opgeleverd.

  De verslagen van de vorige ALV en het jaarverslag werden zonder commentaar goedgekeurd. Ook het financiële verslag passeerde zonder vragen en de kascommissie heeft alles goed bevonden. De PR-commissie meldde dat het volgende uitje op 28 augustus naar Haarlem (Teyler's Museum en rondvaart) zal zijn.

 • foto
 • foto
 • De drie aftredende bestuursleden (Chris Ankersmit, Hildegund Spaargaren en Henny Wijnands) werden herkozen. Omdat Jan Nefkens, na elf jaar voorzitter te zijn geweest, heeft besloten niet meer beschikbaar te zijn, werd Henny Wijnands gekozen als voorzitter van het VGEO-bestuur. Harry Nijhuis sprak Jan toe en haalde herinneringen uit de voorbije periode op en overhandigde Jan een doos met inhoud en aan Wil, zijn vrouw, een boeket bloemen.


 • foto
 • In de rondvraag was er een heftige discussie over de zachtheid van de VGEO t.a.v. de ex-werkgever die weigerde bij te storten om korten op de pensioenuitkeringen tegen te gaan. Er is een commissie samengesteld die een plan zal opstellen om meer druk op de Nederlandse en de Reed Elsevier-directie (in Londen) uit te oefenen.

  Na de formele vergadering gaf Jaap Schepen, voorzitter van het SPEO-bestuur, uitleg over de huidige situatie. Naast de cijfermatige informatie (dekkingsgraad, rendement van beleggingen, inflatiecijfers) werd verteld dat in de RE-bedrijven in de UK en de VS wel bijstortingen hebben plaatsgevonden en dat in de UK zelfs de indexatie werd toegepast. Ook werd gesproken over de mogelijke overgang op een nieuw pensioenstelsel, waarbij de werkgever mogelijk geen verplichting meer heeft van bijstortingen.

  Na afloop bleef men nog even na om een vochtige versnapering te gebruiken. Al met al was het een dag met veel informatie en de lunch was weer goed.