vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Levensloop Jeroen Hogendorp

  • foto Jeroen Hogendorp
  • Ik ben in 1953 geboren in Naarden, maar al na drie maanden terecht gekomen in Diemen, waar ik sindsdien op verschillende plekken heb gewoond. Na de middelbare school (Hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam) heb ik wiskunde gestudeerd aan de VU en ben in 1980 begonnen als bureauredacteur bij de Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij.

    Tot 1999 was ik verantwoordelijk voor de eindredactie van verschillende natuurwetenschappelijke tijdschriften en boeken. Toen het werk inhoudelijk steeds minder interessant begon te worden, stapte ik over naar applicatiemanagement, waar ik verantwoordelijk werd voor het verbeteren en actueel houden van de eigen software van Elsevier Science, als laatste die van het Electronic Warehouse, de centrale database van alle wetenschappelijke artikelen.

    In 2007 ben ik gestopt met werken, en sinds 2013 met prepensioen. In juli 2014 werd ik lid van het Verantwoordingsorgaan van SPEO, maar dat werk is bijna afgelopen door de overgang naar PGB. Nadat ik me bij Harry Nijhuis had gemeld om te assisteren bij de Elsevier Senioren Nieuwsbrief, heb ik een uitnodiging geaccepteerd om ook lid te worden van het VGEO-bestuur. Ik luister graag naar klassieke muziek, en hou me verder bezig met het penningmeesterschap van Muziekschool Diemen en de hulp aan een basisscholier via School's Cool.