vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 

Levensloop Paul Klein

  • foto Paul Klein
  • In Haarlem ben ik geboren op 10 oktober 1949 (dus nog net op tijd om heel veel later nog van de VUT te kunnen profiteren); mijn jeugd bracht ik door in het nabijgelegen Overveen. Na de HBS-B op het Triniteitslyceum volgde een plezierige studietijd in Amsterdam. Daar en toen heb ik mijn vrouw Rina Walthaus leren kennen. Ikzelf was echter niet die briljante student, dus het ene jaar kreeg ik wel een studiebeurs en een renteloos voorschot (zo ging dat toen), het andere jaar moest ik mijn geld verdienen met het geven van bijlessen wiskunde. Tussendoor volgde ik graag colleges in verschillende vreemde talen. En zo kon het gebeuren dat een aantal jaren na mijn kandidaatsexamen wiskunde en doctoraal bijvak natuurkunde ik maar beter op die advertentie voor een bureauredacteur bij Elsevier Science kon reageren. De rest is geschiedenis, luidt het gezegde.

    Na die ene reorganisatie die ik heb meegemaakt, werd ik geen issue manager, maar kon op 1 juli 1997 beginnen bij het gloednieuwe Electronic Warehouse, dat ScienceDirect voedde met de nodige terabytes. Het waren slechts opstartproblemen die ik moest helpen oplossen en dus had ik tijd en gelegenheid om een website voor de Ondernemingsraad en voor het Nederlands Uitgeversverbond te bouwen – het intranet Nonsolus bestond nog niet in die late jaren negentig. Die start van electronische publicaties bracht voor mij een interessante functie met zich mee: 15 jaar lang (tot ik na ruim 30 jaar in oktober 2012 met de VUT ging) heb ik met plezier mogen onderzoeken hoe allerlei databestanden geanalyseerd en gerepareerd moesten worden om daarmee de eindgebruiker van electronische publicaties tevreden te stellen.

    Van 1986 tot 1998 heb ik deel uitgemaakt van de Ondernemingsraad en een aantal jaren daarvan ook van de COR. Collega's kennen mij verder als de zelfbenoemde huisfotograaf van Molenwerf, Overmolen en Radarweg. Veel van mijn foto's hebben hun weg gevonden naar de Nostalgische Foto's.

    Ook in mijn vrije tijd is mijn interesse in het publiceren en distribueren via diverse media altijd prominent aanwezig geweest. Zo heb ik een omvangrijke collectie bijzondere dagbladen opgebouwd, uit Nederland en veel andere Westeuropese landen, van de 18de eeuw tot vandaag de dag. Toen ik nog in Leiden woonde, was ik mede-oprichter van een streekomroep voor 15 gemeenten en was bestuurslid van Radio West en secretaris van een particuliere kabeltelevisie-organisatie. Veel tijd besteed ik al twintig jaar aan het online beschikbaar stellen van topografische gegevens: plaatsnamen, gemeenten, postcodes, gemeentelijke herindelingen en wat dies meer zij. Meer weten? Zie onze privé-website www.rinapaul.nl.