vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 

Levensloop Paul Mostert

foto Paul Mostert

Op 13 februari 1955 ben ik geboren in Vlaardingen, waar ik ben opgegroeid en daar het Groen van Prinsterer Lyceum heb doorlopen (HBS-B; ik was net op tijd om niet in de Mammoetwet terecht te komen). Vervolgens ben ik naar Leiden verhuisd om aan de Rijksuniversiteit Leiden biologie te gaan studeren, waarvoor ik in 1983 mijn doctoraalexamen heb afgelegd. Mijn hoofdvak was bio-informatica, een splinternieuwe tak binnen de Theoretische Biologie, en ik was de eerste student die in die richting afstudeerde. Tijdens mijn studie ben ik studentassistent geweest bij een flink aantal informaticacursussen, en de laatste vier jaar van mijn studie was ik parttime systeemprogrammeur bij het Centraal Rekeninstituut (CRI) van de universiteit.

Tijdens mijn werk bij het CRI kwam ik op een conferentie in gesprek met Gijsbert van der Linden van Elsevier NDU (holding), en hij vroeg me om na mijn afstuderen eens te komen praten over mogelijkheden bij Elsevier. Zo kwam ik zo'n beetje vers van de universiteit in 1983 bij mijn nieuwe werkgever als specialist in persoonlijk computergebruik te werken. Overigens, een sollicitatiebrief heb ik nooit geschreven, ik rolde zo naar binnen.

Na drie jaar bij de Holding te hebben gewerkt in de afdeling Systemen & Procedures (S&P) vond de eerste van vele reorganisaties plaats, waarin S&P werd opgeheven, en de medewerkers werden verdeeld onder Elsevier-NDU's werkmaatschappijen. Zo kwam ik bij Elsevier Science Publishers terecht waar ik onder de leiding van Pieter van Wiechen het Informatiecentrum heb opgericht, met als speerpunten persoonlijk computergebruik en kantoorautomatisering. Een heel erg leuke tijd waarin ik zo'n beetje het hele ESP-bedrijf van hoog tot laag heb leren kennen want iedereen wilde wel "iets" met PCs gaan doen.

Na een jaar of vier het Informatiecentrum te hebben geleid (dat van de eerste drie naar 10 personen was gegroeid, en het aantal PCs begon in de tientallen te lopen), ben ik overgestapt naar de vers gestarte Media Technology Development Group (MTDG) o.l.v. Pieter van Wiechen, en ben me toen met allerlei projecten gaan bezighouden die op het raakvlak lagen van uitgeven en technologie. Ongeveer een jaar later nam Arie de Ruiter het stokje van Pieter over en werd de afdeling omgedoopt in Information Technology Development (ITD), een ware kraamkamer van allerlei slimme elektronische uitgeefprojecten.

Tijdens de ITD tijd begon een grootscheeps project genaamd The University Licensing Programme (TULIP), geinitieerd door Karen Hunter, waarin Elsevier samen met de bibliotheken van negen grote universiteiten in de USA wilde definieren wat "elektronisch uitgeven" nu eigenlijk is. Het project had een looptijd van vijf jaar (1991-1995) en het idee was dat Elsevier een veertigtal tijdschriften zou digitaliseren en distribueren, en dat de universiteiten prototypes van een elektronisch bibliotheeksysteem zouden bouwen en testen. Het resultaat was uiteindelijk het fundament van wat ScienceDirect zou worden.

In 1996 werd ik deel van het team dat ScienceDirect ging bouwen, in eerste instantie met de focus op ScienceDirect OnSite (SDOS), en later (ook) als Product Technology Manager van het "grote" ScienceDirect. In die tijd heb ik helpen meedenken over het Electronic Warehouse dat een spil binnen Produktie werd waar alle elektronische teksten, figuren en PDFs van alle artikelen bijeenkwamen van de suppliers, en die te distribueren naar alle afnemers, w.o. ScienceDirect en alle SDOS klanten.

Mijn laatste zes jaar bij Elsevier hield ik me voornamelijk bezig met Content Management, oftewel de totale stroom en opslag van alle artikelen en abstracts van ScienceDirect en Scopus middels het XML Online Content System (XOCS). Een heel leuke tijd waarin we allerlei "cloud"-zaken ontwikkelden.

Op 13 juni 2021 (toen ik 66 jaar en vier maanden werd) heb ik na bijna 38 jaar afscheid genomen van Elsevier, een tijd waarin ik ontstellend veel heb geleerd, ongelooflijk veel mensen heb leren kennen, en een ontzettend leuke loopbaan heb gehad.

In mei 2022 ben ik vrijwilliger geworden bij Naturalis in Leiden (vlak bij mij aan het einde van de straat), waar ik mijn oude liefde, de biologie, weer helemaal kan omarmen, en bezoekers be- en verwondering kan bijbrengen over alles wat leeft en bloeit (of dat lang geleden heeft gedaan - de dinosaurussen)

Ik ben getrouwd met Marian en heb een dochter en een schoonzoon, een zoon en een schoondochter, en onze grote trots, onze twee kleinzonen. Wij wonen (nog steeds) in Leiden en één van onze grote hobby's is wandelen en ravotten met onze vrolijke bruine labrador Mikky.