vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Levensloop Harry Nijhuis

  • foto Harry Nijhuis
  • Geboren in 1941 te Zutphen waar ik de MULO afrondde, besloot ik het avontuur te zoeken bij de Koninklijke Marine. Van de zes jaar die ik diende, bevoer ik twee jaar de wereldzeeën en was twee jaar gedetacheerd bij het toenmalig NAVO-hoofdkwartier in het Franse Fontainebleau, waar de latere premier Piet de Jong toen nog werkte als kapitein ter zee. Kortom prachtige herinneringen. Het werken met internationale collega's was een bijzondere ervaring. Schrijven trok me ook toen al. Ik volgde schriftelijke cursussen en werkte incidenteel mee aan Marineblaadjes als Stella Maris.

    Na mijn diensttijd wilde ik de journalistiek in. Via een tussenstop bij een advertentieblad belandde ik als leerling-journalist bij de Arnhemsche Courant en het Nijmeegs Dagblad. Van de regionale en plaatselijke journalistiek kwam ik bij het dagblad Trouw in Amsterdam waar ik de opmaak van de krant er ook bij kreeg. Mijn dagbladcarrière sloot ik als regio-verslaggever af bij het Achterhoekse dagblad De Graafschapbode, dat toen nog door Misset werd uitgegeven.

    Inmiddels was ik getrouwd en vader geworden van een flinke zoon. Omdat de weekbladjournalistiek mij meer trok kwam ik bij het ook door Misset uitgegeven weekblad De Boerderij terecht. Daar heb ik tot 2001 zo'n 30 jaar grotendeels met plezier gewerkt in verschillende functies, zoals nieuwsredacteur, chef regio, en projectleider gezinspagina's en akkerbouwsupplement.

    Drie jaar geleden kon ik, wegens reorganisatie bij De Boerderij, gebruik maken van de pré-pensioenregeling. Sindsdien heb ik me geen dag verveeld. Ik kan me nu overgeven aan hobbies als beeldhouwen, boetseren, het berijden van een klassieke Heinkel-scooter, lezen, wandelen en reizen. Ben ook taakadviseur media- en voorlichting voor Amnesty International in de regio Gelderland-Flevoland, werkte mee aan enkele boeken met een agrarische achtergrond, en probeer me nu dus ook voor VGEO verdienstelijk te maken.