vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Voor uitgaven voor de werknemers vanaf de jaren tachtig, klik op een logo hieronder voor het gewenste tijdvak.
juni 1986–mei 1991 juli 1991–december 1994 april 1995–november 1997
 • logo ESP World
 • logo Elsevier Science World
 • logo ESW


januari 1998–februari 1999 juni 1996–juli 2012
 • logo es World
 • logo ES Today


ELSEVIER BULLETIN, VIERDE JAARGANG, verscheen maandelijks in 1970 op het formaat 21×27 cm; deze nummers zijn geheel in zwart-wit gedrukt (met alleen een steunkleur in 4/4 en 4/6) en werden ongedateerd gepubliceerd. De nummers 3, 7, 8 en 10 ontbreken hier nog.

ELSEVIER BULLETIN, VIJFDE JAARGANG, verscheen maandelijks in 1971 op het formaat 21×27 cm; deze nummers zijn geheel in zwart-wit gedrukt (met alleen een steunkleur op het omslag en in de meeste nummers) en werden ongedateerd gepubliceerd. De nummers 7 en hoger ontbreken hier nog.

ELSEVIER BULLETIN, ZESDE JAARGANG, verscheen maandelijks in 1972 op het formaat 21×27 cm; deze nummers zijn geheel in zwart-wit gedrukt (met alleen een steunkleur op het omslag) en werden ongedateerd gepubliceerd. De nummers 1, 2, 4 en hoger ontbreken hier nog.

non solus
non solus
Van 1973 tot minstens 1979 verscheen ‛non solus’, een Nederlandstalig maandelijks personeelsblad op A3-formaat (de extra editie van jaargang 3, nr. 6 (juni 1975) meet 56×77 cm), in zwart/wit met steunkleur voor de kop op de titelpagina. Bij de VGEO in bezit: eerste jaargang nummer 1 (januari 1973) t/m zevende jaargang nummer 2 (februari 1979).

Van november 1979 tot eind 1980 verschenen slechts 5 nummers van ‛ESPRESSO’, een tweetalig personeelsblad op A5-formaat, met een opvallend humoristisch/satirische inslag.

 • omslag Espresso 1
 • omslag Espresso 2
 • omslag Espresso 3


 • omslag Espresso 4
 • omslag Espresso 5

ESPRESSO No. 1 (November 1979)
ESPRESSO No. 1 (dec '79–jan '80)
ESPRESSO No. 1 (Maart 1980)
ESPRESSO No. 4 (1980)
ESPRESSO No. 5 (eind 1980)
Imprint

Imprint
Na de titel ‛non solus’ ontvingen de medewerkers dit Nederlandstalige huisorgaan Imprint, dat doorgaans 6 × per jaar verscheen met meestal 8 pagina's op A3-formaat vanaf 1978. Redactie: Djouke de Jong (Djouke E. de Graaf), H.R.C.J. Richaers en Kenneth Ellison Davis. Bij de VGEO in bezit: 4de jaargang nr. 3 (april 1982) t/m nr. 9 (december 1982), alle 8 nrs. 1983, alle 7 nrs. 1984, alle 5 nrs. van 1985, van 1986 en van 1987, 4 nrs. van 1988 en van 1989, 3 nrs. van 1990 en van 1991, 3 nrs. van 1992, en de tweetalige uitgave (vanwege de fusie met Reed) van januari 1993.

ASPECTS, A Newsletter for all Companies of the Associated Scientific Publishers Group, verscheen als Engelstalig personeelsblad vanaf najaar 1973 tot (minstens) eind 1978 en werd gedrukt op A4-formaat in zwart/wit, meestal op glanzend papier. Nos. 1, 4 en 18 bevatten een inlegvel; Nos. 1, 5, 7 en 9 bestonden uit 1 uitklapbaar vel met 3 pagina's aan beide zijden.
Klik op een omslagfoto om de inhoud te verkrijgen (pdf-bestand).

 • omslag Aspects 01
 • omslag Aspects 02
 • omslag Aspects 03
 • omslag Aspects 04

ASPECTS No. 1 (ongedateeerd)
ASPECTS No. 2 (Winter 72/73)
ASPECTS No. 3 (Summer 1973)
ASPECTS No. 4 (Summer 1973)

 • omslag Aspects 05
 • omslag Aspects 06
 • omslag Aspects 07
 • omslag Aspects 08

ASPECTS No. 5 (Autumn 1973)
ASPECTS No. 6 (Winter 73/74)
ASPECTS No. 7 (Summer 1974)
ASPECTS No. 8 (Autumn 1974)

 • omslag Aspects 09
 • omslag Aspects 10
 • omslag Aspects 11
 • omslag Aspects 12

ASPECTS No. 9 (Christmas 1974)
ASPECTS No. 10 (Spring 1975)
ASPECTS No. 11 (Summer 1975)
ASPECTS No. 12 (Christmas 1975)
 • omslag Aspects 13
 • omslag Aspects 14
 • omslag Aspects 15
 • omslag Aspects 16

ASPECTS No. 13 (August 1976)
ASPECTS No. 14 (January 1977)
ASPECTS No. 15 (April 1977)
ASPECTS No. 16 (July 1977)

 • omslag Aspects 17
 • omslag Aspects 18
 • omslag Aspects 19
 • omslag Aspects 20

ASPECTS No. 17 (October 1977)
ASPECTS No. 18 (January 1978)
ASPECTS No. 19 (February 1978)
ASPECTS No. 20 (May 1978)

 • omslag Aspects 21
 • omslag Aspects 22
 • omslag Aspects 23

ASPECTS No. 21 (July 1978)
ASPECTS No. 22 (October 1978)
ASPECTS No. 23 (December 1978)