vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

  • logo ESNB
  • logo EXTRA
  • Elsevier Senioren Nieuwsbrieven Extra

Vier keer per jaar verschijnt de ES Nieuwsbrief, gepubliceerd door de VGEO en bedoeld voor alle leden en donateurs van onze vereniging. Niet altijd is er ruimte op die 8 beschikbare pagina's van elk nummer. Daarnaast is er af en toe behoefte aan een tussentijdse publicatie. Daar voorziet deze webpagina in en zo vindt u hieronder artikelen die niet (of nog niet) in de reguliere kwartaaluitgaven zijn verschenen. De VGEO heeft tot op heden 86 Nieuwsbrieven uitgegeven.

Overzicht van alle ES Nieuwsbrieven

Extra bijdragen over de Brexit

De volgende bijdragen ontvingen wij in reactie op de peiling voor de rubriek “Wat vindt u daar nou van?” in de Elsevier Senioren Nieuwsbrief van december 2019. Zij konden daarin door ruimtegebrek echter geen plaats vinden en worden nu hier gepubliceerd.

Breek me de Brexit niet open

Wat een vreselijk proces hebben we tot nu toe al achter de rug. De hele kwestie van Brexit duurt toch veel en veel te lang! Ik heb mezelf er uiteindelijk bewust voor afgesloten, want het bleef maar hangen en er gebeurde niks. Of het een goed idee is dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt kan ik niet beoordelen. De voorlichting daarover is ook nogal vaag en er is ook veel onjuiste informatie gegeven. Wat mij vooral stoort is dat alle politici in Engeland uitsluitend met hun eigen politieke belang bezig zijn. De belangen van het volk worden helemaal niet gediend. Volgens mij hadden ze ook nooit dat referendum moeten houden. Het vraagstuk is veel te ingewikkeld om zo maar met ja of nee te kunnen antwoorden. Nu zit iedereen al vier jaar in onzekerheid. Dat is toch te gek.
Het heeft ook veel verdeeldheid opgeleverd in Engeland. Ook binnen families en vriendenkringen staan mensen tegenover elkaar. Gelukkig laten we ons in mijn familie niet gek maken. Wel vrees ik dat, wat er ook gebeurt na de aanstaande verkiezingen van 12 december, die verdeeldheid blijft. Het land is verscheurd geraakt door dit nutteloze en oneerlijke vertrek-proces.
Voor de Britten in het buitenland, zoals ik, is de onzekerheid ook groot. Kan ik na de Brexit gewoon in Nederland blijven of moet ik terug naar Engeland? Dat zou vreselijk zijn. Ik heb mijn leven hier in Nederland en heb dus geen risico genomen.
In 2017 heb ik net als vele anderen uiteindelijk ook de Nederlandse nationaliteit aangenomen. Ik had me heel goed voorbereid en leerde het Nederlandse Volkslied uit mijn hoofd. Dat bleek helemaal niet nodig te zijn want ik was al zo lang hier dat ze mij gewoon meteen hebben aangenomen.
Sinds 2 maart 2017 heb ik twee paspoorten. Op 15 december 2017 werd mijn naturalisatie gevierd met een officiële welkomstreceptie in het Stadhuis van Haarlem. Het was een grote happening met een bonte mix van achtergronden. Zo waren er Somaliërs, Syrische vluchtelingen, Turkse en Oost-Europese gezinnen, jong en oud, singles of getrouwd. We kregen toen na afloop allemaal een Nederlandse vlag.
Ik blijf dus lekker hier en zal hopelijk nog lang deel uitmaken van deze maatschappij en van het oudste mannenkoor van Nederland, Zang en Vriendschap.
Geoffrey Andrew
14 november 2019

Dubbele nationaliteit

Het was niet zo dat ik nooit Nederlander wilde worden. Ik heb tenslotte hier in Nederland bijna tweederde van mijn leven doorgebracht. Ik had een Brits (en dus EU) paspoort: ik was dus een volledig EU-burger met alle rechten van dien. Helaas is met de komst van Brexit mijn leven en verblijf in Nederland onzeker geworden. Net als voor meer dan 1,5 miljoen Britten – en hun familieleden – die zich ergens in de EU bevinden: we zijn allemaal afhankelijk van wat het soort verdrag dat uiteindelijk wordt ondertekend wanneer het VK de EU verlaat. Je wist niet en weet nog steeds niet hoe alles zou uitpakken: van verblijfsvergunning tot uitbetaling van AOW … moet ik me in de toekomst weer regelmatig melden bij de Vreemdelingenpolitie zoals vroeger? Het zelfde geldt ook voor mijn vrouw (die geen EU burger is).
Via vrienden hoorden we over een bijzondere ‛optieregeling’ voor het aanvragen van Nederlanderschap. Er zijn ongeveer 11 opties volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst en je komt in aanmerking voor Nederlanderschap als je onder een van de categorieën valt. Voor mij en mijn vrouw gold de volgende optie: U bent 65 jaar of ouder. En u woont direct voorafgaand aan de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap minimaal 15 jaar onafgebroken in het Koninkrijk der Nederlanden met een geldige verblijfsvergunning. De regels wat betreft aanvraag en de voorwaarden zijn echt ingewikkeld (meer info? Ga naar ind.nl/Nederlanderschap/Paginas/Optie.aspx). Optieprocedures worden door de betreffende gemeente behandeld; volgens deze optieregeling hoefden mijn vrouw en ik geen afstand te doen van onze oude nationaliteiten en dus zijn wij allebei nu in het bezit van twee paspoorten en hebben allebei een dubbele nationaliteit.
In een ceremonie die plaats vond in december 2017 in het Gemeentehuis Waterland, en na een verklaring van verbondenheid te hebben afgelegd (Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen. Dat verklaar en beloof ik), verlieten we het gemeentehuis als trotse (nieuwe) Nederlanders! Een jaar later kreeg onze dochter ook de Nederlandse nationaliteit … Ze is in Amsterdam geboren maar was niet automatisch Nederlander omdat (toen) geen van haar ouders de Nederlandse nationaliteit had.
Ralph Lupton
10 november 2019