In afwachting van het begin van de ledenvergadering
Anneke Lombert, Co en Jaap Buren en Hiske Gerbrandy
Peter van der Kleij voert het woord namens de kascontrolecommissie
Voorzitter Louis Pet en penningmeester Herman Engelen enerzijds
Tafelgenoten Paul Mostert, Frans Lekkerkerker, Jan van der Geer, Anne van der Rest en Rob Marx luisteren naar de penningmeester
Voorzitter Louis Pet en penningmeester Herman Engelen anderzijds
Jeroen Hogendorp en Tom ten Hoope
Paul Mostert, een van onze jongste leden, geeft een presentatie over het elektronisch publiceren
Hayo Arends, Henk Stam en Brigitte Stam-Montagne
Publicaties uit 1637 (bestond het Koetshuis al?) zijn 400 jaar later steeds leesbaar (voor latinisten)
In 1979 is de inhoud al gecodeerd voor computertoepassingen
Jeroen Hogendorp, Betty Daniels, Chris Ankersmit en Ger de Rooij
Louis Pet, Elly Tjoa, Betty Daniels en Herman Engelen
Willeke Casteren van Cattenburch
Paul Mostert rekent ons voor dat de gepubliceerde pagina's een stapel 90 keer zo hoog als kantoor Radarweg zou vormen
Louis Pet bedankt Paul Mostert voor diens presentatie
Na de lunch zo even bijpraten: Toni Termeulen, Marcel Toebak, Chris Ankersmit, Titia Kraaij en Leni Roels
Dezelfde tafel vanuit een andere hoek