01. Hier wordt een gevelstuk van 450 kg omhooggehijsd ten behoeve van de toevoeging van een extra (vierde) etage.
awil01 Next page
Terug naar de beginpagina | Terug naar de foto-indexpagina