Nieuwsbrief 28, 2018

Publicatiedatum: vrijdag 20 juli 2018.

Pensioenen: Kortingen liggen op de loer.

Uit cijfers die gisteren bekendgemaakt werden, kan worden vastgesteld dat de dekkingsgraden van de grote bedrijfs-pensioenfondsen weinig verbetering vertonen. Dat kan gevolgen hebben voor de pensioenen van miljoenen gepensioneerden en werknemers. Meer over beleidsdekkingsgraden, indexatie en mogeljke kortingen kunt u hier lezen in een artikel dat gisteren verscheen in Het Financieele Dagblad.

Zorg: Er gaat gelukkig ook veel goed in de zorg!

Er wordt nogal eens gemopperd op de (kwaliteit van) zorg. Natuurlijk gaan er dingen verkeerd of duurt het ons te lang voordat er zaken geregeld zijn. Met dat in ons achterhoofd, is het goed om de resultaten van het Grote Zorgonderzoek van KBO-PCOB te lezen.
1300 senioren met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar hebben deelgenomen aan het KBO-PCOB onderzoek. Zo’n 80% van hen heeft het afgelopen jaar op welke manier dan ook gezondheids-problemen ondervonden. Een groot aantal ervaringsdeskundigen.
Wat valt op?

De tevredenheid over de huisarts: bijna iedereen is tevreden over de aandacht die de huisarts aan de senioren geeft. Het consult wordt niet afgeraffeld, de huisarts begrijpt de problemen en de senior begrijpt de uitleg van de huisarts. Belangrijk ook de hoge tevredenheidscore over de bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk.
De wachttijden in het ziekenhuis vallen mee: tweederde van de ziekenhuisbezoekers vinden dat de wachtlijsten van de specialisten meevallen. In ongeveer 50% van de ziekenhuizen was het mogelijk om meerdere onderzoeken op één dag in te plannen. De hoogte van de parkeerkosten bij het ziekenhuis levert beslist geen pluim op. Veel deelnemers vinden die kosten te hoog.
De fysiotherapeut doet zijn werk goed: negen van de tien deelnemers zijn heel tevreden over de fysiotherapeut. Hij snapt de problemen en pakt ze goed aan.
De apotheker is bij bijna iedereen bekend: 83% van de deelnemers maakt gebruik van de diensten van de apotheker. Wat tegenvalt is dat maar in een beperkt aantal gevallen de apotheker de medicijncheck uitvoert. Deze toch wel belangrijke check (ook wel medicatiebeoordeling genoemd) voor mensen met veel medicijngebruik is een belangrijk instrument bij het voorkomen van toekomstige gezondheidsklachten.
Verdeeld over het keukentafelgesprek: in de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt in het zogenoemde keukentafelgesprek geïnventariseerd wat iemand zelf kan doen en welke ondersteuning iemand nodig heeft. De meningen over de kwaliteit van deze gesprekken zijn sterk verdeeld. Van “zinvol” naar “waardeloos”. Voor de gemeenten is hier nog de nodige winst te behalen. U kunt daar ook een steentje aan bijdragen, door u goed voor te bereiden en te zorgen voor ondersteuning. Een familielid met kennis van zaken, een ouderenadviseur of een andere cliënt ondersteuner.

Overall conclusie: een pluim voor de zorg!  Verbeterpunten zijn er uiteraard ook. Van NVOG mag u verwachten dat wij ons inzetten om die punten onder de aandacht te brengen en zo mogelijk suggesties tot verbetering aan te dragen. Voor nu even de aandacht voor de pluim!
Bron: het Grote Zorgonderzoek van KBO-PCOB 2018

Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030-2846080
E: nvog@gepensioneerden.nl
W: www.gepensioneerden.nl
  logo_age