Logo VGEO

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen

 
 
 
       
 
 
Home
Introductie
Statuten/reglementen
Organisatie
Leden
Actueel/nieuws
Pensioenen-nieuws
60-plussers
Agenda
Wat doet u daar
Nostalgische foto's
Elsevier Connect
Links
Archief
Lid worden
Zoek in website

 

 
 

Onafhankelijke Ombudsman Pensioenen behandelt gratis klachten over pensioenfondsen

 Persbericht verzonden door de KNVG.

10 oktober 2016

Een pensioenfonds dat een te hoog pensioen toekent, daar pas na jaren achter komt en dan het te veel betaalde opeist.

Een pensioenfonds dat een partnerpensioen weigert, omdat er geen samenlevingsovereenkomst is, terwijl de partners al meer dan 10 jaar samenwonen en kinderen hebben.

Dit zijn voorbeelden van klachten die de Ombudsman Pensioenen behandelt. Iedereen met een klacht over zijn pensioen of een geschil met zijn pensioenfonds kan zijn probleem voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Deze behandelt kosteloos en onafhankelijk klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. Jaarlijks ontvangt de Ombudsman Pensioenen ongeveer 500 klachten; het streven is deze binnen drie maanden te behandelen.

Nieuwe website

Op de vernieuwde en toegankelijke website van de Ombudsman Pensioenen (www.ombudsmanpensioenen.nl) staat alle informatie over hoe een klacht kan worden ingediend. Ook geeft de website voorbeelden van klachten. De website is geschikt gemaakt voor smartphone en tablet.

Onafhankelijk

De Ombudsman Pensioenen bestaat sinds 1995. Hij is ingesteld door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, maar opereert onafhankelijk. De huidige Ombudsman Pensioenen is drs. P.J.C. (Piet) Keizer. Hij wordt bijgestaan door een secretariaat dat deel uitmaakt van de SER.

Klacht indienen

Mensen die een klacht willen indienen bij de Ombudsman Pensioenen, kunnen het beste eerst telefonisch overleggen met het secretariaat (070 3499 620). Dan kan gekeken worden of het indienen van een klacht zinvol is en welke (kopieŽn van) documenten moeten worden meegestuurd. Een klacht indienen kan alleen per post, vanwege de privacy-gevoelige informatie.

Noot voor de redactie
Meer informatie bij Mariek de Valk, 070 3499 648, m.de.valk@ser.nl

 

Ombudsman Pensioenen 
Bezuidenhoutseweg 60 2594 AW Den Haag
Postbus 90405  2509 LK Den Haag
T +31 (0)70 3499 648
www.ombudsmanpensioenen.nl
 
 
       
 
 
Contact: webmaster