vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 

 • In Memoriam Johannes Antonius Krull (1926-2009)

 • foto Jan Krull
 • Op 30 oktober overleed op 83-jarige leeftijd Jan Krull, één van de oprichters van de VGEO. Hij is van grote betekenis geweest, niet alleen voor de VGEO, maar ook voor het pensioenfonds SPEO.

  Tijdens zijn werkzame leven bij Elsevier werd hij o.a. bekend door de introductie van methodieken voor de abonnementenadministratie bij de wetenschappelijke tak van Elsevier. Ook kende iedereen de Krull-overzichten, lijsten die een beter inzicht gaven in de rendementen van producten van de wetenschappelijke uitgeverij. Hij had een goed inzicht in cijfermatige zaken.

  Toen hij met de VUT ging werd Jan namens de Vutters lid van de Raad Van Deelnemers van SPEO. Daarna kwam hij namens de Raad in het bestuur van SPEO, waar hij twee zittingstermijnen aanbleef.

  In 1994 was Jan betrokken bij de oprichting van de VGEO. Hij was één van de ondertekenaars van de oprichtingsakte, en werd op 16-11-1994 lid van het bestuur als secretaris. Na twee jaar besloot hij per 19-4-1996 uit het bestuur te treden, omdat hij zijn VGEO-functie naar zijn gevoel niet goed kon combineren met zijn rol in het SPEO-bestuur vanwege de soms tegengestelde belangen.

  Hij was een geweldige man, hartelijk en toegewijd, met een enorme inzet voor gepensioneerden. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en we wensen de familie veel sterkte toe.

Gerard Roza, 19-11-2009