vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

VGEO-website is nu ook ‛digitaal’ erfgoed

Sinds kort behoort de VGEO-website tot het ‛digitale erfgoed’ van deze wereld. De Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag heeft ook onze website geselecteerd, samen met andere Nederlandse websites, om te worden gearchiveerd en bewaard als toekomstig naslagwerk.

Dat websites als ‛digitaal erfgoed'’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Dat charter signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. De archiefversies zijn in de toekomst te raadplegen binnen het KB-gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB. Van de miljoenen websites in Nederland zijn er anno 2018 ca. 11.000 uitgezocht om te worden bewaard, ook in de toekomst wanneer de website zelf niet meer zou bestaan.

  • logo Koninklijke Bibliotheek
  • De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag beschouwt deze website (online sinds januari 2002) als digitaal erfgoed; daarom wordt deze site sinds mei 2016 gearchiveerd door de KB, wat inhoudt dat regelmatig opeenvolgende versies voor de lange termijn zullen worden bewaard. Zo kunnen toekomstige generaties deze site blijven raadplegen zonder gevaar voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.