vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Ledenlijst VGEO wordt beschikbaar gesteld voor alle leden

Het VGEO-bestuur heeft besloten de ledenlijst openbaar te maken voor leden die daar kennis van willen nemen. Het heeft zijn schroom rond het beschermen van ledenprivacy hiermee overwonnen, mede na goedkeuring door de algemene ledenvergadering op 15-4-2015. Alvorens het zover is, kunnen leden die hun gegevens niet openbaar willen maken, dit kenbaar maken bij penningmeester Herman Engelen.

In het verleden is meerdere malen door leden erop aangedrongen om de namen van alle leden openbaar te maken. De achterliggende gedachte hierbij is dat men zo oud-collega's kan terugvinden en eventueel contact met hen kan zoeken. Besloten is nu dat alleen op individueel verzoek een lijst beschikbaar wordt gesteld met naam, emailadres en telefoonnr van de VGEO-leden. Leden die hun gegevens niet openbaar willen hebben gemaakt, kunnen dit kenbaar maken bij penningmeester Herman Engelen die onze ledenadministratie beheert (tel.: 03465-66350, 06-20335106 of e-mail penningmeester@vgeo.nl). Hij kan in het vervolg ook worden benaderd voor het toezenden van de opgeschoonde ledenlijst.