vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Nostalgische foto's

 • nostalgische foto
 • Het Reed Elsevier van vandaag is niet te vergelijken met het Elsevier van 30 tot 40 jaar geleden. Het bedrijf waar de gepensioneerden van nu werkten en lief en leed deelden.

  Van dat lief zijn veel foto's gemaakt welke dreigden te worden vernietigd! Gelukkig is dat voorkomen en op de volgende Nostalgische pagina's treft u vele foto's aan. Namen ontbreken veelal en als u personen herkent, die wij niet konden thuisbrengen, stellen we het op prijs als u ons dat laat weten! Ook als u zelf foto's hebt van vroeger die u wilt laten plaatsen, houden we ons aanbevolen!

  Alle foto's zijn van een code voorzien. De vorm ervan is ExxFyy. De cijfers xx na de E duiden op het evenement waar de foto is gemaakt en de yy na de F op het nummer van de foto.
  Jan de Waal j.waal96@chello.nl

  Verder heeft Jan Nefkens een groot aantal foto's op zijn website staan, met de VGEO-activiteiten als uitgangspunt; zie de foto-site van Jan. En als u namen weet van mensen die u op de foto's ziet staan, dan kunt u die aan Jan doorgeven via zijn mailadres, met vermelding van het nummer van de foto en de namen per foto.

  Verderop in deze lange lijst vindt u foto's van eindejaarsfeesten georganiseerd door Universus en foto's van VGEO-evenementen.

Door individuele werknemers beschikbaar gestelde foto's

Serie Maatschappij Gebeurtenis / situatie Periode /
datum
Laatste update
E01 Nohum Kantoorfoto's 1959 - 1966
E02 Nohum Sinterklaasfeest dec. 1961
E03 Nohum Eerste dagje uit (Rotterdam) Mei 1963
E04 Nohum Afscheid Babs Dec. 1963
E05 Nohum Tweede dagje uit (Giethoorn) 1964
E06 Nohum Derde dagje uit 1965
E07 Nohum St. Nicolaasfeest 5-12-1965
E08 Nohum 4e dagje uit, varen naar Enkhuizen 1966
E09 Nohum Afscheid D. Frank Waalse Kerk mei 1972 april 2013
E10 Nohum Afscheid D. Frank personeel 8-6-1972 aug. 2013
E11 Nohum 10 jarig jubileum Thom Geuzebroek dec 1973
E12 Nohum Sportdag en diner 12-12-1973 april 2013
E14 Nohum 12,5 jub Varekamp, Philippo, Rikken, Abbenbroek 1974 aug. 2013
E15 Nohum 12 .5 jar. jubileum E. van Tongeren 29-05-1975 aug. 2013
E16 Nohum 40 jarig jubileum D. vd. Heuvel 15-1-1976 april 2013
E17 Nohum 25 jaar Studies in Logic 1976
E18 Nohum Spelletjesdag 20 jr. jub. W. Wimmers 10-9-1976 april 2013
E19 Nohum Spelletjes en diner 1977 april 2013
E20 Nohum Afscheid E. van Tongeren, Muiderslot 3-11-1977
E21 Nohum Afscheid E. van Tongeren, kantoor 4-11-1977
E22 Nohum Dagje uit. Hoge Veluwe okt. 1979 9 sept 2016
E23 Nohum Festival in het zuiden 12-12-1980 april 2013
E24 Nohum 50 jaar bestaan 1981 april 2013
E25 Nohum 10 jarig jubileum Pieter Bolman okt 1982 aug. 2011
E26 Nohum 20 jarig jubileum Rina Korswagen 10-6-1983
E27
Ron Wijk albums + Eerste VGEO-lustrum 16-11-1999
mei 2015
E28 IBD Het gigantisch gebeuren 08-10-1986 aug. 2013
E29 IBD Feest en sport
aug. 2013
E30 ASP ASP Diemen Warehouse 1e paal en opening 05-09-1975 april 2013
E31
Marijke Treur album
mei 2015
E32 ESP Afscheid Cora Mooij 30-05-1986
E33 ESP Feest Aalsmeer 14-12-1990
E34 IBD Wimmers' feest 1982 9 sept 2016
E35 IBD Feest op de Kapitein Kok 1985 aug. 2013
E36 IBD Jubileum Peter Sparreboom 1986
E37 Northprint Diverse foto's 1980-1987 aug. 2011
E38 Nohum Jubileum D. Philippo 1-6-1986 april 2013
E39 Nohum Afscheid Madeleine Dupon 14-7-1982
E42 Ex-Holding S&P reunie 18-5-2008 april 2013
E43 Holding Systemen en Procedures (S&P) 1970-1983 april 2013
E44 Holding S&P trip naar Brussel 1973
E45 Holding S&P Voetbal GC Goliath ong. 1972
E46 Holding Afscheid Els Bas okt. 1979
E47 UME Ponskaartenadministratie 1963
E48 Holding S en P Afdelingsuitje Breukelen Najaar 1970
E49 ES ES Health Science Day Out 27-08-2003 april 2013
E50
Hildegund Spaargaren albums
aug. 2013
E51 ESP Abonnementenafdeling
dec. 2012
E52 ESP Boogers 25-jarig jubileum 1-5-1974 september 2018
verbeterde kwaliteit
E53 ESP Afscheid Ton Boogers 26-6-1987 september 2018
verbeterde kwaliteit
E54 ESP Ton Boogers Foto Collectie 1949–1987 september 2018
verbeterde kwaliteit
E56 Holding 20 jarig jubileum Jan de Waal 17-9-1976
E57 ESP 30 jarig jubileum Jan de Waal 17-9-1986 april 2013
E58 ESP Jan de Waal 35 jaar bij Elsevier 17-9-1991
E59 ESP Afscheid Jan de Waal 17-9-1996
E60 ESP Jan de Waal Foto Collectie
aug. 2013
E61 ESP Buitenland kantoren Elsevier
aug. 2011
E62 ES Afscheid drs. Willem van Leeuwen 21-1-1977 aug. 2011
E63 ES Peter Limpens 25 jarig jubileum 25-6-1975 aug. 2011
E64 ES Rosaleen's heritage
april 2013
E65 Es Joanna Buckley farewell 3-8-1984 dec. 2012
E66 ES Dagje uit naar Brummen 29-8-1985 dec. 2012
E67 ES Afscheid Rosaleen Burke 29-11-1990 dec. 2012
E68 ES Afscheid Tilly Sijpesteijn
dec. 2012
E69 ES Rina Terstall 20 jarig jubileum 7-12-1984 dec. 2012
E71 ES Rina Terstall 30 jarig jubileum 19-1-1995 dec. 2012
E72 Holding Cursus Personeelsraad 1971 dec. 2012
E93 Elsevier Science Rondom gebouw Molenwerf en het oude station Sloterdijk 1934, 1956, 1985, 1993 maart 2016
E94 Krips Diverse Kripsfoto's
aug. 2013
E95
Diverse afscheidsfoto's

E96
Diverse jubilea

E97
Elsevier gebouwen
aug. 2011
E98 ESP Diverse foto's
aug. 2011
E99
Diversen

E100 RELX Group De bouw van Millennium Tower, Radarweg 29 2002-2004 april 2016
E102 Holding Alle kantooradressen van Reed Elsevier Nederland in 1994 1993-1994 juli 2016
E103 Elsevier Science Electronic Production Department Kerstborrel 2005 21-12-2005 augustus 2016
E105 Elsevier Science 15 jubilarissen vieren samen feest in Smits Koffiehuis 13-9-2002 april 2017
E106 Elsevier Science Customer Service-afdeling met Monique Berkhof 1985-2009 februari 2018

Evenementen georganiseerd door Universus, de in 1999 opgerichte personeelsvereniging van Elsevier Science:

Serie Maatschappij Gebeurtenis / situatie Periode /
datum
Laatste update
E41 Elsevier Science het eerste Beach Volleybal Toernooi (Bloemendaal aan Zee) 26-6-1999 februari 2018
verbeterde kwaliteit
E40 Elsevier Science Eindejaarsfeest in Treslong (Hillegom) 17-12-1999 februari 2018
verbeterde kwaliteit
E92 Elsevier Science Eindejaarsfeest in Angel (Minervahavenweg, Amsterdam) 9-12-2000 maart 2016
E91 Elsevier Science Eindejaarsfeest in Angel (Minervahavenweg, Amsterdam) 13-12-2002 maart 2016
E101 Elsevier Science Eindejaarsfeest A Tribute to Diversity
in De Lichtfabriek in Haarlem
12-12-2003 april 2016
E107 Elsevier Science Eindejaarsfeest Arctic Sensation
in De Lichtfabriek in Haarlem
17-12-2004 februari 2018
E108 Elsevier Science Eindejaarsfeest in hotel Arena in Amsterdam-Oost 9-12-2005 februari 2018
E104 Elsevier Science Eindejaarsfeest in de Passenger Terminal (Piet Heinkade, Amsterdam) 14-12-2007 december 2016

VGEO-evenementen

Serie Gebeurtenis Laatste update
V10 Algemene Leden Vergadering 17-4-2002 7-5-2013
V11 Algemene Leden Vergadering 9-4-2003 8-5-2013
V12 Algemene Leden Vergadering 23-4-2004 8-5-2013
V13 Algemene Leden Vergadering 19-4-2005 8-5-2013
V14 Algemene Leden Vergadering 26-4-2006 8-5-2013
V15 Algemene Leden Vergadering 18-4-2007 8-5-2013
V16 Algemene Leden Vergadering 24-4-2008 8-5-2013
V17 Algemene Leden Vergadering 22-4-2009 8-5-2013
V18 Algemene Leden Vergadering 14-4-2010 8-5-2013
V19 Algemene Leden Vergadering 20-4-2011 - serie 1 10-5-2013
V20 Algemene Leden Vergadering 20-4-2011 - serie 2 10-5-2013
V21 Algemene Leden Vergadering 18-4-2012 10-5-2013
V22 Algemene Leden Vergadering 24-4-2013 10-5-2013
V23 Algemene Leden Vergadering 16-4-2014 - serie 1 22-4-2014
V24 Algemene Leden Vergadering 16-4-2014 - serie 2 22-4-2014
V25 Algemene Leden Vergadering 15-4-2015 21-4-2015
V26 Algemene Leden Vergadering 13-4-2016 16-4-2016
V27 Algemene Leden Vergadering 19-4-2017 19-4-2017
V28 Algemene Leden Vergadering 18-4-2018 20-4-2018
V40 Lustrum 10 jaar VGEO op 16-11-2004 8-5-2013
V42 Lustrum 15 jaar VGEO gevierd op 20-10-2009 - serie 1 10-5-2013
V44 Lustrum 15 jaar VGEO gevierd op 20-10-2009 - serie 2 10-5-2013
V50 Uitje 29-8-2002: Weerribben 7-5-2013
V52 Uitje 13-11-2002: Millennium Tower in aanbouw 10-5-2013
V54 Uitje 26-8-2004 Rondvaart met Jan Plezier bij Meppel 10-5-2013
V55 Uitje 2005: Dordrecht (Huis Simon van Gijn en rondvaart) 12-5-2013
V56 Uitje 16-3-2005: Millennium Tower gereed 10-5-2013
V58 Uitje 23-8-2006: Avifauna 10-5-2013
V60 Uitje 22-8-2007: Historische Tuin in Aalsmeer 10-5-2013
V62 Uitje 3-10-2007: Kasteel Rosendael 10-5-2013
V64 Uitje 22-8-2008: Oude Ambachten Museum (Terschuur) 10-5-2013
V65 Uitje 26-8-2009: Stadskasteel Oudaen (Utrecht) 11-5-2013
V66 Uitje 25-8-2010: Hattem (rondvaart en Museum Anton Pieck) - serie 1 10-5-2013
V67 Uitje 25-8-2010: Hattem (rondvaart en Museum Anton Pieck) - serie 2 10-5-2013
V68 Uitje 29-8-2011: Leiden (Museum van oudheden) 10-5-2013
V70 Uitje 29-8-2012: Kröller Müller Museum 29-8-2012
V71 Uitje 28-8-2013: Teylers Museum; foto's Paul Klein, Gerard Roza, Rina Terstall, Ed Vermij 31-8-2013
V72 Uitje 27-8-2014: Amsterdam - De Bazel;foto's Rina Terstall, Gerard Roza 6-9-2014
V73 Uitje 26-8-2015: Rotterdam; foto's Alie Staasen, Hildegund Spaargaren, Rina Terstall, Jan Nefkens en Paul Klein 4-9-2015
V74 Uitje 24-8-2016: Arnhem Openluchtmuseum 26-8-2016
V75 Uitje 23-8-2017: Zwolle; foto's van Paul Klein - foto's van Gerard Roza - (op 26-8-2018 nagekomen) foto's van Derek Coleman 26-8-2018
V76 Uitje 22-8-2018: Dordrecht; foto's van Gina Roza - Derek Coleman - Paul Klein - Henk en Ineke Brouwer 23-8-2018