vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 

Bestuursleden van de VGEO

Huidige bestuursleden

Alle bestuursleden zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en zijn eind 2021 tevens opgegeven als UBO (Ultimate Beneficial Owner).
Klik op de naam voor een korte presentatie/levensloop.

Naam / Voornaam
Titel
Telefoon Ex-werkgever / Jaar van aftreden
foto Louis Pet J.L. Pet (Louis)
voorzitter
06-21117565 Elsevier Science - 2027
foto Hiske Gerbrandy H. Gerbrandy (Hiske)
vice-voorzitter
020-6792542 Elsevier Science - 2027
foto Paul Klein P.A.G. Klein (Paul)
secretaris
webmaster
lid p.r.-commissie
035-5389607
pagklein@planet.nl
Elsevier Science - 2027
foto Herman Engelen H.E. Engelen (Herman)
penningmeester
lid p.r.-commissie
0346-566350 Elsevier Science - 2027
foto Jeroen Hogendorp J.M. Hogendorp (Jeroen)
bestuurslid
hoofdredacteur Elsevier Senioren Nieuwsbrief
020-6905139 Elsevier Science - 2025
foto Paul Mostert P.G. Mostert (Paul)
bestuurslid
mede-webmaster
06-18765946 Elsevier Science - 2026
foto Peter van der Kleij P.J. van der Kleij (Peter)
vaste gast/toehoorder
072–7370116 Elsevier Science

Commissies

Commissie Public Relations:

Kascontrolecommissie boekjaar 2023:

Kascontrolecommissie boekjaar 2024:

Redactie Elsevier Senioren Nieuwsbrief:

Vormgeving/productie Elsevier Senioren Nieuwsbrief:

Website-beheer:

Bestuurders VGEO vanaf het jaar van oprichting tot heden
(op volgorde van jaar van benoeming,
daarna op volgorde van langste bestuursperiode)

Naam en bestuurstitel Datum van benoeming Datum van aftreden
S.H. Katwijk
-
16-11-1994 24-4-2008
A.Th.J. Boogers (Ton)
voorzitter
16-11-1994 17-4-2002
D.H. Huis
penningmeester
16-11-1994 12-4-2000
Jan Groeneveld
-
16-11-1994 16-4-1999
J.G.J.M. Kuijpers
-
16-11-1994 6-10-1998
J.A. Krull (Jan)
secretaris
16-11-1994 19-4-1996
Y. Peters-Bouhuys (Yoyce)
-
16-11-1994 24-1-1996
B.J. Roelen
-
16-11-1994 5-8-1995
T. de Wilde-Sijpesteijn (Tilly)
-
19-4-1996 18-4-2013
J.C. Maas
-
19-4-1996 24-4-2008
H.C.C.M. Draper (Harry)
-
19-4-1996 26-4-2004
G.J. van der Veen
-
19-4-1996 17-4-2002
Th. Geuzebroek (Thom)
secretaris
19-4-1996 12-4-2000
J.J.C. van der Wilk
-
19-4-1996 16-4-1999
H.G.J. Pot
-
19-4-1996 1-7-1998
A.C. Pouwels (Ab)
-
23-4-1998 16-4-2013
I.A. Brouwer-Euwes (Ingrid)
-
16-4-1999 17-4-2002
W.H. Kooy (Wim)
penningmeester
12-4-2000 26-4-2006
J.H. de Waal (Jan)
secretaris
12-4-2000 26-4-2006
H. Spaargaren-Ehlich (Hildegund)
-
26-4-2001 13-4-2016
H. Nijhuis (Harry)
-
16-4-2002 8-7-2020
G. Roza (Gerard)
-
17-4-2002 31-3-2019
(datum van
overlijden)
J.W.M. Nefkens (Jan)
voorzitter
17-4-2002 24-4-2013
Rina Terstall
-
26-4-2006 29-12-2016
(datum van
overlijden)
J.F. Willemsen (Jacques)
penningmeester
26-4-2006 22-4-2009
P.J. van der Kleij (Peter)
secretaris
26-4-2006 24-4-2008
E.H. Tjoa (Elly)
-
24-4-2008 19-4-2023
C.J. Ankersmit (Chris)
secretaris
24-4-2008 19-4-2017
B.Th.M. Brouwer (Ben)
penningmeester
22-4-2009 15-4-2015
H. van der Rijst (Henk)
voorzitter sinds april 2016
18-4-2012 15-11-2021
J. Kuipers (Jaap)
-
18-4-2012 13-4-2016
H.B.J. Wijnands (Henny)
voorzitter
24-4-2013 13-4-2016
G. de Rooij (Ger)
penningmeester
15-4-2015 21-4-2021
J.M. Hogendorp (Jeroen)
-
13-4-2016 -
M. van Dort-van der Pels (Mary)
secretaris
27-4-2017 18-4-2018
H. Gerbrandy (Hiske)
-
18-4-2018 -
P.A.G. Klein (Paul)
secretaris
18-4-2018 -
E.C.M. Daniels (Betty)
-
10-4-2019 22-2-2023
H.E. Engelen (Herman)
penningmeester
21-4-2021 -
J.L. Pet (Louis)
voorzitter
15-11-2021 -
P.G. Mostert (Paul)
-
19-4-2023 -