vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Bestuursleden van de VGEO

Huidige bestuursleden

Klik op de naam voor een korte presentatie

Naam / Voornaam
Titel
Telefoon Ex-werkgever /
Jaar van aftreden
foto Henk van der Rijst H. van der Rijst Henk
voorzitter
030-6352441 RB - 2021
foto Paul Klein P.A.G. Klein Paul
secretaris
webmaster
lid p.r.-commissie
035-5389607
pagklein@planet.nl
Elsevier Science - 2021
foto Herman Engelen H.E. Engelen Herman
penningmeester
lid p.r.-commissie
03465-66350 Elsevier Science - 2024
foto Elly Tjoa E.H. Tjoa Elly
bestuurslid
lid p.r.-commissie
020-6414889 Elsevier Science - 2020
foto Jeroen Hogendorp J.M. Hogendorp Jeroen
bestuurslid
hoofdredacteur Elsevier Senioren Nieuwsbrief
020-6905139 Elsevier Science - 2019
foto Hiske Gerbrandy H. Gerbrandy Hiske
bestuurslid
020-6792542 Elsevier Science - 2021
foto Betty Daniels E.C.M. Daniels Betty
bestuurslid
voorzitter p.r.-commissie
030-2546854 Elsevier Science - 2022

Commissies

Bestuurders VGEO vanaf het jaar van oprichting tot heden
(op volgorde van jaar van benoeming,
daarna op volgorde van langste bestuursperiode)

Naam en
bestuurstitel
Datum van
benoeming
Datum van
aftreden
S.H. Katwijk
-
16-11-1994 24-4-2008
A.Th.J. Boogers (Ton)
voorzitter
16-11-1994 17-4-2002
D.H. Huis
penningmeester
16-11-1994 12-4-2000
Jan Groeneveld
-
16-11-1994 16-4-1999
J.G.J.M. Kuijpers
-
16-11-1994 6-10-1998
J.A. Krull (Jan)
secretaris
16-11-1994 19-4-1996
Y. Peters-Bouhuys (Yoyce)
-
16-11-1994 24-1-1996
B.J. Roelen
-
16-11-1994 5-8-1995
T. de Wilde-Sijpesteijn (Tilly)
-
19-4-1996 18-4-2013
J.C. Maas
-
19-4-1996 24-4-2008
H.C.C.M. Draper (Henri)
-
19-4-1996 26-4-2004
G.J. van der Veen
-
19-4-1996 17-4-2002
Th. Geuzebroek (Thom)
secretaris
19-4-1996 12-4-2000
J.J.C. van der Wilk
-
19-4-1996 16-4-1999
H.G.J. Pot
-
19-4-1996 1-7-1998
A.C. Pouwels (Ab)
-
23-4-1998 16-4-2013
I.A. Brouwer-Euwes (Ingrid)
-
16-4-1999 17-4-2002
W.H. Kooy (Wim)
penningmeester
12-4-2000 26-4-2006
J.H. de Waal (Jan)
secretaris
12-4-2000 26-4-2006
H. Spaargaren-Ehlich (Hildegund)
-
26-4-2001 13-4-2016
H. Nijhuis (Harry)
-
16-4-2002 8-7-2020
G. Roza (Gerard)
-
17-4-2002 31-3-2019
(datum van
overlijden)
J.W.M. Nefkens (Jan)
voorzitter
17-4-2002 24-4-2013
Rina Terstall
-
26-4-2006 29-12-2016
(datum van
overlijden)
J.F. Willemsen
penningmeester
26-4-2006 22-4-2009
P.J. van der Kleij (Peter)
secretaris
26-4-2006 24-4-2008
E.H. Tjoa (Elly)
-
24-4-2008 -
C.J. Ankersmit (Chris)
secretaris
24-4-2008 19-4-2017
B.Th.M. Brouwer (Ben)
penningmeester
22-4-2009 15-4-2015
H. van der Rijst (Henk)
voorzitter sinds april 2016
18-4-2012 15-11-2021
J. Kuipers (Jaap)
-
18-4-2012 13-4-2016
H.B.J. Wijnands (Henny)
voorzitter
24-4-2013 13-4-2016
G. de Rooij (Ger)
penningmeester
15-4-2015 21-4-2021
J.M. Hogendorp (Jeroen)
-
13-4-2016 -
M. van Dort-van der Pels (Mary)
secretaris
27-4-2017 18-4-2018
H. Gerbrandy (Hiske)
-
18-4-2018 -
P.A.G. Klein (Paul)
secretaris
18-4-2018 -
E.C.M. Daniels (Betty)
-
10-4-2019 -
H.E. Engelen (Herman)
penningmeester
21-4-2021 -