vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Samenvatting van nieuws over pensioenen, deel 37

Zie het overzicht van eerder gepubliceerde samenvattingen.

Ook bij het PGB voorlopig geen pensioenindexatie

De indexatie van PGB op pensioenuitkeringen kan nooit meer zijn dan 3%. Deze is niet gebaseerd op een stijging van lonen of prijzen, maar afhankelijk van de dekkingsgraad. Overigens lijkt een verhoging van de pensioenuitkeringen ook bij het PGB voorlopig niet aan de orde.
Dit beleid is anders dan voorheen bij SPEO: daar was indexatie gerelateerd aan doorgevoerde salarisverhogingen op grond van cao-afspraken. Het PGB mag voorzichtig met indexatie beginnen bij een dekkingsgraad vanaf 110%. Pas bij 120% neemt hij toe tot 2%. Als de dekkingsgraad hoger dan 130% is, bestaat de mogelijkheid nog 1% extra indexatie toe te passen. De laatste keer dat PGB kon indexeren was in 2008 en, zoals gezegd, voorlopig lijkt het niet aan de orde. De meest recent bekende dekkingsgraad van het PGB was eind december 101,4% Bij SPEO liepen werknemers en gepensioneerden de voorgaande jaren, zo'n 4% mis aan pensioenindexaties; die zijn we definitief kwijt. Evenmin worden de twee kortingen van samen 4,7% nog goedgemaakt.

Complimenten voor waardeoverdracht door SPEO

De waardeoverdracht van beleggingen door SPEO aan het pensioenfonds PGB verliep opmerkelijk goed. Er kwamen zelfs complimenten van het RELX-hoofdkantoor in Londen voor dit belangrijke onderdeel.
Twee personen hebben hielden zich daar speciaal mee bezig: Han de Vries, secretaris van SPEO, en Jacob Schoenmaker, beleggingsadviseur en lid van de beleggingscommissie. Hun belangrijkste doel was de waardeoverdracht tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. Daarvoor was het vooral zaak om zo veel mogelijk beleggingen direct over te dragen, ‛in kind’ zoals dat wordt genoemd. Dan wordt een belegging niet verkocht om vervolgens een bedrag in euro's over te maken naar de andere partij, maar de belegging blijft gehandhaafd en krijgt alleen een nieuwe eigenaar. Dat bespaart transactiekosten (verkoopkosten), overigens ook bij de andere partij. Die hoeft dan geen nieuwe beleggingen aan te schaffen met ontvangen kontanten (aankoopkosten). Voor gangbare beleggingen, zoals staatsleningen en courante aandelen, is overdracht ‛in kind’ gebruikelijk, maar het is SPEO gelukt ook ruim de helft van de vastgoedportefeuille zo over te dragen, en zelfs de renteswaps. Die contracten beschermen tegen een daling van de rente en directe overdracht daarvan was ook voor PGB een primeur. Uiteindelijk is rond eind november bijna 80% van de beleggingen zo overgegaan naar PGB. De complimenteuze directie van RELX was natuurlijk ook gebaat bij lage kosten, omdat daarmee de hoogte van de bijbetaling aan PGB afnam.

Boek over onderneming Elsevier pas deze nazomer

Het aangekondigde Engelstalige boek over de bedrijfsgeschiedenis sinds 1880 van Elsevier zal pas deze nazomer verschijnen. Het blijkt meer tijd te vergen dan verwacht, maar het krijgt nu een bredere wereldwijde verspreiding, zo verwacht historicus Sjors de Heuvel. Er wordt naar gestreefd dat alle gepensioneerden ook een exemplaar ontvangen, mede als dank voor hun bijdragen aan dit boek.

Sjors de Heuvel werkt bij de communicatieafdeling van Elsevier's wetenschappelijke uitgeverij.
Sinds kort heeft zijn afdeling een historicus als nieuw hoofd en kreeg het boek een nieuwe status en impuls. Het is nu de bedoeling dat het met een grote interne promotiecampagne wordt gepresenteerd, zodat zoveel mogelijk werknemers er kennis van nemen. Ook is het de bedoeling dat iedereen een exemplaar krijgt toegestuurd. Met duizenden werknemers over de gehele wereld wordt dat nog een behoorlijke klus. Na een oproep in deze Nieuwsbrief ontving Sjors van gepensioneerden historisch materiaal, waar hij dankbaar gebruik van maakt voor zijn boek of het stadsarchief Amsterdam.