vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Samenvatting van nieuws over pensioenen, deel 40

Zie het overzicht van eerder gepubliceerde samenvattingen.

Werknemers maken denkfouten over hun pensioenpremie

Wat gebeurt er met mijn pensioenpremie? Onder deelnemers in pensioenfondsen bestaat hierover een wijdverbreid misverstand. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1600 werknemers die nog pensioen opbouwen. Van de ondervraagden denkt 79% dat het Nederlandse pensioenstelsel een omslagstelsel is. Deze werknemers denken dus ten onrechte dat van hun pensioenpremie de pensioenen van de huidige gepensioneerden worden betaald.

Door dit misverstand maken vooral veel jongeren zich zorgen of er straks nog wel pensioen voor hen is. Die zorgen zijn onnodig, want de premie wordt niet uitbetaald aan de huidige gepensioneerden, maar individueel apart gezet en belegd voor het pensioen van straks. Dit verhelderende onderzoek werd onafhankelijk uitgevoerd in opdracht van de Pensioenfederatie en uitgevoerd door Zegwaart Consultancy, Motivaction en de Erasmus Universiteit, Daaruit blijkt dat het gebrek aan kennis ook het gebrek aan vertrouwen in pensioenfondsen voedt, een wantrouwen dat zich met name toespitst op de vraag wat er met de premie van de deelnemer gebeurt.

" Georganiseerde diefstal "

Jongeren worden nu al geweldig gematst, volgens Rob de Brouwer in het belangenorgaan Ons Pensioen. “Elk jaar moet het pensioenfonds vanuit het vermogen bijpassen om de nieuwe aanspraken in te boeken, als gevolg van het feit dat de ingelegde pensioenpremies niet kostendekkend zijn. Dit gaat elk jaar ten koste van de gepensioneerden en slapers. De afgelopen jaren zijn er in Nederland tientallen miljarden op deze manier overgedragen naar nieuwe verplichtingen. Wanneer komt er eens een eind aan deze georganiseerde diefstal?” vraagt hij zich af.