vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Samenvatting van nieuws over pensioenen, deel 41

Zie het overzicht van eerder gepubliceerde samenvattingen.

Kort geding pensioenkorting afgewezen

Een kort geding tegen een doorgevoerde pensioenkorting is onlangs door een rechter afgewezen. Het geding was aangespannen door een gepensioneerde verloskundige. Haar fonds kondigde per 1 januari j.l. een korting aan van 0,4%.

De verloskundige en haar advocaat mr. J.K. Sluijs baseerden hun aanklacht op Europees recht. Volgens het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie mag iemands eigendom niet zomaar worden ontnomen. De procedure werd financieel ondersteund door de Katholieke Bond van Ouderen in Brabant. “Het pensioenfonds is het eigenlijk niet eens met de strenge Nederlandse financieringsregels”, constateert de advocaat. “Dan moet het fonds die aanvechten, en niet mijn cliënte de kastanjes uit het vuur laten halen.” Er is nog beraad of tegen de uitspraak een bodemprocedure wordt aangespannen.

Weer vertraagd Elsevier-boek zal straks alsnog verschijnen

Wederom liep het Engelstalige boek over de bedrijfsgeschiedenis van Elsevier vertraging op. Volgens hoofdauteur en historicus Sjors de Heuvel zou het boek nu in februari naar de drukker gaan en in maart moeten verschijnen.
De verschijning van dit Elsevierboek liep inmiddels tot twee keer toe vertraging op. Volgens Sjors de Heuvel in het begin vooral doordat hij al het werk alleen uitvoerde (schrijven, afbeeldingen verzamelen, boekontwerp begeleiden, etc.). “Maar de afgelopen maanden heeft ook de Elsevier-directie zich laten gelden. Niet zozeer op een vervelende manier. Maar het is nu eenmaal tijdrovend als drukbezette mensen je werk willen controleren. We zitten nu in de afrondende fase”, aldus Sjors, die bij de communicatieafdeling van Elseviers wetenschappelijke uitgeverij werkt. In dit boek beschrijft hij de bedrijfsgeschiedenis sinds 1880. Volgens onze laatste informatie is het de bedoeling dat het in alle vestigingen wereldwijd met een grote interne promotiecampagne wordt gepresenteerd.
Aan de informatie voor het boek is ook medewerking verleend door VGEO-leden met bijdragen uit hun persoonlijke archief. Alle verzamelde Elsevier-informatie wordt in het stadsarchief ondergebracht.

RELX wordt niet geaccepteerd als nieuwe merknaam

De nieuwe naam van Reed Elsevier RELX is weinig geluk beschoren. Ze wordt namelijk niet als merknaam geaccepteerd door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Tegen deze merkregistratie is namelijk bezwaar gemaakt door het Amsterdamse bedrijf RevelX Holding. Dit bedrijf bezit al een Europese merkregistratie voor de naam RevelX. Het merkenbureau vindt dat RELX teveel lijkt op RevelX. Dit heeft ernstige gevolgen voor het voormalige Reed Elsevier. De nieuwe naam kan nu niet worden geregistreerd voor een groot aantal onderdelen van het bedrijf. RevelX kan op grond van de beslissing optreden tegen het gebruik van de merknaam RELX in de Benelux, maar dit kan ook gaan gelden voor meer EU-landen. RELX heeft al een EU-registratie in 28 Europese landen.