vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Samenvatting van nieuws over pensioenen, deel 42

Zie het overzicht van eerder gepubliceerde samenvattingen.

Zorgkosten ouderen stegen in 2016 ondanks bezuiniging

De bezuinigingen die de overheid heeft doorgevoerd voor de thuiszorg, hebben niet geleid tot een daling van de totale zorgkosten van ouderen. Sterker nog, de zorguitgaven van 65-plussers lagen afgelopen jaar bijna 5% hoger dan in 2015. Overigens toont Europees onderzoek dat Nederland vorig jaar weliswaar de duurste, maar ook de beste zorg in Europa had.
Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Fluent Healthcare. Daarin worden zorgkosten die in 43 ziekenhuizen zijn gemaakt, vergeleken met de kosten die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (WLZ) zijn vergoed. Op de WMO, de ondersteuning thuis, werd weliswaar circa 10% bezuinigd, maar op andere gebieden maakten de 65-plussers juist beduidend meer gebruik van zorg. Zo meldden ouderen zich in 2016 bijna 20% vaker op de spoedeisende hulp dan het jaar ervoor. Ook was er een toename (87%) in het zogenoemde eerstelijnsverblijf te zien, waarbij 65-plussers in zorginstellingen verblijven, omdat zij om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis.

Pensioenherziening gaat vertrouwen deelnemers niet herstellen'

De herziening van het pensioenstelsel waar de sector nu druk mee bezig is, gaat het geschonden vertrouwen in pensioenfondsen niet herstellen. Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een recent gepubliceerd rapport. De discussie richt zich volgens het SCP nu vooral op het verbeteren van procedures, terwijl deelnemers het pensioenstelsel beoordelen op de uitkomsten.
Zolang de hoogte van het pensioen niet verbetert, zal het lastig zijn, vooral bij ouderen en laagopgeleiden, om het vertrouwen terug te winnen, volgens het onderzoeksbureau. Sinds de crisis is het vertrouwen in de pensioensector erg laag. Voor de pensioensector komt deze conclusie van het SCP uiterst ongelukkig uit. De Sociaal-Economische Raad (SER) staat juist op het punt om na bijna drie jaar studeren en rekenen met een plan voor een pensioenhervorming te komen. Dit had al voor de formatie gepresenteerd moeten worden, zodat het nieuwe kabinet er mee aan de slag kon. De herziening moet mensen onder meer beter zicht geven op wat ze sparen en meer ruimte voor individuele keuzes geven inclusief de mogelijkheid om later toch nog aan het collectieve pensioenfonds deel te nemen. Deze verhoogde transparantie moet er op haar beurt toe leiden dat mensen weer een beetje vertrouwen in het stelsel krijgen. Volgens het SCP is dit laatste echter wensdenken. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers veel meer waarde hechten aan de hoogte en zekerheid van pensioen dan aan bijvoorbeeld solidariteit en keuzevrijheid.

Herberekening koopkracht voor 2017 is minder gunstig

Het Nibud heeft met definitieve cijfers de gemiddelde koopkracht van ouderen voor dit jaar opnieuw doorgerekend. Zij deden dit voor 100 voorbeeldhuishoudens (waarvan 16 met AOW). De uitkomsten zijn negatiever dan verwacht op Prinsjesdag.
De hogere zorgpremie drukt zwaarder op de koopkracht. Ook is nu de verwachte inflatie (prijsstijging) voor 2017 hoger (1% i.p.v. 0,6%). Per saldo resulteert dit in een lager maandbedrag van € 5 à € 7 voor de laagste inkomens. Dit loopt op tot enkele tientallen euro's voor hoge inkomens.
Hier volgen enkele voorbeelden: