vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Samenvatting van nieuws over pensioenen, deel 43

Zie het overzicht van eerder gepubliceerde samenvattingen.

Minder pensioen bij een individuele pensioenvoorziening

Individuele pensioenvoorziening levert minder op dan een collectieve pensioenvoorziening. Collectief behoort met 91% tot de meest voorkomende contractvorm. Dit voordeel is al vaker vastgesteld en wordt nu nogmaals onderschreven.

Collectief gepensioneerden ontvangen meer pensioen voor hetzelfde geld met meer voorwaardelijke zekerheid en duidelijkheid. Hoogleraar Paul de Beer van de Henri Polak leerstoel van de UvA bevestigt deze zienswijze in zijn artikel Waarom pensioen een collectieve voorziening met blijven in Pensioen, Bestuur en Management. Een individueel pensioenvermogen biedt volgens hem aanzienlijk minder zekerheid, maar creëert wel die illusie aldus de hoogleraar.
Volgens een berekening van Aon Hewitt steeg in het laatste kwartaal van 2016 een gemiddeld individueel pensioen tot € 756 per maand. Daar staat tegenover dat een collectief verzekerde 40-jarige werknemer met een modaal inkomen op basis van middelloon een pensioen opbouwt van € 926 per maand. Het nadeel voor de individueel verzekerde is 22%.
Daarnaast is een opgebouwd individueel pensioenkapitaal vatbaar voor beslaglegging. Bovendien beschouwen diverse fiscale regelingen dit pensioenkapitaal als eigen vermogen.

Minister nodig voor Ouderen en Maatschappij

“Er moet in een nieuw kabinet een coördinerend minister komen voor Ouderen en Maatschappij.” Daarvoor pleiten 23 organisaties van ouderen, mantelzorgers en zorgaanbieders. Het uiteindelijke doel is Nederland ‛ouderenvriendelijk’ te maken.
De overkoepelende belangenorganisaties van gepensioneerden KNVG en NVOG doen hier ook in mee. Deze krachtenbundeling beoogt problemen te lijf te gaan die ouderen met een kwetsbare gezondheid, evenals hun naasten ervaren. In vier punten beschrijven de organisaties de belangrijkste actiepunten voor deze minister.

Een bewindspersoon Ouderen en Maatschappij zou in nauwe samenwerking met relevante ministeries onder meer deze problemen moeten aanpakken. In een werkagenda doen de organisaties verschillende voorstellen ter verbetering.

VGEO-kandidaten niet voorgedragen als bestuurslid PGB

Freek Busweiler (1950) is namens de gepensioneerden van PGB voorgedragen als nieuw bestuurslid voor dit pensioenfonds. Door VGEO gekandideerden kwamen niet door een eindselectie van de belangenvereniging VvG-PGB.

De belangenvereniging VvG-PGB moest in vrij korte tijd namens de gepensioneerden een nieuw lid voordragen voor het hoofdbestuur van het pensioenfonds. Aanleiding hiertoe was het plotselinge vertrek van PGB-bestuurslid Marjan van Noort naar de vakbond FNV; zij draaide nog maar enkele maanden mee. In de hierop volgende zoektocht naar een nieuw kandidaat droeg de VGEO ook een paar capabele leden aan. Uiteindelijk koos de belangenvereniging voor Busweiler, die nog maar sinds eind vorig jaar lid van het Verantwoordingsorgaan is. Busweiler was lid van de Raad van bestuur bij Wegener. Hij werkt nog als management consultant bij Cinquave. Hiermee is de eindselectie nog niet beslist. De vakbonden hebben ook het recht om een kandidaat voor te dragen. De kandidaten gaan vervolgens op gesprek bij bestuur van PGB om geschiktheid vast te stellen. PGB draagt tenslotte een verkozen nieuwe bestuurslid voor bij DNB. Blijken meerdere kandidaten geschikt te zijn, dan dient het PGB deze voor te leggen aan alle gepensioneerden, opdat hun voorkeursstemmen bepalend worden.