vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 
  • The Midgets
  • Tweede lustrum van de VGEO
    't Koetshuis, Nijkerk, 16-11-2004

    Zie ook een fotoreportage van deze dag


Het 10-jarig bestaan van VGEO werd op 16 november 2004 gevierd in 't Koetshuis in Nijkerk. De opkomst was als verwacht: ongeveer 112 personen woonden ons feestje bij.

Als ceremoniemeester trad Jan Maas op, die de eindjes aan elkaar praatte. Na de ontvangst met cake en koffie sprak Jan Nefkens als voorzitter de openingsspeech uit. Hij belichtte in het kort de geschiedenis van VGEO en zwaaide veel lof toe aan één van de oprichters, Ton Boogers.

Na de lunch, die weer voortreffelijk was, sprak Jan ten Broeke over zijn werk in de Raad van Deelnemers van SPEO. Met name de premievrije periode en het achterwege blijven van het uitvoeren van de indexatie van pensioenen waren heikele punten.

Jan Flier, die veel werk heeft verzet bij de vormgeving van het jubileumnummer van Elsevier Senioren en reeds eerder ook de restyling daarvan voor zijn rekening heeft genomen, werd in het zonnetje gezet.

Louis Pet, projectmanager bij de Bibliographic Databases Department van Elsevier (dus een nog actieve) trad op in de rol van Mr. De Vos Laagland, hoge ambtenaar van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zijn onderwerp, “Toelichting op het wetsvoorstel Beperking Pensioengerechtigde Periode (BPP)”, deed in het begin de gezichten van zijn toehoorders betrekken, zo ambtelijk deed hij zich voor. Maar gaandeweg had men door dat alle voorgestelde wetsvoorstellen, zoals zij-instroming, diverse opleidings- en educatieve trajecten, opnieuw tewerkstelling en nog meer bedreigende maatregelen, slechts in de fantasie van Louis bestonden en werd er alsnog gelachen.

Gedurende het samenzijn traden The Midgets op, Wim Kooij met vijf muzikale vrienden. Hun muziek was zeer gevarieerd en werd door ieder gewaardeerd. Ook de kopieën van foto's die door gepensioneerden ter beschikking waren gesteld, werden veel bekeken en haalden veel herinneringen boven.

Na nog een rondje met drankjes kondigde Jan Maas het einde van het formele gedeelte aan, en meldde dat de drankjes na half vier voor eigen rekening zouden zijn. Het was wonderlijk om te zien hoe snel de zaal daarna leeg liep. Hollanders…

Maar het was een heel gezellig feestje en fijn om weer vele ex-collega's te zien.