vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

 • foto regen
 • Een uitstapje, waarbij je soms ook moet lopen of met een boot kan varen, kan helemaal in het water vallen als het regent. Wij hadden geluk: het was bijna de hele dag droog. Alleen bij de ontvangst met koffie regende het, maar de rest van de dag scheen bijna aldoor de zon. En dat droeg in belangrijke mate bij tot het succes van deze dag.

  De 84 bezoekers werden verdeeld over drie groepen, die bij toerbeurt het Anton Pieck Museum en het Jan Voerman Museum bezochten of een rondvaart maakten op het Apeldoorns kanaal.

 • foto In de boot genomen
 • Op dat kanaal was eigenlijk niet zo veel te zien, wel over te vertellen. Het kanaal werd in 1829 als gereed opgeleverd. Het kanaal was nodig omdat de IJssel minder geschikt werd voor het vervoer van hout, steen en graan door onvoldoende diepte en de sterke stroom. Ook de Grift werd minder goed bevaarbaar. Koning Willem I was er een groot voorstander van een kanaal (vandaar zijn bijnaam “de kanalen-koning”) en stimuleerde het graven ervan. Een groot deel van de kosten (fl. 300.000,-) werden door hem betaald. Het kanaal lag oorspronkelijk tussen Apeldoorn en de uitmonding van de IJssel bij Hattem. Later werd het kanaal tot 53 km verlengd. Nu wordt het kanaal voornamelijk voor rondvaarten, kanovaren en waterfietsen gebruikt.

 • foto val voor muskusratten
 • In het kanaal zijn op een aantal plaatsen vallen te zien voor muskusratten. Ook moet er een bevernest liggen, maar die was nu door de hoge waterstand niet te zien. Er zouden langs de oever een aantal ijsvogelparen moeten zijn, maar die gingen ons kennelijk uit de weg.

  De natuur langs het kanaal laat men op zijn beloop, zodat er een interessante oeverbegroeiing is ontstaan.


 • foto Anton Pieck
 • Die Anton Pieck moet wel een grote fantasie en werklust hebben gehad, als je ziet wat er aan studies en eindproducten aanwezig is in het museum. De Dickens-achtige stijl van veel van zijn tekeningen doet je terugdenken aan de verhalen en schilderijen uit die tijd. Pieck beperkte zich niet tot alleen tekenen en schilderen, maar hij maakte ook litho's, houtsneden en etsen. Jammer genoeg mochten we geen foto's maken van zijn werk.
 • foto Jan Voerman sr.
 • Jan Voerman Sr. en Jr. hebben elk een eigen deel van het naar hen genoemde museum. Zie voor meer details over Voerman Sr. (1857-1941) en Voerman Jr. (1890-1976) op de website van het museum.
  Het museum bevatte ook een aantal onderwaterfoto's van Willem Kolvoort: heel fascinerend!

 • foto mooie gevel
 • foto drankje toe
 • Voor degene die dat wilde was er ook nog wat tijd om Hattem in te gaan. Het is een oud Hanzestadje, met nog genoeg mooie oude gebouwen.

  De lunch was voortreffelijk en de bediening was snel en vriendelijk.

  Na afloop van de activiteiten bleven de meesten nog even gezellig op het terras zitten voor een drankje. Tenslotte komt men ook om elkaar weer te zien en bij te praten. De PR-commissie werd door velen gecomplimenteerd voor de goede organisatie en het leuke uitje. En dat doet een mens goed.

  Gerard Roza