vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Vooruitblik op VGEO-evenement: ledenvergadering

  • foto Koetshuis Nijkerk
  • Voor 2021 zijn er twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV's) gepland: de eerste met besluitvorming per mail en per post voor woensdag 21 april 2021. Die methode heeft in 2020 goed gewerkt. Daartoe hebben de leden op 16 maart 2021 de agenda met bijlagen (jaarverslag over 2020, rekening baten en lasten/balans/begroting en verslag kascontrolecommissie) voor een besluitvorming per e-mail (anderen per post) ontvangen; er is dan voldoende tijd om uiterlijk 21 april 2021 een stem (plus eventueel stemadvies) door te geven over diverse beslispunten, waaronder de toetreding van Herman Engelen als nieuw bestuurslid (Herman volgt dan Ger op als penningmeester).

    Een tweede ledenvergadering staat gepland voor woensdag 27 oktober 2021 in partycentrum 't Koetshuis te Nijkerk. De bedoeling is om weer (fysiek) bij elkaar te komen (zoals in 2019 en alle voorgaande jaren). De beperkingen i.v.m. het coronavirus zijn dan hopelijk niet meer van toepassing in de verwachting dat alle (gepensioneerde) leden gevaccineerd zijn. Op die tweede ledenvergadering kunnen de leden besluiten over een volgende aanpassing van het bestuur (terugtreden van de huidige voorzitter, toetreden van een nieuw bestuurslid en diens benoeming als voorzitter).


  • Het Dagje Uit in 2020, dat in de eerste week van september 2020 had moeten plaatsvinden, is helaas komen te vervallen. Ook momenteel is het nog ondoenlijk om voorbereidingen te treffen voor een dergelijk evenement in 2021. Misschien komt er in de loop van de zomer meer duidelijkheid over een Dagje Uit of een excursie later in 2021.