vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Word ook lid van de

logoVGEO
 • foto Spido
 • Waarom een vereniging van gepensioneerden?

  De VGEO is er om de belangen van onze gepensioneerden te behartigen

  Daar de pensioendiscussie in Nederland steeds weer de kop opsteekt, heeft u zich waarschijnlijk ook de vraag gesteld of u nog kunt vertrouwen op een goed pensioen. Wie daarover meer wil weten, is bij ons aan het goede adres. De VGEO is namelijk een actieve vereniging, die in 1994 is opgericht en zich inzet voor de belangen van gepensioneerden met een voormalig dienstverband bij één van de werkmaatschappijen van RELX (voorheen Reed Elsevier). Onze circa 350 leden zien de VGEO ook als een mogelijkheid om elkaar weer eens te ontmoeten en herinneringen op te halen. De algemene ledenvergadering (in april) en de uitjes (in augustus) maken dit mogelijk. Wij bieden leden de mogelijkheid weer met elkaar in contact te komen.

  Het bestuur van de VGEO bestaat uit zeven leden, allen oud-medewerkers van Elsevier of Reed Business. Het is belangrijk te weten dat VGEO-leden automatisch lid zijn van de Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds PGB (VVG-PGB). Van uw contributiebedrag van € 14,- gaat dan ook € 9,- naar uw lidmaatschap van de VVG-PGB.

  Via die vereniging oefenen de 12000 gepensioneerden die hier lid van zijn, invloed uit op het beleid van ons pensioenfonds door de voordracht van twee leden in het pensioenfondsbestuur en de benoeming van drie leden in het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds PGB. Door zijn bestuurszetel in die Vereniging van Gepensioneerden behartigt onze voorzitter de belangen van alle PGB-gepensioneerden. De pensioenregeling en het vermogensbeheer zijn weliswaar in de vertrouwde handen van Pensioenfonds PGB, maar een kritische houding blijft geboden. Daartoe is er een Verantwoordingsorgaan van 17 leden ingesteld, van wie er twee gepensioneerden uit Elsevier-werkmaatschappijen afkomstig zijn.

 • Dagje Uit in Zwolle
 • Wie kunnen lid worden?

  Iedereen die een ouderdoms-, pre- of partnerpensioen ontvangt voortvloeiende uit een dienstverband met een van de ondernemingen die direct of indirect eigendom zijn of waren van RELX Nederland B.V. of haar rechtsvoorgangers. Bij overlijden gaat het lidmaatschap, indien gewenst, over op de partner.

  Ook donateurs zijn welkom!

  Wie in de toekomst een (pre-)pensioen van RELX zal ontvangen, kan alvast donateur worden en meedoen aan de activiteiten die de VGEO organiseert. Vermeld dan uw datum van ingang pensioen.

  Hoe lid of donateur te worden?

  Mail uw gegevens (initialen, voornaam, achternaam, huisadres, telefoon vast en/of mobiel) naar penningmeester@vgeo.nl om u aan te melden. Wie geen email gebruikt, kan zijn aanmelding telefonisch doorgeven of per post sturen naar: penningmeester VGEO, t.a.v. de heer G. de Rooij, Grootweg 12, 1647 CN Berkhout (tel.: 0229-553054, 06-37349696). Alle verdere details leest u in onze nieuwe folder.

  Correspondentie

  Het correspondentie-adres van VGEO is:
  Paul Klein (secretaris VGEO), Thierensweg 15, 1411 EW Naarden, tel. 035-5389607 (+voice-mail), e-mail: secretaris@vgeo.nl