vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 

Word ook lid van de

logoVGEO

Waarom een vereniging van Elsevier-gepensioneerden?

De VGEO is in 1994 opgericht om de belangen te behartigen van allen die van de toenmalige Stichting Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen (SPEO) een pensioen ontvingen. Vanaf 2016 ontvangen de oud-werknemers van RELX (voorheen Reed Elsevier) hun pensioen van PGB (Pensioenfonds Grafische Bedrijven).

  • Dagje Uit in Den Bosch
  • In aanloop naar de overgang van SPEO naar PGB was er bij onze leden veel vraag naar informatie en overleg. Inmiddels zijn wij in rustiger vaarwater gekomen. Toch kan het zgn. invaren van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen leiden tot nader overleg met de directie van RELX-Nederland met wie het VGEO-bestuur een goede verstandhouding heeft. Ook is niet uitgesloten dat hernieuwd contact wordt gelegd met de Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds PGB (VVG-PGB).

    Het bestuur van de VGEO bestaat uit zes leden, allen oud-medewerkers van Elsevier of Reed Business. Onze circa 350 leden zien de VGEO ook als een mogelijkheid om elkaar weer eens te ontmoeten en herinneringen op te halen. De algemene ledenvergadering (in april in Nijkerk) en de populaire Dagjes Uit (eind augustus, meestal bijna honderd deelnemers, zie aanklikbare foto's hiernaast/hieronder) maken dit mogelijk. Via onze Nieuwsbrief (4 keer per jaar acht pagina's, al 100 (!) keer uitgekomen) en deze website houden we de leden op de hoogte van wat er zoal te doen is m.b.t onze pensioenen.

  • Dagje Uit in Zwolle
  • Niet alleen leden, maar ook donateurs zijn van harte welkom!

    Lid worden kan iedereen die een ouderdoms-, pre- of partnerpensioen ontvangt voortvloeiende uit een dienstverband met een van de ondernemingen die direct of indirect eigendom zijn of waren van RELX Nederland B.V. of haar rechtsvoorgangers. Bij overlijden gaat het lidmaatschap, indien gewenst, over op de partner. Wie in de toekomst een (pre-)pensioen van RELX zal ontvangen, kan alvast donateur worden en meedoen aan de activiteiten die de VGEO organiseert.

    Het is van belang dat de vereniging blijft groeien en niet alleen met niet-actieven, maar ook met actieven die er aan hechten om naast de dagelijkse tijdsbestedingen contact te houden met oud-collega's. Daarom kunt u als werkende bij RELX Nederland donateur worden van onze vereniging. U wordt dan op de hoogte gehouden van zaken die onze vereniging aangaan en wordt, net als alle leden, uitgenodigd voor alle activiteiten die de vereniging organiseert.

Het lidmaatschap kost u € 14,00 per jaar. Een hoger bedrag is uiteraard zeer welkom!. Vooralsnog zijn VGEO-leden tevens collectief lid van de Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds PGB (VVG-PGB). Van uw contributiebedrag van € 14,- gaat dan ook € 9,- naar uw lidmaatschap van de VVG-PGB. Of de VGEO haar collectieve lidmaatschap (vanaf 2016) wil continueren, is momenteel nog in onderzoek; het zgn. hoorrecht speelt daarbij een rol. Tegenwoordig heeft de VGEO geen zetel meer in dat bestuur. Elsevier-gepensioneerden bezetten overigens ook geen zetel meer in het 15 leden tellende Verantwoordingsorgaan van PGB.

Hoe meldt u zich aan?

Mail uw gegevens (initialen, voornaam, achternaam, huisadres, telefoon vast en/of mobiel) naar penningmeester@vgeo.nl om u aan te melden. Het lidmaatschap (€ 14,- per kalenderjaar) maakt u dan over op bankrekeningnummer NL27 INGB 0000 1008 02 t.n.v. Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-ondernemingen. Wie geen email gebruikt, kan zijn aanmelding telefonisch doorgeven of per post sturen naar: penningmeester VGEO, t.a.v. de heer H.E. (Herman) Engelen, Vechtensteinlaan 60, 3601 CL Maarssen (tel.: 0346-566350, 06-20335106). Donateurs wordt gevraagd de datum van ingang pensioen te vermelden.

Correspondentie

Het correspondentie-adres van VGEO is:
Paul Klein (secretaris VGEO), Thierensweg 15, 1411 EW Naarden, tel. 035-5389607 (+voice-mail), e-mail: secretaris@vgeo.nl