vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

 • foto NonSolusboom
 • Publicaties over uitgeverij Elsevier en over wie daar een kenmerkende functie in hebben vervuld

  In de geschiedenis van de (Nederlandse) rechtsvoorgangers van het huidige uitgeversconcern RELX is een aantal van onze leden nog zeer geïnteresseerd. Voor deze ex-werknemers, maar ook voor wie meer wil weten over dit uitgevershuis, is op deze pagina een verzameling publicaties vermeld, die tegenwoordig veelal alleen nog antiquarisch verkrijgbaar zijn. Onderaan deze pagina staan titels vermeld waarvan nog geen exemplaar in ons bezit is. Aanvullingen op deze lijst zijn welkom!
  Deze website bevat nu drie Elsevieriana-pagina's: een ander deel bevat een opsomming van jaarverslagen van de (centrale) ondenemingsraad; een derde deel van deze Elsevieriana-serie betreft Libri amicorum: jubileum- en afscheidspublicaties, aangeboden door collega's.

 • boekomslag Klautz
 • achterflap Klautz
 • In de ban van mijn schaduw
  door J.P. Klautz (1904-1990), met een nawoord door Jan de Hartog, uitgegeven door RPL Huizen BV, isbn: 90-71956-05-9, 1986, 22 hoofdstukken, 277 pagina's. • boekomslag REM van den Brink
 • De uitgever heeft vele gezichten
  door R.E.M. van den Brink, met een voorwoord van mr. F.B. Bakels RSzn, in 1979 bij zijn afscheid uitgegeven door Elsevier, 15 hoofdstukken, 117 pagina's. Deze publicatie bevat een keuze uit de ca. honderdvijftig voordrachten en artikelen, door drs. R.E.M. (Dolf) van den Brink (1919-1997) gehouden, respectievelijk geschreven in een periode van vijfendertig jaar.


 • boekomslag Onder uitgevers
 • Onder uitgevers – De onstuitbare opkomst van Pierre Vinken, de honger van Elsevier, de fusie met Reed, het succes, de stroppen, de interne machtsstrijd, de neergang
  door Raymond Vermeulen en Philip de Wit, uitgegeven in 2000 door SUN, Nijmegen, 282 pagina's, isbn: 978-90-6168-967-6. • boekomslag Tegen het idealisme
 • Tegen het idealisme – een biografie van Pierre Vinken
  door Paul (P.M.L.) Frentrop, uitgegeven in 2007 door Prometheus, Amsterdam, 2de editie, 1032 pagina's, isbn: 978-90-446-1108-1 (op omslag vermeld als: 978-90-446-1108-3).
 • boekomslag PJV
 • PJV
  door Martin van Amerongen, in 1995 uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van Pierre Vinken (1927-2011) als voorzitter van de Raad van Bestuur. Het boekje telt 72 pagina's en “zal niet in de handel verkrijgbaar zijn”, aldus Loek van Vollenhoven bij de presentatie ervan. • boekomslag Nonsolus imprint
 • The Elsevier Non Solus imprint
  door Lucy Schlüter en Pierre Vinken (1927-2011), in 1997 uitgegeven door Elsevier Science B.V. ISBN: 0-444-82859-1. Het boekje telt 36 pagina's en was oorspronkelijk in het Nederlands geschreven en is in het Engels vertaald door Kenneth Ellison Davis. • boekomslag Stofwisselingen
 • achteromslag Stofwisselingen
 • Stofwisselingen – Nederlandse uitgevers en de heruitvinding van het natuurwetenschappelijke tijdschrift, 1945–1970
  door Dorien Daling (geb. 1977), uitgegeven door Walburg Pers, Zutphen, isbn: 90-5730-731-6, 2011, 400 pagina's, proefschrift verdedigd op 1-12-2011 aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit boek bestaat uit 3 delen: Biochimica et Biophysica Acta 1946–1956, Nuclear Physics 1955–1966 (elk deel ruim honderd pagina's) en Vergelijking en synthese (60 pagina's)
 • boekomslag Dutch Messengers
 • Dutch Messengers – A History of Science Publishing, 1930–1980
  door Cornelis D. (Cees) Andriesse, 271 pagina's, uitgegeven door Brill in 2008, isbn: 978-90-47-42415-4 en 978-90-04-17084-1.
 • boekomslag BBA van Slater
 • boekomslag BBA Volume 1000 (1989)
 • Biochimica et Biophysica Acta: The Story of a Biochemical Journal
  door E.C. Slater (1917–2016), door Elsevier Science Publishers BV (Biomedical Division) in 1986 uitgegeven, 122 pagina's, isbn: 0-444-80769-1.

  BBA Volume 1000
  Celebration Volume uit september 1989 met een overdruk van circa 40 toonaangevende artikelen van het eerste publicatiejaar 1947 tot medio jaren zestig, 482 pagina's, issn: 0006-3002. • boekomslag Fredriksson
 • A Century of Science Publishing – A Collection of Essays
  25 essays over Publishers and Publishing en over Tools and Trends, samengesteld door Einar H. Fredriksson, door IOS Press, Amsterdam, in 2001 uitgegeven, 312 pagina's, isbn: 1-58603-148-1. Enkele van de circa 30 auteurs: Nico Poppelier, Pierre Vinken, Hans E. Roosendaal en ook de samensteller.


 • 125 jaar Misset
 • Blad(er)en in de tijd: 125 jaar Misset
  eenmalige jubileumuitgave in de vorm van een tijdschrift, 24×34 cm, 82 pagina's ter gelegenheid van het feit dat op 1 april 1873 Cornelis Misset in Doetinchem de grondslag legde voor druk- en uitgeefactiviteiten. Door directie Senefelder Misset Grafisch Bedrijf bv en directie Elsevier Bedrijfsinformatie bv uitgegeven in april 1998.


 • boekomslag Meer dan een weekblad
 • achteromslag Meer dan een weekblad
 • Meer dan een weekblad – De geschiedenis van Elsevier
  door Gerry van der List, in 2005 uitgegeven door Bert Bakker, Amsterdam, isbn: 90-351-2874-5, 292 pagina's, 9 hoofdstukken. • boekomslag Eén Week Elseviers Weekblad 1951
 • Eén week Elseviers Weekblad 1951
  gebonden boek met een verzameling artikelen uit Elseviers Weekblad van 1951, 190 pagina's
 • boekomslag Het beste uit Magazine
 • achteromslag Het beste uit Magazine
 • Het beste uit Elseviers Magazine 1964 1984– twintig jaar hoogtepunten uit de weekblad journalistiek
  samengesteld door Jan Beasjou en John H. Wories, in 1984 uitgegeven door Elsevier, geen isbn-nummer vermeld, 208 pagina's. “Dit boek werd in beperkte oplage voor de abonnees van Elseviers Magazine gemaakt ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Elseviers Magazine en het 40-jarig bestaan van B.V. Uitgeversmaatschappij Bonaventura.”


 • afscheid Eppo Doeve
 • Eppo Doeve, 1907–1981, Ter herinnering
  door Jop Euwijk, herinneringsboek aan Eppo Doeve, illustrator van Elseviers Weekblad, 103 pagina's, uitgegeven in 2013 door One Business, isbn: 978-90-352-5123-6.
 • boekomslag A Short History of Elsevier
 • A Short History of Elsevier
  In Celebration of the 125th Anniversary of Elsevier and the 425th Anniversary of the House of Elzevir
  door Jackie Hatton (research, writing, editing), in 2005 uitgegeven door Elsevier BV, Amsterdam, isbn: 00444520570, 30 pagina's. • boekomslag Boekverkopers van Europa
 • Boekverkopers van Europa – Het 17de-eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier
  onder redactie van B.P.M. Dongelmans, P.G. Hoftijzer en O.S. Lankhorst, in 2000 uitgegeven door Walburg Pers, Zutphen, 352 pagina's, isbn: 978-90-5730-116-2. Op een congres van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging, gehouden in 1997, belichtten een twintigtal auteurs de historische ontwikkeling van de Elzeviers van 1580 tot 1712, verschenen als deel 5 in de ‛Nieuwe Reeks’ van ‛Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel (BGNB)’.

 • boekomslag Elsevier Sequoia
 • Elsevier Science SA – Its History
  In 2000 gepubliceerde geschiedenis van Elsevier Sequoia SA te Lausanne van 1963 tot 2000, een bundeling van persoonlijke herinneringen, 92 pagina's.Micro-computer club

Emc² Elsevier-NDU Micro-computer club
Alle 16 nieuwsbrieven van elk circa 15 pagina's A4 of A5: nr. 1 (21 maart 1984) t/m nr. 16 (4 maart 1986), onder redactie van Hans Kramers, Gerard Roza, Warry Spijkstra en Gerard Prins

Deze nieuwsbrieven werden verzonden aan de (60 tot 100) leden van de hobbycomputerclub, die regelmatig avondbijeenkomsten organiseerde in de bibliotheek op de 8ste verdieping van Jan van Galenstraat 335: op 5 april 1984 (45 deelnemers), 10 mei, 19 september, 24 oktober, 29 november 1984, 13 februari, 21 maart, 25 april, 30 mei, 22 augustus, 12 september, 30 oktober, 11 december 1985 en voor 't laatst op 30 januari 1986. In 1985 zijn niet alleen in Amsterdam, maar ook in Doetinchem, Meppel en Arnhem clubavonden gehouden. In Amsterdam is er een cursus Inleiding Microcomputers en cursus Basic gegeven op vier avonden in najaar 1984.

Imprint

Imprint
huisorgaan verscheen doorgaans 6 × per jaar met meestal 8 pagina's op A3-formaat vanaf 1978. redactie: Djouke de Jong (Djouke E. de Graaf), H.R.C.J. Richaers en Kenneth Ellison Davis. Bij de VGEO in bezit: 4de jaargang nr. 3 (april 1982) t/m nr. 9 (december 1982), alle 8 nrs. 1983, alle 7 nrs. 1984, alle 5 nrs. van 1985, van 1986 en van 1987, 4 nrs. van 1988 en van 1989, 3 nrs. van 1990 en van 1991, 3 nrs. van 1992, en uitgave januari 1993.

Micro-computer club

ELSEVIER SCIENCE today
Engelstalig wekelijks gepubliceerd huisorgaan op dubbelzijdig A4-formaat, verscheen vanaf 12 juni 1996 (issue 1) tot minstens 17 november 2004 (issue 420) in gedrukte vorm

 • Radar Magazine
 • Radar Magazine
  unieke uitgave ter gelegenheid van de ingebruikname van het kantoorgebouw (Radarweg 29: Millennium Tower), 9 artikelen, 24 pagina's, november 2004Voorts zijn (leden van) de VGEO in het bezit van onderstaande publicaties:

Behalve bovenvermelde uitgaven zijn er ook medewerkers die hun persoonlijke memoires hebben geschreven. Daarbij denken wij aan hen, die gedurende langere tijd in de tweede helft van de twintigste eeuw met een meer dan gemiddelde loyaliteit aan het bedrijf verbonden zijn geweest. Sommige van die uitgaven zijn in het bezit van de VGEO gekomen, maar zijn niet openbaar, want alleen beschikbaar gesteld binnen eigen kleine kring van familie en vrienden.