vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Gearchiveerde nieuwsberichten

Pagina's die niet meer actueel zijn voor de rubriek Actueel/Nieuws, worden verwijderd van de website. Voor sommige onderwerpen is het nuttig ze nog even te bewaren, vandaar dit archief.


 • Gedegen onderzoek naar pensionering

  Het Nibud-rapport ‛Rondkomen na pensionering, nu en in de toekomst’ is een zeer gedegen bundeling van inzichten. Het is gebaseerd op bestaande (wetenschappelijke) literatuur en onderzoeken en cijfers van Netspar (Nederlandstalige website van: Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement), CBS en Nibud (=Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Ook ondervroeg het Nibud voor dit rapport ruim 1000 respondenten van 65 tot 80 jaar die meer dan één jaar met pensioen waren en van wie de eventuele partner ook met pensioen is. Het rapport is uitgebracht op 4-10-2018 en kwam tot stand met financiering van Stichting Pensioenregister en Independer. Independer helpt consumenten financieel inzicht te krijgen, sinds kort ook op het gebied van pensioenen. Via www.nibud.nl (cookies vereist!) kan het volledige rapport (41 pagina's, 8 MByte) worden ingezien of gedownload.


 • Reed-Elsevier is niet langer Nederlands

  Reed-Elsevier bestaat niet langer als Nederlandse NV. De uitgeverij vaart nu volledig Brits onder een Brits vlag van RELX. Dit is bekend gemaakt tijdens de presentatie van de RELX-jaarcijfers. De wetenschappelijke uitgeverij Elsevier met 900 werknemers, blijft gevestigd in Amsterdam. Evenmin verhuizen de 400 elders nog werkzame Elsevier-werknemers. Hiermee verbreekt het hoofdkantoor in Londen de oorspronkelijke Brits-Nederlandse structuur, die in 1993 ontstond toen de uitgeverijen Reed en Elsevier fuseerden. De Britse tak bezat al de meeste macht met 53% van de aandelen. Een eerdere stap was in 2015 de naamsverandering in RELX (Reed Elsevier, LexisNexis en Exhibitions). De nu gekozen structuurwijziging zou beter passen bij het mondiale karakter van RELX.

 • logo Koninklijke Bibliotheek
 • VGEO-website is nu ook ‛digitaal’ erfgoed

  (27-5-2016) Sinds kort behoort de VGEO-website tot het "digitale erfgoed’’ van deze wereld. De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft haar geselecteerd samen met enkele andere Nederlandse websites. De VGEO-site (www.vgeo.nl) wordt gearchiveerd en bewaard voor toekomstig onderzoek. Lees verder.

 • logo Ombudsman
 • Ombudsman Pensioenen - persbericht

  (10-10-2016) Iedereen met een klacht over zijn pensioen of een geschil met zijn pensioenfonds kan zijn probleem voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Deze behandelt kosteloos en onafhankelijk klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. Zie het persbericht.

 • logo Alles Zelf
 • Nieuw platform voor ouderen, mantelzorgers en hulpverleners

  (14-12-2015) Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd. Alleszelf.nl wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.
 • logo VGEO
 • Ledenlijst VGEO wordt toegankelijk gemaakt

  Het VGEO-bestuur heeft besloten de ledenlijst openbaar te maken voor leden die daar kennis van willen nemen. Het heeft zijn schroom rond het beschermen van ledenprivacy hiermee overwonnen, mede na goedkeuring door de algemene ledenvergadering. Lees meer


 • Ons zorgstelsel

  (11-10-2014) In opdracht van het wetenschappelijk bureau van 50plus, wordt in een rapport een beeld geschetst van het Nederlandse zorgstelsel. Het rapport beoogt hiermee meer inzicht te verschaffen in de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg,
  signaleert knelpunten en doet aanbevelingen. Hierbij wordt uitvoerig aandacht besteed aan de zorg voor ouderen.
  Zie het rapport (een pdf-document).


 • logo KVEO
 • Informatie t.b.v. leden en hun nabestaanden.

  (23-10-2014) Bij overlijden moeten er veel zaken geregeld worden en moet er zicht zijn op zaken zoals polissen, bankrekeningen, abonnementen enz. Door de KVEO is een document opgesteld dat als een soort checklijst kan dienen. Hier kunt u het Word-document downloaden.


 • Veilig wonen en leven

  (22-11-2012) De politie van Amsterdam-Amstellanden heeft een brochure opgesteld over veilig wonen en werken. Zij geeft hierin een groot aantal tips, over hoe de kans op een inbraak te verkleinen en de veiligheid op straat te vergroten. Lees meer in dit pdf-document.Actie!!!

 • logo NVOG
 • (20-5-2016) In de NVOG-Nieuwsbrief wordt de leden gevraagd actie te ondernemen. De kamerleden wordt via het genoemde persbericht gevraagd om o.a. de koopkracht te herstellen en de ouderenkorting te verhogen. De besturen van de genoemde samenwerkende ouderenorganisaties roepen alle senioren op om deel te nemen aan de in het persbericht aangekondigde e-mail en kaartenactie.

Prof. Lans Bovenberg over het pensioenstelsel


 • (13-5-2016) Het artikel van prof. Bovenberg, waarnaar wordt verwezen in het NVOG-bericht van 13 mei, is moeilijk leesbaar. Daarom is een beter leesbare versie hier als pdf-document te vinden.

Harry Nijhuis ‛kreeg de geest’

 • Icarus
 • (24-1-2016) Zo rond 1975 kreeg Harry Nijhuis de geest: hij ging beelden maken van hout. Jaren later ging hij over op boetseren. Dit gaf hem door het materiaal, klei in meerdere soorten en afwerkingsmogelijkheden, meer artistieke vrijheid.
Jaarlijks Uitstapje 2016

 • foto Openluchtmuseum
 • (28-8-2016) Op een warme augustusdag hebben ruim honderd van onze leden elkaar weer ontmoet, en wel in het lommerrijke Openluchtmuseum te Arnhem. Lees hier het tekstueel verslag en bekijk hier het fotoverslag van die dag (op beide verslagpagina's zijn de foto's zijn aanklikbaar voor een vergroting).
Gearchiveerde nieuwsbrieven voor 60+-ers

Deze nieuwsbrieven van VGEO werden gestuurd naar 60+-ers binnen Elsevier Science en Reed Business. Doel was om deze groep van medewerkers, die hun prepensioen of pensioen dichterbij zagen komen, te informeren over VGEO en hen bewust te maken van het nut dat VGEO voor hen kan hebben als het zover is. Met ingang van het 11de nummer zijn deze nieuwsbrieven naar 60-plussers gestuurd (en niet naar medewerkers tussen 55 en 60 jaar). Immers, de VUT-regeling en pre-pensioen zal voor laatstgenoemde categorie medewerkers niet meer worden toegepast.

wanneer het (pre-)pensioen dichterbij kwam, was het zaak meer te weten te komen over de gevolgen van de grote veranderingen die dan plaatsvinden en zich dan aan te sluiten bij lotgenoten. Wij roepen u op lid te worden zodra dit voor u mogelijk is. Of word donateur, want dat kan nu al. Lees hier hoe u zich als lid of als donateur kan opgeven.

De redactie van deze nieuwsbrieven werd verzorgd door:
Harry Nijhuis (harwil@planet.nl)
Gerard Roza (gerard.roza@hetnet.nl)

Hieronder vindt u de tot dusver verschenen nieuwsbrieven (in pdf-formaat):

ElsevierConnect

 • logo ElsevierConnect
 • Met het verdwijnen van het personeelsblad ES World, een paar jaar geleden, verdween tevens informatie van het bedrijf aan de Elsevier (Science) gepensioneerden. In plaats daarvan werd wekelijks een nieuwsbrief van een A4 (dubbelzijdig) gemaakt die medewerkers bij de ingang van de Elsevier-kantoren uit een korfje konden pakken. De nieuwsbrief (Elsevier Connect) bevatte feitelijk nieuws over het reilen en zeilen van het bedrijf, geen informatie over het personeel.

  Door één van de bestuursleden van de VGEO (Hildegund Spaargaren) is jarenlang een samenvatting van deze nieuwsbrieven gemaakt die via e-mail naar geïnteresseerde gepensioneerden werd gestuurd, onder de naam Elsevier Highlights Connect. Sinds oktober 2012 wordt de betreffende nieuwsbrief niet meer in gedrukte vorm uitgebracht bij Elsevier, maar inmiddels is wel een website elsevierconnect.com online gebracht, die regelmatig een update ondergaat. Het was dus niet langer zinvol om daarvan een samenvatting te maken en die via e-mail te versturen. Genoemde website biedt dus iedereen heel veel informatie; hierdoor zullen er geen uitgaven van Elsevier Highlights Connect via e-mail verstuurd worden.