vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Gearchiveerde nieuwsberichten

Pagina's die niet meer actueel zijn voor de rubriek Actueel/Nieuws, worden verwijderd van de website. Voor sommige onderwerpen is het nuttig ze nog even te bewaren, vandaar dit archief.

 • foto Koetshuis Nijkerk
 • De Algemene Ledenvergadering (ALV) die op woensdag 22 april 2020 gehouden zou worden in partycentrum 't Koetshuis te Nijkerk, is i.v.m. maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus niet fysiek gehouden. Aanvankelijk werd gedacht aan uitstel tot 21 oktober 2020, maar ook dat bleek niet haalbaar. De corona-noodwet liet toe dat voor de periode 21 maart–1 september een (wettelijk verplichte) jaarvergadering op digitale wijze mocht worden gehouden. Alle leden van de VGEO hadden al op 8 maart de uitnodiging (inclusief agenda en andere vergaderstukken) voor de ledenvergadering van 22 april ontvangen. Op 14-7-2020 ontvingen de leden per e-mail (anderen per post) een aangepaste agenda met daarbij de oproep om goedkeuring dan wel verwerping van diverse voorgestelde besluiten binnen 3 weken terug te koppelen naar het bestuur.

  Ter omlijsting van die inmiddels vervallen ALV zou om 12 uur, na de eigenlijke vergadering, Laura Hassink-ter Haar, voorzitter van RELX Nederland BV, een presentatie houden. Na de lunch, om 14 uur, zou Bert Kuiper, vrijwilliger bij ANBO, een tweede presentatie houden en wel over veiligheid voor ouderen. Die presentaties bewaren we dan maar voor de eerstvolgende fysieke ledenvergadering.
  Een verslag van de laatst gehouden ledenvergadering (10 april 2019) vindt u op de Terugblikpagina.

FNV-ledenparlement stemt in met onderhandelingsakkoord voor een nieuwe pensioenwet

(14-7-2020) Op zaterdagmiddag 4 juli heeft het FNV-ledenparlement met 64 stemmen voor en 40 tegen het pensioenakkoord aangenomen. De Tweede Kamer zal op 14 juli terugkeren van het zomerreces om te vergaderen over dit pensioenplan, dat nu in een nieuwe wet moet worden vastgelegd. In het openingsartikel van de eind juni verschenen driemaandelijkse Nieuwsbrief van de VGEO (zie het overzicht van alle VGEO-nieuwsbrieven) zet onze hoofdredacteur uiteen wat het nieuwe pensioenakkoord inhoudt.

Voorpaginanieuws bij de Volkskrant: Beurs bepalend voor hoogte pensioenen

(20-5-2020) De vaste redacteur voor pensioenonderwerpen bij de Volkskrant, Gijs Herderscheê, kijkt vooruit naar het nieuwe pensioenakkoord. dat nog deze maand kan worden overeengekomen tussen vakbeweging, werkgevers en kabinet. De uitwerking van het grote Pensioenakkoord van 2019 houdt in dat betaalde premie en beleggingsopbrengsten samen de pensioenhoogte gaan bepalen. Er is dan niet langer meer een pensioenaanspraak gerelateerd aan het gemiddeld verdiende salaris. Meer details op de website van de Volkskrant.

NRC-Handelsblad meldt: Elsevier en universiteiten sluiten een deal

(19-5-2020) Het economiekatern van NRC-Handelsblad opent op 19 mei met het bericht dat uitgever Elsevier en de Nederlandse universiteiten het eens zijn geworden over academische publicaties en gebruik van data-analyses voor een nieuwe periode die duurt tot en met 2024. Wetenschapsredacteur Milo van Bokkum weet te melden dat het vorige contract tussen de verenigde Nederlandse universiteiten en Elsevier al 2 jaar geleden was verlopen, maar dat de universiteiten hun toegang tot tijdschriften behielden gedurende de onderhandelingen voor deze nieuwe periode. Voor een bedrag van 80 miljoen euro nemen de Nederlandse universiteiten diverse nieuwe methodes voor data-analyse af. Dit onderhandelingsresultaat is voortgekomen uit de langlopende discussie over open access. Meer details op de website van nrc.

Het coronavirus leidt tot uitstel van activiteiten voor de leden van de VGEO

(25-3-2020) De VGEO had voor haar leden een algemene ledenvergadering belegd op 22 april in een horecagelegenheid in Nijkerk. Die bijeenkomst kan geen doorgang vinden in april en wordt uitgesteld naar het najaar. De leden zijn vandaag hierover apart geïnformeerd.

Nieuws van de Koepel Gepensioneerden

 • (1-3-2020) Per 1-1-2020 zijn NVOG en KNVG gefuseerd tot een nieuwe Vereniging Koepel Gepensioneerden, die overigens nog wel op zoek is naar een voorzitter. Gedurende die eerste maanden van 2020 zullen de voorzitters van NVOG en KNVG het voorzitterschap van de nieuwe koepel waarnemen. Op 25-1-2020 heeft deze koepel zijn eerste Nieuwsbrief en op 10-2-2020 zijn tweede gepubliceerd. Deze en volgende nieuwsbrieven kunt u terugvinden op www.koepelgepensioneerden.nl/nieuws.

  Gepensioneerdenkoepels positief-kritisch over principe pensioenakkoord: op 10 juni is onder deze kwalificatie een gezamenlijk persbericht uitgegaan van NVOG en KNVG over het bereikte principe-akkoord voor de pensioenen en AOW.

De onzichtbare topman van RELX

(30-1-2020) Het Financieele Dagblad, fd., heeft op 14 januari (op pagina 10) getracht een beeld te schetsen van de topman van RELX, Erik Engstrom, die binnenkort voor de tiende keer de jaarcijfers van RELX zal presenteren. Wie abonnee is of een fd.nl-account heeft, kan dit artikel van Jeroen Piersma lezen op www.fd.nl. De medewerkers van Elsevier Science ontmoetten Erik voor het eerst (en laatst?) op een eindejaarsfeest in december 2004. De combinatie van geen interviews geven en stijgende aandelenkoersen is een kenmerk van zowel de huidige CEO als zijn voorganger uit de 20ste eeuw, Pierre Vinken.

VGEO-jubileumgeschenk toegezonden

 • (22-10-2019) Zoals op de achterpagina van het septembernummer van de Elsevier Senioren Nieuwsbrief aangekondigd, kunt u vanaf vandaag het VGEO-jubileumgeschenk verwachten, dat met Postnl aan alle VGEO-leden wordt toegezonden. Inmiddels hebben tientallen VGEO-leden en -donateurs ons laten weten dat zij blij zijn met deze verrassing.

Hardliners binnen ECB doen weer van zich spreken

(3-9-2019) Tijdens de zoektocht naar een opvolger van Mario Draghi als president van de Europese Centrale Bank hielden de twee hardliners binnen de ECB zich nogal koest. Zowel Jens Weidman van de Duitse Bundesbank als onze Klaas Knot van DNB was in beeld als kandidaat. Knot wat meer dan Weidmann, die altijd als een echte havik gold: geen enkele coulance voor landen die zich niet aan de begrotingsregels houden, zoals Italië.
Maar voordat de keuze op Christine Lagarde viel, was vooral Weidmann in de publiciteit ineens wat minder fel, om speciaal de zuidelijke landen niet voor het hoofd te stoten. Het mocht niet baten, Mme Lagarde gaat het stokje per 1 november overnemen. (Woensdag 4 september wordt over haar aanstelling gestemd, maar dat zal een formaliteit zijn – zie Actueel/nieuws van 2-7-2019.)
Nu hoeven Knot en Weidman zich niet meer in te houden. Hoewel Draghi alleen maar gehint heeft op mogelijke nieuwe maatregelen om de economie te stimuleren en er nog niets is besloten, zei eerst Weidman eind augustus dat de economische situatie nog geen grote ingreep van de centrale bank rechtvaardigt. Daar kwam Knot twee dagen later overheen met de uitspraak dat het nog te vroeg was om opnieuw een opkoopprogramma te starten.
Dat deze bankpresidenten zich zo uitlaten zou kunnen betekenen dat zij al in de smiezen hebben dat Draghi wat van plan is, ook al is Mario reeds op weg naar de uitgang. Of ze willen druk zetten op Lagarde, voor zij goed en wel begonnen is. Zou daar in Frankfurt wat broeien?

Verhoging van de dekkingsgraadondergrens: verdere verslechtering voor alle pensioenuitkeringen

(18-7-2019) De per 17 juli door pensioenfondsen bekendgemaakte kwartaalcijfers zorgen voor ophef: de gepensioneerden van ABP (overheid en onderwijs), PFZW (zorg en welzijn), PME (metalektro) en PMT (metaal en techniek) riskeren een verlaging van hun pensioenuitkeringen per 2020. De dekkingsgraden bij deze pensioenfondsen naderen de kritische ondergrens en zouden er op 1 januari onder kunnen staan. Die ondergrens zal namelijk door het advies van de commissie Dijsselbloem (zie het bericht hieronder) stijgen, en zo ineens een grotere rol spelen bij het bepalen van de gezondheid van een pensioenfonds. Indien de dekkingsgraad in januari onder die nieuwe, hogere ondergrens ligt, dan zal er op de pensioenuitkeringen gekort moeten worden.
De situatie bij PGB (het pensioenfonds voor Elsevier-gepensioneerden) is lang niet zo zorgwekkend als bij de genoemde grote pensioenfondsen, ook al daalt de dekkingsgraad van ons fonds eveneens gestaag.
Vakbond FNV pleit wegens het slechte nieuws voor het schrappen van alle kortingen zolang het pensioenakkoord nog moet worden uitgewerkt. Andere partijen, zoals het kabinet, zijn nog niet zover: het overleg start na de zomer niet onder een goed gesternte.

Opvallende daling omzetgroei Elsevier

 • (2-8-2019) Onze voormalige werkgever maakte eind juli de cijfers over het tweede kwartaal bekend. Normaal gesproken zijn de cijfers slaapverwekkend constant: al enkele jaren neemt de omzet met 4 procent toe. Ditmaal was die groei ‛slechts’ 3 procent. Deze verrassing zorgde bij bekendwording voor een plotse daling van de koers van RELX met 5 procent. Dat trok later weer wat bij. Bij onderdeel Elsevier bleek te omzetgroei 1 procent te bedragen. Dat is de helft van de groei die de wetenschappelijke tak al zeven jaar achtereen laat zien. Analisten legden meteen een verband met berichten over de moeilijke relatie van Elsevier met verschillende universiteiten en organisaties over de abonnementsprijzen en over het publicatiemodel – open access tegenover abonnementen. Topman Erik Engstrom deed zijn best om de zaak te bagatelliseren. Over heel 2019 verwacht hij nog steeds 4 procent groei, en hij wees erop dat altijd afgerond wordt naar hele getallen. Het was eigenlijk een “heel gezonde 3 procent”. Ook bij het aantal abonnementen ziet Engstrom geen problemen. De koers van RELX stond overigens op recordhoogte, dus iets ervan af is geen ramp.

Herman Bruggink overleden

 • (27-6-2019) In mei is Herman Bruggink overleden, voormalig medebestuurder van Reed Elsevier samen met Nigel Stapleton. Na zijn aantreden in 1991 was een van zijn wapenfeiten de aankoop van databank Lexis-Nexis (de L in het huidige RELX). Bruggink poogde in 1997 een fusie met Wolters Kluwer te realiseren. Die poging mislukte een jaar later door wederzijds wantrouwen over de beoogde deelnameverhoudingen in het fusiebedrijf, en door mededingingsbezwaren uit Brussel. In 1999 verliet Bruggink Reed Elsevier weer en kwam Crispin Davis aan het hoofd te staan. Bruggink heeft daarna nog als president van Nyenrode gewerkt. Hij is slechts 72 jaar oud geworden.

Alexander van Boetzelaer en Herman Bruggink op 24 juni in dagbladpers

 • (24-6-2019) Toevallig besteden twee dagbladen vandaag aandacht aan RELX / Reed Elsevier. Op pag. 9 in het FD een interview met Alexander van Boetzelaer, hoofd strategie bij Elsevier, over de slag om de ‛big data’ en data-analyse in de wetenschap en de medische wereld. Het bericht draagt als titel: “Europa kan de volgende slag in datastrijd winnen”.
  Peter de waard schrijft in zijn rubriek Het eeuwige leven op pag. 16 van de Volkskrant een In Memoriam over de opvolger van Pierre Vinken: Herman Bruggink, die op 8 mei is overleden. De titel luidt: “De innemende opvolger van het genie Vinken”.

Verlaging van de rekenrente: verslechtering voor alle pensioenuitkeringen

(13-6-2019) Tegelijk met de aanvaarding van het principe-akkoord (zie Actueel/nieuws bij 15-6-2019) gaat in 2021 helaas wel de rekenrente verder omlaag. Deze rente wordt eens per vijf jaar vastgesteld en geldt dan voor de lange termijn waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. Lees de berichtgeving hierover op nrc.nl.
In het advies van de commissie Parameters (onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leest u alle details (pdf-document 80 pagina's). Het advies is overgenomen en in de praktijk leidt dat ertoe dat in het huidige stelsel de dekkingsgraden van pensioenfondsen vanaf 2021 met gemiddeld 2,5 procentpunt zullen dalen (lees pag. 48 van genoemd advies).


 • Reed-Elsevier is niet langer Nederlands

  Reed-Elsevier bestaat niet langer als Nederlandse NV. De uitgeverij vaart nu volledig Brits onder een Brits vlag van RELX. Dit is bekend gemaakt tijdens de presentatie van de RELX-jaarcijfers. De wetenschappelijke uitgeverij Elsevier met 900 werknemers, blijft gevestigd in Amsterdam. Evenmin verhuizen de 400 elders nog werkzame Elsevier-werknemers. Hiermee verbreekt het hoofdkantoor in Londen de oorspronkelijke Brits-Nederlandse structuur, die in 1993 ontstond toen de uitgeverijen Reed en Elsevier fuseerden. De Britse tak bezat al de meeste macht met 53% van de aandelen. Een eerdere stap was in 2015 de naamsverandering in RELX (Reed Elsevier, LexisNexis en Exhibitions). De nu gekozen structuurwijziging zou beter passen bij het mondiale karakter van RELX.

 • logo Koninklijke Bibliotheek
 • VGEO-website is nu ook ‛digitaal’ erfgoed

  (27-5-2016) Sinds kort behoort de VGEO-website tot het "digitale erfgoed’’ van deze wereld. De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft haar geselecteerd samen met enkele andere Nederlandse websites. De VGEO-site (www.vgeo.nl) wordt gearchiveerd en bewaard voor toekomstig onderzoek. Lees verder.

 • logo VGEO
 • Ledenlijst VGEO wordt toegankelijk gemaakt

  Het VGEO-bestuur heeft besloten de ledenlijst openbaar te maken voor leden die daar kennis van willen nemen. Het heeft zijn schroom rond het beschermen van ledenprivacy hiermee overwonnen, mede na goedkeuring door de algemene ledenvergadering. Lees meer

 • logo KVEO
 • Informatie t.b.v. leden en hun nabestaanden.

  (3-11-2020) Bij overlijden moeten er veel zaken geregeld worden en moet er zicht zijn op zaken zoals polissen, bankrekeningen, abonnementen enz. Door de KVEO is een document opgesteld dat als een soort checklijst kan dienen. Hier kunt u de betreffende pagina terugvinden en daar het pdf-document downloaden.


 • Veilig wonen en leven

  (22-11-2012) De politie van Amsterdam-Amstellanden heeft een brochure opgesteld over veilig wonen en werken. Zij geeft hierin een groot aantal tips, over hoe de kans op een inbraak te verkleinen en de veiligheid op straat te vergroten. Lees meer in dit pdf-document.Gearchiveerde nieuwsbrieven voor 60+-ers

Deze nieuwsbrieven van VGEO werden gestuurd naar 60+-ers binnen Elsevier Science en Reed Business. Doel was om deze groep van medewerkers, die hun prepensioen of pensioen dichterbij zagen komen, te informeren over VGEO en hen bewust te maken van het nut dat VGEO voor hen kan hebben als het zover is. Met ingang van het 11de nummer zijn deze nieuwsbrieven naar 60-plussers gestuurd (en niet naar medewerkers tussen 55 en 60 jaar). Immers, de VUT-regeling en pre-pensioen zal voor laatstgenoemde categorie medewerkers niet meer worden toegepast.

wanneer het (pre-)pensioen dichterbij kwam, was het zaak meer te weten te komen over de gevolgen van de grote veranderingen die dan plaatsvinden en zich dan aan te sluiten bij lotgenoten. Wij roepen u op lid te worden zodra dit voor u mogelijk is. Of word donateur, want dat kan nu al. Lees hier hoe u zich als lid of als donateur kan opgeven.

De redactie van deze nieuwsbrieven werd verzorgd door:
Harry Nijhuis (harwil@planet.nl)
Gerard Roza (gerard.roza@hetnet.nl)

Hieronder vindt u de tot dusver verschenen nieuwsbrieven (in pdf-formaat):

ElsevierConnect

 • logo ElsevierConnect
 • Met het verdwijnen van het personeelsblad ES World, een paar jaar geleden, verdween tevens informatie van het bedrijf aan de Elsevier (Science) gepensioneerden. In plaats daarvan werd wekelijks een nieuwsbrief van een A4 (dubbelzijdig) gemaakt die medewerkers bij de ingang van de Elsevier-kantoren uit een korfje konden pakken. De nieuwsbrief (Elsevier Connect) bevatte feitelijk nieuws over het reilen en zeilen van het bedrijf, geen informatie over het personeel.

  Door één van de bestuursleden van de VGEO (Hildegund Spaargaren) is jarenlang een samenvatting van deze nieuwsbrieven gemaakt die via e-mail naar geïnteresseerde gepensioneerden werd gestuurd, onder de naam Elsevier Highlights Connect. Sinds oktober 2012 wordt de betreffende nieuwsbrief niet meer in gedrukte vorm uitgebracht bij Elsevier, maar inmiddels is wel een website elsevierconnect.com online gebracht, die regelmatig een update ondergaat. Het was dus niet langer zinvol om daarvan een samenvatting te maken en die via e-mail te versturen. Genoemde website biedt dus iedereen heel veel informatie; hierdoor zullen er geen uitgaven van Elsevier Highlights Connect via e-mail verstuurd worden.