vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 

Gearchiveerde nieuwsberichten

Wanneer pagina's niet meer actueel zijn voor vermelding op de homepage, worden ze daar verwijderd. Voor sommige onderwerpen is het nuttig ze nog even te bewaren, vandaar dit archief.

de Volkskrant voorziet soepele overgang naar nieuw pensioen

(8-12-2020) De voorpagina van de Volkskrant opent op 8 december met het geruststellende bericht dat de pensioenen vrijwel zeker niet verlaagd worden. Vaste redacteur Gijs Herderscheê, doorgaans goed geïnformeerd in pensioenzaken, weet te melden dat het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe pensioenwet soepele overgangsregels bevat voor pensioenfondsen die willen overstappen naar het nieuwe pensioen; zo'n overstap zal uiterlijk in 2026 plaatsvinden. Kabinet en sociale partners voelen er weinig voor de dreigende pernsioenverlagingen voor hun rekening te nemen en hopen dan ook, aldus de Volkskrant, dat dit al in 2022 kan. Dan zouden de huidige, strengere regels niet meer gehanteerd hoeven worden. Meer details op de website van de Volkskrant.

ExPress november 2020 toegezonden aan leden van VVG-PGB

(19-11-2020) De gepensioneerden die van pensioenfonds PGB hun pensioen krijgen uitgekeerd, ontvangen drie keer per jaar het magazine ExPress. Het novembernummer is zojuist toegezonden aan de leden van VvG-PGB; u vindt dit derde nummer van de vijfde jaargang terug op de website van de Vereniging van Gepensioneerden PGB. Via het pijltje op de afbeelding van het omslag kunt u doorklikken naar de inhoud.

Algemene Ledenvergadering 2020 wegens corona vervallen

 • foto Koetshuis Nijkerk
 • De Algemene Ledenvergadering (ALV) die op woensdag 22 april 2020 gehouden zou worden in partycentrum 't Koetshuis te Nijkerk, is i.v.m. maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus niet fysiek gehouden. Aanvankelijk werd gedacht aan uitstel tot 21 oktober 2020, maar ook dat bleek niet haalbaar. De corona-noodwet liet toe dat voor de periode 21 maart–1 september een (wettelijk verplichte) jaarvergadering op digitale wijze mocht worden gehouden. Alle leden van de VGEO hadden al op 8 maart de uitnodiging (inclusief agenda en andere vergaderstukken) voor de ledenvergadering van 22 april ontvangen. Op 14-7-2020 ontvingen de leden per e-mail (anderen per post) een aangepaste agenda met daarbij de oproep om goedkeuring dan wel verwerping van diverse voorgestelde besluiten binnen 3 weken terug te koppelen naar het bestuur.

  Ter omlijsting van die inmiddels vervallen ALV zou om 12 uur, na de eigenlijke vergadering, Laura Hassink-ter Haar, voorzitter van RELX Nederland BV, een presentatie houden. Na de lunch, om 14 uur, zou Bert Kuiper, vrijwilliger bij ANBO, een tweede presentatie houden en wel over veiligheid voor ouderen. Die presentaties bewaren we dan maar voor de eerstvolgende fysieke ledenvergadering.
  Een verslag van de laatst gehouden ledenvergadering (10 april 2019) vindt u op de Terugblikpagina.

FNV-ledenparlement stemt in met onderhandelingsakkoord voor een nieuwe pensioenwet

(14-7-2020) Op zaterdagmiddag 4 juli heeft het FNV-ledenparlement met 64 stemmen voor en 40 tegen het pensioenakkoord aangenomen. De Tweede Kamer zal op 14 juli terugkeren van het zomerreces om te vergaderen over dit pensioenplan, dat nu in een nieuwe wet moet worden vastgelegd. In het openingsartikel van de eind juni verschenen driemaandelijkse Nieuwsbrief van de VGEO (zie het overzicht van alle VGEO-nieuwsbrieven) zet onze hoofdredacteur uiteen wat het nieuwe pensioenakkoord inhoudt.

Voorpaginanieuws bij de Volkskrant: Beurs bepalend voor hoogte pensioenen

(20-5-2020) De vaste redacteur voor pensioenonderwerpen bij de Volkskrant, Gijs Herderscheê, kijkt vooruit naar het nieuwe pensioenakkoord. dat nog deze maand kan worden overeengekomen tussen vakbeweging, werkgevers en kabinet. De uitwerking van het grote Pensioenakkoord van 2019 houdt in dat betaalde premie en beleggingsopbrengsten samen de pensioenhoogte gaan bepalen. Er is dan niet langer meer een pensioenaanspraak gerelateerd aan het gemiddeld verdiende salaris. Meer details op de website van de Volkskrant.

NRC-Handelsblad meldt: Elsevier en universiteiten sluiten een deal

(19-5-2020) Het economiekatern van NRC-Handelsblad opent op 19 mei met het bericht dat uitgever Elsevier en de Nederlandse universiteiten het eens zijn geworden over academische publicaties en gebruik van data-analyses voor een nieuwe periode die duurt tot en met 2024. Wetenschapsredacteur Milo van Bokkum weet te melden dat het vorige contract tussen de verenigde Nederlandse universiteiten en Elsevier al 2 jaar geleden was verlopen, maar dat de universiteiten hun toegang tot tijdschriften behielden gedurende de onderhandelingen voor deze nieuwe periode. Voor een bedrag van 80 miljoen euro nemen de Nederlandse universiteiten diverse nieuwe methodes voor data-analyse af. Dit onderhandelingsresultaat is voortgekomen uit de langlopende discussie over open access. Meer details op de website van nrc.

Het coronavirus leidt tot uitstel van activiteiten voor de leden van de VGEO

(25-3-2020) De VGEO had voor haar leden een algemene ledenvergadering belegd op 22 april in een horecagelegenheid in Nijkerk. Die bijeenkomst kan geen doorgang vinden in april en wordt uitgesteld naar het najaar. De leden zijn vandaag hierover apart geïnformeerd.

Nieuws van de Koepel Gepensioneerden

(1-3-2020) Per 1-1-2020 zijn NVOG en KNVG gefuseerd tot een nieuwe Vereniging Koepel Gepensioneerden, die overigens nog wel op zoek is naar een voorzitter. Gedurende die eerste maanden van 2020 zullen de voorzitters van NVOG en KNVG het voorzitterschap van de nieuwe koepel waarnemen. Op 25-1-2020 heeft deze koepel zijn eerste Nieuwsbrief en op 10-2-2020 zijn tweede gepubliceerd. Deze en volgende nieuwsbrieven kunt u terugvinden op www.koepelgepensioneerden.nl/nieuws.

Gepensioneerdenkoepels positief-kritisch over principe pensioenakkoord: op 10 juni is onder deze kwalificatie een gezamenlijk persbericht uitgegaan van NVOG en KNVG over het bereikte principe-akkoord voor de pensioenen en AOW.

De onzichtbare topman van RELX

(30-1-2020) Het Financieele Dagblad, fd., heeft op 14 januari (op pagina 10) getracht een beeld te schetsen van de topman van RELX, Erik Engstrom, die binnenkort voor de tiende keer de jaarcijfers van RELX zal presenteren. Wie abonnee is of een fd.nl-account heeft, kan dit artikel van Jeroen Piersma lezen op www.fd.nl. De medewerkers van Elsevier Science ontmoetten Erik voor het eerst (en laatst?) op een eindejaarsfeest in december 2004. De combinatie van geen interviews geven en stijgende aandelenkoersen is een kenmerk van zowel de huidige CEO als zijn voorganger uit de 20ste eeuw, Pierre Vinken.

VGEO-jubileumgeschenk toegezonden

(22-10-2019) Zoals op de achterpagina van het septembernummer van de Elsevier Senioren Nieuwsbrief aangekondigd, kunt u vanaf vandaag het VGEO-jubileumgeschenk verwachten, dat met Postnl aan alle VGEO-leden wordt toegezonden. Inmiddels hebben tientallen VGEO-leden en -donateurs ons laten weten dat zij blij zijn met deze verrassing.

Hardliners binnen ECB doen weer van zich spreken

(3-9-2019) Tijdens de zoektocht naar een opvolger van Mario Draghi als president van de Europese Centrale Bank hielden de twee hardliners binnen de ECB zich nogal koest. Zowel Jens Weidman van de Duitse Bundesbank als onze Klaas Knot van DNB was in beeld als kandidaat. Knot wat meer dan Weidmann, die altijd als een echte havik gold: geen enkele coulance voor landen die zich niet aan de begrotingsregels houden, zoals Italië.
Maar voordat de keuze op Christine Lagarde viel, was vooral Weidmann in de publiciteit ineens wat minder fel, om speciaal de zuidelijke landen niet voor het hoofd te stoten. Het mocht niet baten, Mme Lagarde gaat het stokje per 1 november overnemen. (Woensdag 4 september wordt over haar aanstelling gestemd, maar dat zal een formaliteit zijn – zie hieronder bij 2-7-2019.)
Nu hoeven Knot en Weidman zich niet meer in te houden. Hoewel Draghi alleen maar gehint heeft op mogelijke nieuwe maatregelen om de economie te stimuleren en er nog niets is besloten, zei eerst Weidman eind augustus dat de economische situatie nog geen grote ingreep van de centrale bank rechtvaardigt. Daar kwam Knot twee dagen later overheen met de uitspraak dat het nog te vroeg was om opnieuw een opkoopprogramma te starten.
Dat deze bankpresidenten zich zo uitlaten zou kunnen betekenen dat zij al in de smiezen hebben dat Draghi wat van plan is, ook al is Mario reeds op weg naar de uitgang. Of ze willen druk zetten op Lagarde, voor zij goed en wel begonnen is. Zou daar in Frankfurt wat broeien?

Opvallende daling omzetgroei Elsevier

(2-8-2019) Onze voormalige werkgever maakte eind juli de cijfers over het tweede kwartaal bekend. Normaal gesproken zijn de cijfers slaapverwekkend constant: al enkele jaren neemt de omzet met 4 procent toe. Ditmaal was die groei ‛slechts’ 3 procent. Deze verrassing zorgde bij bekendwording voor een plotse daling van de koers van RELX met 5 procent. Dat trok later weer wat bij. Bij onderdeel Elsevier bleek te omzetgroei 1 procent te bedragen. Dat is de helft van de groei die de wetenschappelijke tak al zeven jaar achtereen laat zien. Analisten legden meteen een verband met berichten over de moeilijke relatie van Elsevier met verschillende universiteiten en organisaties over de abonnementsprijzen en over het publicatiemodel – open access tegenover abonnementen. Topman Erik Engstrom deed zijn best om de zaak te bagatelliseren. Over heel 2019 verwacht hij nog steeds 4 procent groei, en hij wees erop dat altijd afgerond wordt naar hele getallen. Het was eigenlijk een “heel gezonde 3 procent”. Ook bij het aantal abonnementen ziet Engstrom geen problemen. De koers van RELX stond overigens op recordhoogte, dus iets ervan af is geen ramp.

Verhoging van de dekkingsgraadondergrens: verdere verslechtering voor alle pensioenuitkeringen

(18-7-2019) De per 17 juli door pensioenfondsen bekendgemaakte kwartaalcijfers zorgen voor ophef: de gepensioneerden van ABP (overheid en onderwijs), PFZW (zorg en welzijn), PME (metalektro) en PMT (metaal en techniek) riskeren een verlaging van hun pensioenuitkeringen per 2020. De dekkingsgraden bij deze pensioenfondsen naderen de kritische ondergrens en zouden er op 1 januari onder kunnen staan. Die ondergrens zal namelijk door het advies van de commissie Dijsselbloem (zie het bericht hieronder) stijgen, en zo ineens een grotere rol spelen bij het bepalen van de gezondheid van een pensioenfonds. Indien de dekkingsgraad in januari onder die nieuwe, hogere ondergrens ligt, dan zal er op de pensioenuitkeringen gekort moeten worden.
De situatie bij PGB (het pensioenfonds voor Elsevier-gepensioneerden) is lang niet zo zorgwekkend als bij de genoemde grote pensioenfondsen, ook al daalt de dekkingsgraad van ons fonds eveneens gestaag.
Vakbond FNV pleit wegens het slechte nieuws voor het schrappen van alle kortingen zolang het pensioenakkoord nog moet worden uitgewerkt. Andere partijen, zoals het kabinet, zijn nog niet zover: het overleg start na de zomer niet onder een goed gesternte.

Christine Lagarde wordt benoemd als opvolger van Mario Draghi

(2-7-2019) Of er verdere renteverlagingen komen, hangt af van het beleid van de nieuw te benoemen president van de Europese Centrale Bank, de Française mevr. Christine Lagarde. Lagarde, geboren in 1956, is directeur van het Internationaal Monetair Fonds sinds 2011, toen zij Dominique Straus-Kahn (DSK) opvolgde. De zes jaren daarvoor was zij minister van Economie voor de centrum-rechtse partij UMP (tegenwoordige naam: Les Républicains) in drie Franse kabinetten.

Herman Bruggink overleden

(27-6-2019) In mei is Herman Bruggink overleden, voormalig medebestuurder van Reed Elsevier samen met Nigel Stapleton. Na zijn aantreden in 1991 was een van zijn wapenfeiten de aankoop van databank Lexis-Nexis (de L in het huidige RELX). Bruggink poogde in 1997 een fusie met Wolters Kluwer te realiseren. Die poging mislukte een jaar later door wederzijds wantrouwen over de beoogde deelnameverhoudingen in het fusiebedrijf, en door mededingingsbezwaren uit Brussel. In 1999 verliet Bruggink Reed Elsevier weer en kwam Crispin Davis aan het hoofd te staan. Bruggink heeft daarna nog als president van Nyenrode gewerkt. Hij is slechts 72 jaar oud geworden.

Alexander van Boetzelaer en Herman Bruggink op 24 juni in dagbladpers

(24-6-2019) Toevallig besteden twee dagbladen vandaag aandacht aan RELX / Reed Elsevier. Op pag. 9 in het FD een interview met Alexander van Boetzelaer, hoofd strategie bij Elsevier, over de slag om de ‛big data’ en data-analyse in de wetenschap en de medische wereld. Het bericht draagt als titel: “Europa kan de volgende slag in datastrijd winnen”.
Peter de waard schrijft in zijn rubriek Het eeuwige leven op pag. 16 van de Volkskrant een In Memoriam over de opvolger van Pierre Vinken: Herman Bruggink, die op 8 mei is overleden. De titel luidt: “De innemende opvolger van het genie Vinken”.

Mario Draghi waarschuwt voor renteverlaging

(19-6-2019) Op het jaarlijkse ECB-forum te Sintra heeft de ECB-president op 18 juni bekend gemaakt dat verdere renteverlaging een van de instrumenten blijft als de economische verwachtingen niet verbeteren. Het opkopen van staatsobligaties is een ander instrument. De komende weken zal de ECB bepalen welke instrumenten ingezet zullen worden. Eerder was al bekend gemaakt dat de rente nog een vol jaar lang laag zou blijven; een verdere renteverlaging wordt dan zeer nadelig voor onze pensioenfondsen, die dan hogere buffers moeten aanhouden, met als gevolg een verslechtering van de dekkingsgraad.

FNV en CNV stemmen in met principe-akkoord over pensioenen en AOW

(15-6-2019) Tussen partijen in de SER is op 4 juni een principe-akkoord over de pensioenen gepresenteerd. In de daaropvolgende week is daarover een raadgevend referendum onder de ruim 1 miljoen FNV-leden en de kwart miljoen CNV-leden gehouden. Iets meer dan een derde van de FNV-leden heeft zijn stem uitgebracht en daarvan ging driekwart akkoord; die uitslag was voldoende positief voor de FNV-ledenraad om op 15 juni er zijn fiat aan te geven. Lees FNV's eigen nieuwsbericht hierover.
Bijna vier vijfde van de CNV-stemmen steunden het principe-akkoord (opkomst een op zes CNV-leden), waardoor ook het CNV-bestuur er zijn fiat aan kon verlenen. Lees CNV's eigen nieuwsbericht hierover.

Op 18 juni heeft ook het overgrote deel van de meer dan 50 bij de VCP (Vakcentrale voor Professionals, ongeveer even groot als het CNV) aangesloten organisaties het principe-akkoord gesteund.

De Vereniging van Gepensioneerden (VVG-PGB) van PGB, het pensioenfonds van Elsevier-gepensioneerden, heeft op 5 juni een toelichting gepubliceerd.

Verlaging van de rekenrente: verslechtering voor alle pensioenuitkeringen

(13-6-2019) Tegelijk met de aanvaarding van het principe-akkoord (zie hierboven bij 15-6-2019) gaat in 2021 helaas wel de rekenrente verder omlaag. Deze rente wordt eens per vijf jaar vastgesteld en geldt dan voor de lange termijn waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. Lees de berichtgeving hierover op nrc.nl.
In het advies van de commissie Parameters (onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leest u alle details (pdf-document 80 pagina's). Het advies is overgenomen en in de praktijk leidt dat ertoe dat in het huidige stelsel de dekkingsgraden van pensioenfondsen vanaf 2021 met gemiddeld 2,5 procentpunt zullen dalen (lees pag. 48 van genoemd advies).

NIBUD-koopkrachtberekeningen – in 2019 meer koopkracht voor ouderen dan in 2018 ondanks meer kosten

 • logo Nibud
 • (12-2-2019) Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft op 18 januari 2019 een persbericht uitgestuurd, waaruit blijkt dat, ondanks negatieve tegenberichten, ouderen dit jaar meer koopkracht krijgen dan vorig jaar. Dankzij belastingmaatregelen varieert die van € 14 euro verhoging per maand tot zelfs € 102 (zie onderstaande tabellen).

  Hoeveel hiervan maandelijks over blijft, hangt sterk af van allerhande extra kosten, zoals een hogere energierekening, hogere zorgpremie en een verhoging van de btw. In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan nu ook vrijwel alle gepensioneerden met een aanvullend pensioen erop vooruit. Voor sommige gepensioneerden met een aanvullend pensioen is de stijging forser dan voor anderen; zij hebben met name meer profijt van de gestegen ouderenkorting. Bij deze nieuwste koopkrachtberekeningen heeft het Nibud gerekend met een inflatiecijfer van 2,4%. Het Nibud meldt dat veel consumenten moeilijk kunnen geloven dat ze erop vooruitgaan. De hogere uitgaven, zoals de gestegen zorgpremie en de hogere energierekening, zijn sneller zichtbaar dan de inkomensstijgingen die deze hogere uitgaven compenseren. Koopkrachtcijfers laten zien hoeveel iemand gemiddeld te besteden heeft in vergelijking met het afgelopen jaar. Het Nibud berekent hoeveel het inkomen stijgt of daalt en haalt daar de gemiddelde uitgaven weer van af. Het Nibud benadrukt dat het om gemiddelden gaat en dat iedereen zelf op een rij kan zetten hoe de inkomsten en uitgaven voor hem of haar persoonlijk veranderen.

  Voor een alleenstaande oudere met een bepaald extra jaarinkomen stijgt de koopkracht procentueel resp. in euro's als hieronder opgesomd:

  AOW + € 0
  0,9%
  € 14
  AOW + € 5000
  1,4%
  € 25
  AOW + € 7500
  1,1%
  € 19
  AOW + € 10000
  1,2%
  € 21
  AOW + € 15000
  1,1%
  € 23
  AOW + € 30000
  1,5%
  € 39

  Voor een ouder paar met een bepaald extra jaarinkomen stijgt de koopkracht procentueel resp. in euro's als hieronder opgesomd:

  AOW + € 0 & € 0
  1,0%
  € 20
  AOW + € 7500 & € 0
  0,9%
  € 22
  AOW + € 10000 & € 0
  1,6%
  € 38
  AOW + € 15000 & € 0
  1,7%
  € 45
  AOW + € 10000 & € 5000
  1,2%
  € 33
  AOW + € 15000 & € 5000
  0,7%
  € 22
  AOW + € 15000 & € 10000
  0,4%
  € 13
  AOW + € 20000 & € 10000
  0,5%
  € 19
  AOW + € 30000 & € 10000
  2,6%
  € 102
  AOW + € 50000 & € 15000
  0,5%
  € 27

Derk Haank heeft Boerderij in het vizier

 • Derk Haank op 28-6-2002

  Foto: Derk Haank bij het slaan van de eerste paal voor de Millennium Toren aan de Radarweg op 28 juni 2002. Fotograaf: Paul Klein

 • (1-11-2018) Derk Haank, voormalig directeur van Elsevier Science, heeft zijn oog laten vallen op een oude geliefde, namelijk vakblad Boerderij. Het Financieel Dagblad bericht op 31 oktober dat hij met twee andere mensen uit de uitgeefwereld met een overnamepoging bezig is. In de jaren negentig was Haank de baas van Misset in Doetinchem, met weekblad Boerderij als belangrijkste agrarische titel, zoals beschreven door Harry Nijhuis in onze Nieuwsbrief van juli (pagina 4). Inmiddels is het een cluster van bladen en betaalde websites, dat valt onder Reed Business Information wereldwijd.
  Bijzonder is dat een van de twee medestanders, Cor Jan Willig, mede-eigenaar is van New Skool Media, dat al eerder Elsevier Weekblad van Relx heeft gekocht.
  Haank is vorig jaar gestopt als topman bij Springer Nature maar kan het ondernemen blijkbaar niet laten. “Het klopt dat we belangstelling hebben”, zegt hij tegen het FD. “Maar er is nog niets getekend.” Het drietal heeft deze zomer voor dit doel een bv opgericht, Doorakkeren genaamd. “Het lijkt ons leuk als het gaat lukken”.


Administratieve hulp bij overlijden van een geliefde

(1-10-2018) Al enkele jaren staat er op onze website een document waarin handreikingen worden gegeven aan de nabestaanden. Iemand kan zomaar, van de ene dag op de andere, geconfronteerd wordt met het nemen van dringende noodzakelijke maatregelen op financieel en/of administratief terrein. Dit document wordt veel opgeroepen en daarom is er nu deze vernieuwde versie op deze website geplaatst.

 • Gerard in Zwolle
 • VGEO-bestuurslid Gerard Roza overleden

  Wij ontvingen op 2 april het droevige bericht dat Gerard Roza afgelopen zondag 31 maart 2019 in Amsterdam is overleden. Gerard heeft de leeftijd van 77 jaar bereikt.

  Het Bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen heeft een In Memoriam-pagina opgesteld.

 • Ton Boogers

  Foto: Ton Boogers bij zijn afscheid op 26 juni 1987.

 • VGEO-oprichter Ton Boogers overleden

  Wij ontvingen het droevige bericht dat Ton Boogers, erelid en medeoprichter van onze belangenvereniging VGEO, donderdag 13 september 2018 in Nieuwegein is overleden. Ton bereikte de leeftijd van 94 jaar. Hij bleef zeer betrokken bij het wel en wee van zijn geesteskind VGEO en woonde tot op hoge leeftijd de jaarvergaderingen bij. Als VGEO-voorzitter en aanvankelijk ook hoofdredacteur van de Elsevier Senioren Nieuwsbrief droeg Ton in grote mate bij aan de verwezenlijking en het voortbestaan van de VGEO. Het bestuur koesterde de stille hoop dat hij het 25-jarig bestaan van zijn vereniging volgend jaar zou mogen meebeleven. Helaas kan dit niet zo zijn.
  Ton Boogers is op woensdag 19 september begraven. In de Nieuwsbrief van december komen we uitgebreid terug op zijn verdiensten. Op deze pagina bewijzen huidige en voormalige bestuursleden Ton de eer die hem toekomt.

  Het Bestuur
  Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

 • Hildegund Spaargaren
 • VGEO-bestuurslid Hildegund Spaargaren-Ehlich overleden

  Daags na de Algemene Ledenvergadering van 18-4-2018 bereikte ons het bericht dat Hildegund Spaargaren-Ehlich diezelfde woensdagochtend is overleden.
  Hildegund was VGEO-bestuurslid van april 2001 tot april 2016.
  Lees hier twee herinneringen aan Hildegund.

Nederland telt 2.700 werkende 80-plussers

(25-4-2018) Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) telde Nederland vorig jaar 2.700 werkende 80-plussers. Tweeduizend van hen werkten in deeltijd; de meesten minder dan twaalf uur per week. Van de 770.000 80-plussers in Nederland werkt 0,35%; mannen boven de 80 jaar drie keer zo vaak als vrouwen. Ook bij 65- tot 75-jarigen zijn er meer mannen dan vrouwen werkzaam; dat zou kunnen komen door de traditionele taakverdeling. De meeste werkende 80-plussers zijn actief in de handel en de financiële dienstverlening, dus fysiek minder belastend werk. Maar in de landbouw werken relatief ook meer ouderen; zo'n duizend boeren in Nederland zijn tachtig jaar of ouder. Vermoedelijk komt dit doordat het voor hen lastig is iemand te vinden die hun bedrijf overneemt. Van de 75-plussers werkten er 25.000 vorig jaar, dat is 2%. Dat percentage was in 2003 nog 1,2%. De stijging heeft ermee te maken dat ouderen steeds vitaler zijn en dus langer willen blijven werken. De meesten van hen zijn zelfstandige zonder personeel. Ze vinden het leuk om actief te blijven, aldus het CBS. De toename komt dan ook niet door economische achteruitgang; economisch gezien gaat het met de 65-plussers relatief goed in Nederland.

Pensionering slecht voor ambtenarengeheugen

(25-4-2018) Het is algemeen bekend dat we ons brein actief moeten blijven gebruiken, ook na pensionering, om achteruitgang en wellicht ook dementie tegen te gaan. Hersengymnastiek dus, naast de veelvuldig geadviseerde lichamelijke beweging. Neuropsycholoog en geheugenorakel prof. dr. Erik Scherder wijst ons hier via de media tot in den treure op. Onderzoek op dit gebied lijkt dan ook op de uitvinding van het wiel. Niettemin wijst een Engels onderzoek uit dat het korte-termijngeheugen na pensionering 38% sneller achteruit gaat dan in het werkende leven. Zo zouden daardoor mensen die met pensioen gaan ineens over een beperktere woordenschat beschikken; zij hebben grotere moeite om op woorden te komen. Britse medische wetenschappers stelden dat vast na onderzoek van 3400 ambtenaren aan het einde van hun loopbaan. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het vakblad European Journal of Epidemiology. Vraagje voor een nieuw onderzoek: zijn ambtenaren als beroepsgroep representatief genoeg voor gepensioneerden in het algemeen?

Lintje voor Derk Haank

(25-4-2018) Oud-directeur en oud-lid van de Raad van Bestuur van Elsevier Derk Haank (64) werd onlangs op een verrassende locatie koninklijk onderscheiden. Onderweg naar Barcelona werd het lintje hem op Schiphol opgespeld door de interim-burgemeester van Haarlemmermeer Onno Hoes. Haank was op doorreis van Thailand naar Barcelona, waar hij afscheid nam als bestuurder van Springer Nature. Het lintje was niet alleen daaraan te danken, maar vooral aan zijn verdiensten voor voetbalvereniging De Graafschap, waarvan hij al vele jaren fan is en vier jaar voorzitter was. In een recent interview door het Financieele Dagblad werd hem voorgelegd dat hij niet iemand is die standaard honderd uur per week werkt. Hij antwoordde hierop: “Nee. Ik neig eerder naar een zekere luiheid als je het negatief benadert. Ik benader het liever positief: ik kan goed niets doen. En dat vind ik in deze opgejaagde wereld onderhand een grote verdienste. Ik heb het niet graag druk.” Een boude uitspraak voor iemand die (tot voor kort, red.) een concern leidt met 13.000 werknemers, vond de interviewer. Haank: “Ik denk dat die eigenschap een van de basisattributen is waardoor ik het zo lang heb volgehouden. Ik ben heel fanatiek hoor, ik wil scoren en winnen, maar niet ten koste van mijn privéleven en mijn voetbal.”

DNB: Vastgoedbeleggingen kunnen beter

(25-4-2018) Onderzoek door De Nederlandsche Bank wijst uit dat pensioenfondsen de beheersing van vastgoedbeleggingen kunnen verbeteren. Ongeveer 60% van de pensioenfondsen belegt direct of indirect in niet-beursgenoteerd vastgoed, zoals woningen, winkels en kantoren. Gemiddeld is dit 5,2% van hun beleggingen. Beleggen in (niet-beursgenoteerd) vastgoed kent specifieke risico's, zoals gebrekkige liquiditeit, tegenvallende opbrengsten door betalingsproblemen bij huurders, leegstand, of onbetrouwbare of onjuiste waardering van objecten.

Reed-Elsevier is niet langer Nederlands

Reed-Elsevier bestaat niet langer als Nederlandse NV. De uitgeverij vaart nu volledig Brits onder een Brits vlag van RELX. Dit is bekend gemaakt tijdens de presentatie van de RELX-jaarcijfers. De wetenschappelijke uitgeverij Elsevier met 900 werknemers, blijft gevestigd in Amsterdam. Evenmin verhuizen de 400 elders nog werkzame Elsevier-werknemers. Hiermee verbreekt het hoofdkantoor in Londen de oorspronkelijke Brits-Nederlandse structuur, die in 1993 ontstond toen de uitgeverijen Reed en Elsevier fuseerden. De Britse tak bezat al de meeste macht met 53% van de aandelen. Een eerdere stap was in 2015 de naamsverandering in RELX (Reed Elsevier, LexisNexis en Exhibitions). De nu gekozen structuurwijziging zou beter passen bij het mondiale karakter van RELX.

Veilig wonen en leven

(22-11-2012) De politie van Amsterdam-Amstellanden heeft een brochure opgesteld over veilig wonen en werken. Zij geeft hierin een groot aantal tips, over hoe de kans op een inbraak te verkleinen en de veiligheid op straat te vergroten. Lees meer in dit pdf-document.

 • logo Koninklijke Bibliotheek
 • VGEO-website is nu ook ‛digitaal’ erfgoed

  (27-5-2016) Sinds kort behoort de VGEO-website tot het "digitale erfgoed’’ van deze wereld. De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft haar geselecteerd samen met enkele andere Nederlandse websites. De VGEO-site (www.vgeo.nl) wordt gearchiveerd en bewaard voor toekomstig onderzoek. Lees verder.

 • logo VGEO
 • Ledenlijst VGEO wordt toegankelijk gemaakt

  Het VGEO-bestuur heeft besloten de ledenlijst openbaar te maken voor leden die daar kennis van willen nemen. Het heeft zijn schroom rond het beschermen van ledenprivacy hiermee overwonnen, mede na goedkeuring door de algemene ledenvergadering. Lees meer

 • logo KVEO
 • Informatie t.b.v. leden en hun nabestaanden.

  (3-11-2020) Bij overlijden moeten er veel zaken geregeld worden en moet er zicht zijn op zaken zoals polissen, bankrekeningen, abonnementen enz. Door de KVEO is een document opgesteld dat als een soort checklijst kan dienen. Hier kunt u de betreffende pagina terugvinden en daar het pdf-document downloaden.

Gearchiveerde nieuwsbrieven voor 60+-ers

Deze nieuwsbrieven van VGEO werden gestuurd naar 60+-ers binnen Elsevier Science en Reed Business. Doel was om deze groep van medewerkers, die hun prepensioen of pensioen dichterbij zagen komen, te informeren over VGEO en hen bewust te maken van het nut dat VGEO voor hen kan hebben als het zover is. Met ingang van het 11de nummer zijn deze nieuwsbrieven naar 60-plussers gestuurd (en niet naar medewerkers tussen 55 en 60 jaar). Immers, de VUT-regeling en pre-pensioen zal voor laatstgenoemde categorie medewerkers niet meer worden toegepast.

Wanneer het (pre-)pensioen dichterbij kwam, was het zaak meer te weten te komen over de gevolgen van de grote veranderingen die dan plaatsvinden en zich dan aan te sluiten bij lotgenoten. Wij roepen u op lid te worden zodra dit voor u mogelijk is. Of word donateur, want dat kan nu al. Lees hier hoe u zich als lid of als donateur kan opgeven.

Hieronder vindt u de laatst verschenen artikelen van Harry Nijhuis (harwil@planet.nl) en daaronder tot dusver verschenen nieuwsbrieven (in pdf-formaat), gezamenlijk geredigeerd door Gerard Roza en Harry Nijhuis:

ElsevierConnect

 • logo ElsevierConnect
 • Met het verdwijnen van het personeelsblad ES World, een paar jaar geleden, verdween tevens informatie van het bedrijf aan de Elsevier (Science) gepensioneerden. In plaats daarvan werd wekelijks een nieuwsbrief van een A4 (dubbelzijdig) gemaakt die medewerkers bij de ingang van de Elsevier-kantoren uit een korfje konden pakken. De nieuwsbrief (Elsevier Connect) bevatte feitelijk nieuws over het reilen en zeilen van het bedrijf, geen informatie over het personeel.
  Door één van de bestuursleden van de VGEO (Hildegund Spaargaren) is jarenlang een samenvatting van deze nieuwsbrieven gemaakt die via e-mail naar geïnteresseerde gepensioneerden werd gestuurd, onder de naam Elsevier Highlights Connect. Sinds oktober 2012 wordt de betreffende nieuwsbrief niet meer in gedrukte vorm uitgebracht bij Elsevier, maar inmiddels is wel een website elsevierconnect.com online gebracht, die regelmatig een update ondergaat. Het was dus niet langer zinvol om daarvan een samenvatting te maken en die via e-mail te versturen. Genoemde website biedt dus iedereen heel veel informatie; hierdoor zullen er geen uitgaven van Elsevier Highlights Connect via e-mail verstuurd worden.