vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

 • dagelijks bestuur 2017-2018
 • Algemene Ledenvergadering VGEO 18 april 2018

  Op woensdag 18 april 2018 hebben een zestigtal leden in Nijkerk de jaarvergadering van de VGEO bijgewoond; zie enkele foto's van die bijeenkomst. Hiernaast ziet u een foto van het Dagelijks Bestuur in de samenstelling die gold voor de periode april 2017–april 2018.

 • aanwezigen ALV 2018
 • (25-4-2018) Na de opening en inleiding door voorzitter Henk van der Rijst werden de jaarverslagen van de PR-commissie, de secretaris en de penningmeester Ger de Rooij besproken. De penningmeester had goed nieuws te melden: het begrote tekort bleek vorig jaar een overschot te zijn. Wel is voor de komende jaren een tekort voorzien, omdat de bijdrage van Reed Business aan onze vereniging verlaagd is. Er werden enkele wijzigingen in het bestuur voorgesteld en goedgekeurd: Mary van Dort treedt af, Paul Klein en Hiske Gerbrandy treden toe. Verder werden Henk van der Rijst, Ger de Rooij en Harry Nijhuis herbenoemd. Het Dagje Uit gaat dit jaar naar Dordrecht.
  De concept-notulen (pdf-document van 2 pagina's) zullen op 10 april 2019 worden vastgesteld.

  Na de vergadering gaf Fokko Covers een presentatie over de ontwikkelingen in pensioenland. Aan de orde kwam onder andere de gebeurtenissen in de laatste tien jaar, hoe de aandelenkoersen en de rente in die tijd zijn verlopen, en de plannen voor een nieuw pensioenstelsel, met uitleg over de doorsneepremie.

  Na de lunch gaf Alexander van Boetzelaer (Executive Vice-President Strategy, tevens Head of House RELX Nederland) over de ontwikkelingen van RELX en die in Nederland in het bijzonder. Hij schetst hoe het bedrijf is veranderd van een uitgeverij naar een leverancier van hulpmiddelen om beslissingen te nemen (decision support tools). In Amsterdam zullen er 250 nieuwe banen bijkomen op technologisch gebied (software ontwikkeling).