vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 
 • foto Oramjerie
 • Derde lustrum van de VGEO
  Oranjerie Sandenburg in Langbroek 20-10-2009

  Er zijn nog meer foto's. Zie serie 1 (Ben Brouwer), serie 2 (Gerard Roza) en van Jan Nefkens

 • foto Het ensemble Het Heerenaccoord
 • Op 20 oktober j.l. werd het 15-jarig bestaan van de VGEO gevierd in de Oranjerie Sandenburg in Langbroek, even boven Wijk bij Duurstede. Het werd een mooie dag, met zonnig weer.

  Er hadden zich veel meer leden gemeld voor de viering dan de PR-commissie had verwacht. Hierdoor kwam het zitcomfort in de Oranjerie een beetje in het gedrang. Er moesten meer dan honderd personen een plaats hebben en ook het vijfpersoons-ensemble ‛Het Heerenaccoord’ (nee, geen typefout!) moest een plaats hebben voor hun instrumenten en de muzikanten zelf.

 • foto Jan Nefkens
 • foto Ton Boogers
 • Na de gebruikelijke koffie/thee met een versnapering hield Jan Nefkens als voorzitter een korte toespraak. Hij memoreerde de start van de vereniging en noemde de namen van de oprichters, zoals Ton Boogers, met in de beginjaren een stroeve verhouding met de werkgever. Die is de laatste jaren uitstekend, zelfs zo dat Reed Elsevier een financiële bijdrage levert aan de vereniging. Ook de verhouding met SPEO is goed. Via vertegenwoordigers in het SPEO-bestuur en in de Raad Van Deelnemers oefent de VGEO invloed uit op het SPEO-beleid. • foto lunchtafel
 • foto Engelse kerkuil
 • Na de lunch ging bijna iedereen naar buiten voor de show van een vrouwelijke valkenier. Zij vertelde het een en ander over de vogels die ze bij zich had, zoals een Engelse kerkuil, twee oehoe's, een arend, een Afrikaanse gier en een buizerd. Alle vogels toonden hun kunstjes, zoals het landen op de gehandschoende hand van de valkenier of op die van daartoe uitgenodigde kijkers. Ook de hoofden van een paar bezoekers dienden als zitplaats.

 • foto Carel Hagenbeek
 • foto overzicht va de zaal
 • Na afloop was er nog gelegenheid een drankje te drinken en te genieten van de muziek van het ensemble, dat bijna de gehele bijeenkomst voor ons speelde. Bij één van de laatste nummers greep Carel Hagenbeek de microfoon en zong dat nummer mee.

  Al met al werd het een gezellige dag, waarbij men met de ex-collega's ook weer eens kon bijpraten.

  Gerard Roza